Dịch Vụ Lựa Chọn
Đại Học của
NESE (NUPS)

Tìm Kiếm một Trường Anh Ngữ Giỏi Nhất?

TẠI SAO NESE LÀ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN!

THỰC ĐƠN

NESE cung cấp Dịch Vụ Lựa Chọn Đại Học (NUPS) cho học viên NESE lên kế hoạch học tại Cao Đẳng và Đại Học tại Mỹ. Học viên đã sử dụng dịch vụ của NESE đã học tại cao đẳng và đại học dưới đây, trong số nhiều trường khác.

NESE Có Thể Giúp Tôi Nhập Học một Đại Học Tại Mỹ Như Thế Nào?

Sự Chấp Nhận Của Đại Học Không Có TOEFL®

NESE có các quan hệ đặc biệt với nhiều đại học và cao đẳng ở khu vực Boston và khắp nước Mỹ. Các quan hệ này cho phép học viên NESE nộp đơn xin học và được chấp nhận vào học cao đẳng hoặc đại học mà không phải Thi TOEFL® chính thức (và trong nhiều trường hợp không thi SAT® hoặc GMAT®). Tùy thuộc vào đại học hoặc cao đẳng của cá nhân, có hai cách mà học viên NESE có thể thay thế kỳ Thi TOEFL® chính thức.

Hoặc:

 • Hoàn tất cấp độ cao nhất của NESE (hoặc cấp độ NESE được yêu cầu bởi đại học hoặc cao đẳng mà bạn chọn) hoặc
 • Đạt số điểm được yêu cầu bởi đại học hoặc cao đẳng mà bạn chọn thi TOEFL® Nội Bộ của NESE (được cung cấp miễn phí cho học viên NESE toàn thời gian mỗi khóa).
Chương Trình Chấp Nhận Có Điều Kiện Của NESE

Thêm vào còn có sự chấp nhận học viên NESE không có số điểm TOEFL® chính thức, nhiều cao đẳng và đại học có quan hệ đặc biệt của NESE cung cấp một chương trình “Chấp Nhận Có Điều Kiện”. Khi tên chương trình nêu rõ, sự chấp nhận là “có điều kiện”; học viên NESE được chấp nhận theo điều kiện rằng họ nâng cấp độ Tiếng Anh của họ lên để đáp ứng yêu cầu của đại học hoặc cao đẳng trước khi bắt đầu khóa đào tạo của họ. Hoàn tất cấp độ cao nhất của NESE hoặc Thi TOEFL® Nội Bộ của NESE thường đáp ứng yêu cầu này.

Một Chấp Nhận Có Điều Kiện có nghĩa là bạn có thể được chấp nhận vào một trong các cao đẳng hoặc đại học có quan hệ đặc biệt của NESE trước khi bạn đã đạt được cấp độ Tiếng Anh được yêu cầu của đại học đó - hoặc ngay cả trước khi rời khỏi nhà bạn. Sự chấp nhận này cũng có nghĩa là bạn có thể biết đại học nào bạn sẽ theo học - ngay cả trước khi bạn bắt đầu khóa học Tiếng Anh của bạn tại NESE.

CLA là gì và Vì Sao Tôi Cần Nó?

CLA (Thư Chấp Nhận Có Điều Kiện) là một thư của cao đẳng hoặc đại học tại Mỹ nêu rõ rằng khi bạn hoàn tất các yêu cầu Tiếng Anh của bạn tại NESE, và có thể hoàn thành tất cả yêu cầu học tập khác để nhập học, bạn sẽ được chấp nhận khi nộp đơn xin học. Học viên đã được chấp nhận có điều kiện bởi cao đẳng hoặc đại học tại Mỹ tìm kiếm sự trợ giúp để có thư này khi phỏng vấn xin thị thực du học của họ.

Mục tiêu của NUPS là để bảo đảm rằng các nhu cầu và khả năng cá nhân của bạn phù hợp với những gì được yêu cầu bởi tổ chức đào tạo do bạn lựa chọn và bạn được hỗ trợ, giúp đỡ và hướng dẫn qua toàn bộ quy trình nộp đơn xin học. NESE có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn đại học có nghĩa là sẽ dễ dàng nộp đơn xin học - và được chấp nhận - một chương trình mà bạn lựa chọn. Các dịch vụ (NUPS) của NESE và đủ các hội thảo, khóa học và chương trình được cung cấp tại NESE, đã trợ giúp học viên NESE tiếp tục việc học của họ ở nhiều đại học địa phương. Các ví dụ bao gồm:

 • Harvard University (gần kề NESE)
 • University of California/Berkley (San Francisco)
 • MIT (cách NESE 2 kilômét)
 • RISD (Trường Thiết Kế Rhode Island)
 • Boston University (cách NESE 4 kilômét)
 • Michigan State University
 • Northeastern University (cách NESE 4 kilômét)
 • Syracuse University (New York)
 • Suffolk University (cách NESE 4 kilômét)
 • Johns Hopkins University (Maryland)

Trang web này sử dụng các công nghệ hiện đại chẳng hạn như JavaScript, CSS, HTML5 và WebFonts; bởi vì công nghệ này được xem là tốt nhất trong các trình duyệt hiện đại. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng Google Chrome, Apple Safari hoặc Firefox làm trình duyệt chính của bạn cho trang web này.

Bản Quyền © 2015 The New England School of English, Inc. Bảo lưu mọi quyền.