Đăng Ký Tại
NESE

THỰC ĐƠN

Học Phí (4)(12)

Vấn Đề Nhà Ở

SỐ CỦA (các) KHÓA HỌC

(1 Khóa Học = 4 Tuần)

CHUYÊN SÂU(1)(4)

(9:00 – 3:15)

BÁN CHUYÊN SÂU(4)

(9:00-12:30)

NHÀ DÂN BẢN XỨ ĐỂ LƯU TRÚ(2)(4)(5)

Phòng Đơn

KÝ TÚC XÁ(3)(4)(5)

Phòng Chung

Phòng Đơn

1

$1,895

$1,385

$1,310

$1,750

$2,710

2

$3,790

$2,770

$2,620

$3,500

$5,420

3

$5,685

$4,155

$3,930

$5,250

$8,130

4

$7,580

$5,540

$5,240

$7,000

$10,840

5

$9,475

$6,925

$6,550

$8,750

$13,550

6

$11,370

$8,310

$7,860

$10,500

$16,260

7

$13,265

$9,695

$9,170

$12,250

$18,970

8

$15,160

$11,080

$10,480

$14,000

$21,680

9

$17,055

$12,465

$11,790

$15,750

$24,390

10

$18,950

$13,850

$13,100

$17,500

$27,100

11

$20,845

$15,235

$14,410

$19,250

$29,810

12

$22,740

$16,620

$15,720

$21,000

$32,520

Các Lệ Phí Bổ Sung

LỆ PHÍ ĐƠN XIN HỌC(6)

TIỀN CỌC HỌC PHÍ(6)(7)

BẢO HIỂM Y TẾ(8)

NGƯỜI BẢO ĐẢM VẤN ĐỀ NHÀ Ở(9)

LỆ PHÍ GỞI THƯ NHANH

SÁC GIÁO KHOA CỦA LỚP HỌC(11)

TRUNG CHUYỂN TỪ SÂN BAY(10)

$185

$150

$150

$250

$90

$140

$90 - $190 một lượt

Chú thích ở cuối trang:

 1. Nếu một học viên chi trả 2 khóa chuyên sâu cùng với nhau, sẽ được giảm giá học phí. Học phí khóa chuyên sâu 8 tuần được chi trả cùng một lúc là $3690.
 2. Bao gồm 16 bữa ăn mỗi tuần.
 3. Bao gồm 14 bữa ăn mỗi tuần.
 4. Tất cả biểu giá đều có hiệu lực đến Tháng Mười Hai, 2019.
 5. NESE đóng cửa trong tuần đầu tiên của tháng 1, tuần cuối cùng của tháng 4, tuần cuối cùng của tháng 8 và hai tuần cuối cùng của tháng 12. NESE cung cấp chỗ ở trong các khoảng thời gian này với khoản phụ phí là $47 - $205, một đêm tùy thuộc vào một hay nhiều người ở.
 6. Lệ phí này được chi trả một lần và không hoàn lại.
 7. Số tiền cọc học phí không hoàn trả sẽ được chuyển vào phần học phí của khóa đầu tiên của bạn.
 8. Bảo hiểm y tế của NESE bao trả dành riêng cho chủ thẻ Thị Thực F-1 của NESE. Bảo hiểm sẽ không bao trả các bệnh tình đã có trước đó. Để biết thêm thông tin về chính sách, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với NESE.
 9. NESE sẽ không tính phí thẻ tín dụng của bạn nếu bạn đáp ứng tất cả điều khoản của Thỏa Thuận Chấp Nhận Nhà Ở Của NESE.
 10. Xin vui lòng lưu ý rằng có phụ phí là $60 cho việc trung chuyển từ sân bay sau nửa đêm, Lễ Tạ Ơn, Lễ Giáng Sinh, Đêm Giao Thừa và Ngày Năm Mới. Xin vui lòng lưu ý phí đó cũng rẻ hơn là tiển đi taxi.
 11. Xin vui lòng lưu ý rằng biểu giá là ước chừng mỗi khóa học bốn tuần và được chi trả sau khi đến.
 12. Các Khóa Học Tùy Chọn Ngoài Giờ yêu cầu trả thêm lệ phí $335 - $670 tùy vào khóa học.

Trang web này sử dụng các công nghệ hiện đại chẳng hạn như JavaScript, CSS, HTML5 và WebFonts; bởi vì công nghệ này được xem là tốt nhất trong các trình duyệt hiện đại. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng Google Chrome, Apple Safari hoặc Firefox làm trình duyệt chính của bạn cho trang web này.

Bản Quyền © 2015 The New England School of English, Inc. Bảo lưu mọi quyền.