Đăng Ký Tại NESE

THỰC ĐƠN

Biểu đồ này cung cấp một tổng quan về các quy định thị thực Mỹ. Điều quan trọng then chốt là bạn nhập cảnh vào Mỹ theo đúng thị thực và duy trì tình trạng thị thực hợp pháp trong khi ở Mỹ.

Thị Thực Định Cư Tại Mỹ

Cho Phép Học

Chuyên Sâu

Bán Chuyên Sâu

Số Giờ Học/Mỗi Tuần

Xin vui lòng gởi đến NESE

Lưu Ý Đặc Biệt

F-1
Thị Thực Du Học

KHÔNG

22.5 (Chuyên Sâu NESE)

1. Thư Bảo Trợ Tài Chánh
2. Báo Cáo Của Người Bảo Trợ

Lệ Phí SEVIS1: $200
Lệ Phí Đơn Xin Cấp Thị Thực 2: $160

F-2
Chồng/Vợ hoặc Con của Du Học Sinh

KHÔNG

7.5 hoặc 15
(Bán chuyên sâu NESE)

Mẫu đơn I-20 của Vợ/Chồng hoặc Con từ Tổ Chức Bảo Trợ

Nếu diện du học F-1 tại NESE, xin vui lòng liên hệ NESE để yêu cầu một I-20 diện người phụ thuộc

B-1
Thị Thực Du Lịch Kinh Doanh

KHÔNG

7.5 hoặc 15
(Bán chuyên sâu NESE)

Không Có Thêm Chứng Từ

Phải giải thích về việc định cư tại Mỹ rằng kinh doanh (không phải du học) là mục đích của chuyến đi

B-2
Thị Thực Du Lịch

KHÔNG

7.5 hoặc 15
(Bán chuyên sâu NESE)

Không Có Thêm Chứng Từ

Phải giải thích về việc định cư tại Mỹ rằng du học (không phải du học) là mục đích của chuyến đi

J-1
Khách Mời Giao Lưu

7.5, 15 hoặc 22.5
(Chuyên Sâu hoặc Bán chuyên sâu NESE)

DS-2019 từ Tổ Chức Bảo Trợ

 

J-2
Chồng/Vợ hoặc Con của Khách Mời Giao Lưu

7.5, 15 hoặc 22.5
(Chuyên Sâu hoặc Bán chuyên sâu NESE)

Mẫu đơn DS-2019 của Vợ/Chồng hoặc Con từ Tổ Chức Bảo Trợ

 

Công Dân Mỹ hoặc Thường Trú Nhân

7.5, 15 hoặc 22.5
(Chuyên Sâu hoặc Bán chuyên sâu NESE)

Thẻ Xanh hoặc Bằng Chứng Quốc Tịch

 

Nhiều thông tin chi tiết có thể có ở đây: http://www.dhs.gov/visa-types.

Dĩ nhiên, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về yêu cầu thị thực của bạn, hoặc bất kỳ khía cạnh nào về việc du học của bạn tại NESE, xin vui lòng đừng do dự hãy liên hệ với chúng tôi vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ trả lời các gọi điện thoại 24 giờ mỗi ngày và các thắc mắc về thị thực cũng có thể email đến: [email protected]

 

1. Có thể chi trả trực tuyến tại https://www.fmjfee.com/.

2. Có thể chi trả cho Đại Sứ Quán Mỹ ở quốc gia của bạn.

Trang web này sử dụng các công nghệ hiện đại chẳng hạn như JavaScript, CSS, HTML5 và WebFonts; bởi vì công nghệ này được xem là tốt nhất trong các trình duyệt hiện đại. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng Google Chrome, Apple Safari hoặc Firefox làm trình duyệt chính của bạn cho trang web này.

Bản Quyền © 2015 The New England School of English, Inc. Bảo lưu mọi quyền.