Nese Awards & Recognitions

Các Giải Thưởng
& Sự Công Nhận

Tìm Kiếm một Trường Anh Ngữ Giỏi Nhất?

TẠI SAO NESE LÀ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN!

THỰC ĐƠN

NESE Đã Được Nhất Trí Công Nhận là một Tổ Chức Dẫn Đầu trong Lĩnh Vực ESL

 • 2015 \[Đại Học Harvard]
 • Thành Viên Đã Nhận Giải Thưởng Danh Dự Của Đại Học Harvard, “Anh Hùng Harvard”
 • 2014 \[Tổ Chức Boston Globe & Học Viện Commonwealth]
 • Đứng thứ 11 trong 100 Phụ Nữ Lãnh Đạo Giỏi Nhất Trong Các Tổ Chức Của Massachusetts
 • 2012 \[ACCET]
 • Công Nhận Đổi Mới – Kết Quả Hoàn Hảo
 • 2011 \[Tạp Chí Veja] \[Viagem e Turismo Magazine]
 • 5 Trường Anh Ngữ Hàng Đầu – Trên Toàn Thế Giới
 • 2010 \[Tạp Chí Veja] \[Viagem e Turismo Magazine]
 • 5 Trường Anh Ngữ Hàng Đầu – Trên Toàn Thế Giới
 • 2010 \[Trung Tâm Đối Ngoại Dành Cho Công Dân tại Mỹ]
 • 10 Chương Trình Nổi Tiếng Hàng Đầu
 • 2002 \[MATSOL]
 • Giải Thưởng Quy Trình Làm Việc Nổi Tiếng
 • 2001 \[Tạp Chí Ngôn Ngữ Du Lịch] (Tháng Tư & Tháng Tám)
 • Trường Giới Thiệu Doanh Nghiệp – Mỹ
 • 2000 \[Tạp Chí Ngôn Ngữ Du Lịch]
 • Trường Giới Thiệu Doanh Nghiệp – Mỹ
 • 1999 \[Tạp Chí Ngôn Ngữ Du Lịch]
 • Trường Giới Thiệu Doanh Nghiệp – Mỹ
 • 1996 \[Thi Kiểm Tra]
 • Khóa Tiếng Anh Tốt Nhất dành cho Ban Quản Trị – Trên Toàn Thế Giới
 • 1995 \[Thi Kiểm Tra]
 • Một Trong Bốn Trường Hàng Đầu Được Đại Lý Tuyển Sinh Yêu Cầu – Mỹ
 • 1993 \[Tạp Chí Ngôn Ngữ Du Lịch]
 • Trường Được Đại Lý Tuyển Sinh Giới Thiệu – Mỹ

NESE được công nhận bởi ACCET và duy trì chuyên nghiệp các chi nhánh với TESOL, MATSOL, NAFSA, Tiếng Anh USA, IIE, và Trung Tâm Luật Về Nghèo Khó Phía Nam. Hơn nữa, NESE đã được công nhận bởi Bildungsurlaub ở Germany và và Vụ Văn Hóa Ả-rập Xê-út, trong số các cơ quan chính phủ khác.

 • ACCET - Hội Đồng Công Nhận Hệ Thống Giáo Dục và Đào Tạo Thường Xuyên.
 • ACCET đã là một tổ chức có chứng nhận ISO được công nhận bởi Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ là một cơ quan công nhận quốc gia từ năm 1978. Trong vai trò này, ACCET đánh giá chất lượng các tổ chức giáo dục và xác minh tới mức độ nào mà tất cả các tiêu chuẩn bắt buộc được đáp ứng. NESE đã tiếp tục được công nhận bởi ACCET từ năm 1998 (trừ khoảng thời gian từ 2008-2013, trong suốt thời gian này chọn để được công nhận bởi CEA). Hiện nay, NESE được công nhận bởi ACCET với mức công nhận hàng đầu của tổ chức này: Sự công nhận 5-năm liền.
 • TESOL - Giáo Viên Dạy Tiếng Anh như là Ngôn Ngữ Thứ Hai.
 • TESOL là một tổ chức chuyên nghiệp lớn nhất dành cho giáo viên dạy Tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ hai hoặc ngoại ngữ.  Nhiệm vụ của tổ chức là để bảo đảm chất lượng giảng dạy Anh ngữ thông qua sự phát triển, nghiên cứu, tiêu chuẩn và ủng hộ tích cực nghề nghiệp.
 • Tiếng Anh USA (trước đây được gọi là AAIEP) là một hiệp hội thành viên của 350 chương trình chuyên sâu đạt chất lượng được công nhận ở Mỹ. Nhiệm vụ của hiệp hội là để cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tiêu chuẩn và tư vấn cho các chương trình Tiếng Anh chuyên sâu này.
 • IIE - Viện Giáo Dục Quốc Tế.
 • IIE đã được thành lập vào năm 1919, và là một trong các tổ chức giáo dục và đào tại quốc tế lớn nhất trên thế giới. Viện cam kết chuyển giao nguyên lý giảng dạy xuất sắc của chương trình đến các thành viên của viện.

Trang web này sử dụng các công nghệ hiện đại chẳng hạn như JavaScript, CSS, HTML5 và WebFonts; bởi vì công nghệ này được xem là tốt nhất trong các trình duyệt hiện đại. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng Google Chrome, Apple Safari hoặc Firefox làm trình duyệt chính của bạn cho trang web này.

Bản Quyền © 2015 The New England School of English, Inc. Bảo lưu mọi quyền.