Liên Hệ Với
Chúng Tôi

THỰC ĐƠN

1 - Xin vui lòng nói cho chúng tôi biết thông tin gì bạn muốn có:

2 - Xin nói cho chúng tôi biết bạn là ai (xin vui lòng viết bằng Tiếng Anh):

3 - Bạn muốn nhận được thông tin này như thế nào? (xin vui lòng viết bằng Tiếng Anh)

4 - Thêm ý kiến hoặc thắc mắc:

Sau khi nộp mẫu đơn của bạn, hãy tìm kiếm thông báo xác nhận trên đây. Nếu bạn không thể thấy một thông báo, xin vui lòng xem lại mẫu đơn của bạn bằng cách tìm kiếm các trường được đánh dấu đỏ.

Xin vui lòng chờ. Đang nộp mẫu đơn...

Máy chủ đã bị lỗi. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại  [email protected]

Mẫu đơn đã được nhận, Xin cảm ơn bạn!

NESE sẽ trả lời yêu cầu của bạn về thông tin trong vòng một ngày làm việc. Thư gởi quốc tế có thể hơn một tuần bạn sẽ nhận được, những còn tùy thuộc vào dịch vụ bưu điện trong quốc gia của bạn.

Trang web này sử dụng các công nghệ hiện đại chẳng hạn như JavaScript, CSS, HTML5 và WebFonts; bởi vì công nghệ này được xem là tốt nhất trong các trình duyệt hiện đại. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng Google Chrome, Apple Safari hoặc Firefox làm trình duyệt chính của bạn cho trang web này.

Bản Quyền © 2015 The New England School of English, Inc. Bảo lưu mọi quyền.