Liên Hệ Với
Chúng Tôi

THỰC ĐƠN

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có các thắc mắc về bất kỳ khía cạnh nào của NESE, xin vui lòng gọi điện thoại, fax, hoặc e-mail cho chúng tôi. Chúng tôi trả lời điện thoại của chúng tôi 24 giờ mỗi ngày, và chúng tôi có mặt ở đây để trợ giúp.

Trường Anh Ngữ New England

Harvard Square

36 John F. Kennedy Street

Cambridge, MA 02138 USA

Tel: + 1 (617) 864-7170

Fax: + 1 (617) 864-7282

E-mail: [email protected]

Bộ Phận
Địa Điểm
 • Ký Túc Xá Green Hall
 • Di Động: (617) 267-1486
  Tel: + 1 (617) 576-0825
 • Ký Túc Xá Poppet Hall
 • Di Động: (617) 229-9963
  Tel: + 1 (617) 758-0190
 • Ký Túc Xá Lee Hall
 • Di Động: (857) 707-5853
  Tel: + 1 (617) 864-2994

Trang web này sử dụng các công nghệ hiện đại chẳng hạn như JavaScript, CSS, HTML5 và WebFonts; bởi vì công nghệ này được xem là tốt nhất trong các trình duyệt hiện đại. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng Google Chrome, Apple Safari hoặc Firefox làm trình duyệt chính của bạn cho trang web này.

Bản Quyền © 2015 The New England School of English, Inc. Bảo lưu mọi quyền.