Dịch Vụ Lựa Chọn
Đại Học của
NESE - NUPS

Tìm Kiếm một Trường Anh Ngữ Giỏi Nhất?

TẠI SAO NESE LÀ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN!

THỰC ĐƠN

Các Dịch Vụ NUPS

Lệ Phí NUPS

Hiện Có cho Tất Cả Học Viên NESE

Được bao gồn với việc Đăng Ký NUPS ($250)

Trước Khi Bạn Đến NESE

Phân Tích Chuyên Sâu Về Các Nhu Cầu Của Học Viên

Việc nhận NUPS bằng cách Nghiên Cứu trong Hướng Dẫn USA

Giới Thiệu Mười Chương Trình Đại Học

Khung Thời Gian & Tài Liệu Biên Soạn về Đơn Xin Học

Tái Xét Từng Đơn Xin Học

Việc Nộp Từng Đơn Xin Học

Liên Lạc Với Từng Văn Phòng Tuyển Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Sau Khi Bạn Đến NESE

Chuyên Viên Tư Vấn Về Đại Học

Thư Viện Có Nguồn Tài Liệu Về Đại Học

Thông Tin Các Cuộc Họp với Nhân Viên Tuyển Sinh Đại Học

Tham Dự Các Lớp Đại Học*

”Đại Học Nào?” Hội Thảo

Hội Thảo về “Quy Trình Nộp Đơn Xin Học”

Khóa Chuẩn Bị TOEFL® Chuyên Sâu Của NESE**

Khóa Đọc & Viết Theo Lý Thuyết Chuyên Sâu Của NESE**

Kỳ Thi TOEFL® Nội Bộ Của NESE***

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Quan Hệ Đặc Biệt Của Các Đại Học

Chấp Nhận với Việc Hoàn Tất Cấp Độ 10 Của NESE (không phải TOEFL® chính thức)

Chấp Nhận với Kỳ Thi TOEFL® Nội Bộ Của NESE (không phải TOEFL® chính thức)

Thư Chấp Nhận Có Điều Kiện

 •  
 •  

 

 •  
 •  
 •  

*giấy phép và lệ phí để vào học được xác định bởi mỗi đại học

**hoàn tất cấp độ 7 hoặc việc xếp lớp ban đầu vào cấp độ 8 bắt buộc

***miễn phí cho tất cả học viên toàn thời gian

Trang web này sử dụng các công nghệ hiện đại chẳng hạn như JavaScript, CSS, HTML5 và WebFonts; bởi vì công nghệ này được xem là tốt nhất trong các trình duyệt hiện đại. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng Google Chrome, Apple Safari hoặc Firefox làm trình duyệt chính của bạn cho trang web này.

Bản Quyền © 2015 The New England School of English, Inc. Bảo lưu mọi quyền.