NESE Programs

Tìm Kiếm một Trường Anh Ngữ Giỏi Nhất?

Vì sao NESE LÀ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN!

Các Chương
Trình NESE

THỰC ĐƠN

Kết Hợp Các Khóa Học Của Đại Học với Các Khóa Học Tự Chọn của NESE

NHIỀU HƠN TIẾNG ANH: CÔNG CỤ ĐỂ THÚC ĐẨY NGHỀ NGHIỆP CỦA BẠN

Nese - Elective & After-School Courses
Các Khóa Học Tự Chọn

TOEFL® Chuyên Sâu

Vì học viên ở Cấp Độ 9 và cao hơn có thể đăng ký khóa học TOEFL® Chuyên Sâu của NESE trong thời gian ít là một tháng hoặc trong thời gian nhiều là sáu tháng, họ có thể thiết kế chương trình Anh ngữ của họ để nó được phù hợp duy nhất với các nhu cầu cụ thể của họ. Ngoài ra, vì khóa học TOEFL® của NESE được chia thành ba phạm vi kỹ năng chính – ngữ pháp, nghe & nói, và đọc & viết – học viên có thể tập trung vào các mục đặc biệt của kỳ Thi TOEFL® mà họ mong muốn nhiều nhất để cải thiện. Ví dụ: một học viên cần cải thiện số điểm của họ đột ngột về tất cả các phần của bài thi TOEFL®, có thể học khóa TOEFL® của NESE từ 9 giờ sáng đến 3 giờ 15 chiều mỗi ngày trong sáu tháng trong khi một học viên khác có thể chỉ học Đọc & Viết dành cho TOEFL® trong 1 tháng. Bất kỳ các mục tiêu nào của một học viên, khóa học TOEFL® chuyên sâu của NESE sẽ giúp họ đạt được mục tiêu càng nhanh càng tốt.

Kỳ Thi TOEFL® Nội Bộ của NESE được mở ra mỗi tháng tại NESE cho học viên ở Cấp Độ 6 và cao hơn. Không có tính thêm phí cho học viên toàn thời gian để tham gia kỳ thi này. Học viên bán thời gian được yêu cầu chi trả lệ phí mỗi lần họ tham gia kỳ thi này.

 • Ngữ Pháp dành cho TOEFL®
 • Mặc dù kỳ Thi TOEFL® chính thức không còn có thành phần Ngữ Pháp độc lập nữa, nhưng học viên phải chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL® và kỳ thi theo chuẩn khác (như GMAT, GRE, IELTS) đón nhận cơ hội để tập trung riêng biệt vào các điểm Ngữ Pháp trước được đưa ra trong kiểu TOEFL® thử thách và dày đặc. Trong lớp, học viên được kiểm tra lại kỹ năng chuyên sâu về cấu trúc ngữ pháp, học các dạng ngữ pháp cao cấp, nắm được kỹ thuật thi cử và tham gia nhiều kỳ thi trong lớp, thực hành được tính giờ. Lớp học này cũng đáp ứng như là một cuộc kiểm tra lại tuyệt vời về tất cả các chủ đề ngữ pháp.
 • (Hoàn tất Cấp Độ 8 hoặc Việc Xếp Lớp Ban Đầu vào Cấp Độ 9 Bắt Buộc)
 • Khóa Nghe & Nói dành cho TOEFL®
 • Thành phần này của khóa chuyên sâu của NESE tập trung riêng biệt vào các phần nghe và nói của kỳ Thi TOEFL® Thế Hệ Kế Tiếp iBT. Trong lớp, học viên thực hành nghe các đối thoại và bài thuyết trình và học các kỹ năng được yêu cầu để trả lời cả phần nói tích hợp lẫn độc lập của kỳ thi.
 • (Hoàn tất Cấp Độ 8 hoặc Việc Xếp Lớp Ban Đầu vào Cấp Độ 9 Bắt Buộc)
 • Khóa Đọc & Viết dành cho TOEFL®
 • Thành phần này của khóa chuyên sâu của NESE tập trung riêng biệt vào các phần đọc hiểu và viết của kỳ Thi TOEFL® Thế Hệ Kế Tiếp iBT. Trong lớp, học viên cải thiện các khả năng đọc lướt và xem lướt, học các chiến lược nhận biết thông tin, và nắm bắt các kỹ năng viết cần thiết để hoàn tất phần viết độc lập và tích hợp của kỳ thi.
 • (Hoàn tất Cấp Độ 8 hoặc Việc Xếp Lớp Ban Đầu vào Cấp Độ 9 Bắt Buộc)
 • Thi TOEFL® Nội Bộ
 • Kỳ Thi TOEFL® Nội Bộ là phiên bản giấy của kỳ Thi TOEFL® Chính Thức. Phiên bản của tổ chức này, giống như phiên bản chính thức, được tạo ra bởi ETS, cùng một công ty đã phát triển, quản lý và chấm điểm các kỳ thi như TOEIC®, SAT®, và GRE® hơn năm mươi năm. Khi kiểm sát kỳ thi này, NESE được yêu cầu tuân theo các quy định nghiêm ngặt, bao gồm việc niêm phong và gởi các bài thi đã hoàn tất của học viên trong khi chuẩn bị ETS để đạt điểm thi. NESE đem đến cho học viên cơ hội tham gia kỳ thi này mỗi khóa học, và mặc dù ETS tính phí NESE cho mỗi học viên tham gia kỳ thi này, NESE không tính phí học viên của trường - đơn giản là vì chúng tôi nhận thấy giá trị cung cấp cho học viên của chúng tôi một công cụ hữu ích như thế, và chúng tôi muốn tạo điều kiện thuận lợi cho cơ hội này.

Khóa Tiếng Anh Thương Mại Chuyên Sâu

Khóa học Tiếng Anh Thương Mại Chuyên Sâu NESE, giống khóa học TOEFL® Chuyên Sâu, đem đến cho học viên nhiều tính linh động, cho phép họ thiết kế một chương trình phù hợp lý tưởng với các nhu cầu của họ. Khóa học có hai thành phần: Giao Tiếp Thương Mại và Đọc & Viết về Thương Mại, và học viên có thể theo học cả hai hoặc chỉ một trong hai lớp này. Thêm nữa, có các khóa học Tiếng Anh Thương Mại Chuyên Sâu riêng và đặc biệt dành cho chuyên viên.

 • Giao Tiếp Thương Mại
 • Lớp này tập trung vào việc phát triển khả năng của học viên để sử dụng và hiểu từ vựng thương mại/nghề nghiệp thông thường khi nó xảy ra trong lời nói hàng ngày. Học viên trau dồi nghe hiểu thông qua việc sử dụng các chương trình, thảo luận và văn bản ngắn qua radio. Học viên được mong đợi để trình bày ý kiến về nhiều chủ đề thương mại khác nhau. Có các bài tập thông thường và bài tập về nhà được tập trung vào việc sử dụng từ vựng và thành ngữ thương mại qua đàm thoại.
 • (Hoàn tất Cấp Độ 7 hoặc việc xếp lớp ban đầu vào Cấp Độ 8 Bắt Buộc)
 • Lớp Giao Tiếp Thương Mại Dành Cho Chuyên Viên
 • Trong lớp này, được thiết kế đặc biệt dành cho chuyên viên, học viên thảo luận các chủ đề như tiếp thị toàn cầu, nhà doanh nghiệp, độc quyền, cơ cấu tổ chức, quản lý thương hiệu, giá cả và hàng hóa, tiếp đãi doanh nghiệp và cải tiến trong thương mại. Học viên đạt được mức độ am hiểu nhiều hơn về văn hóa thương mại Mỹ và khả năng để diễn đạt quan điểm một cách thông minh và rõ ràng về đa dạng chủ đề thương mại.
 • (Hoàn tất Cấp Độ 7 hoặc việc xếp lớp ban đầu vào Cấp Độ 8 bắt buộc VÀ có ít nhất kinh nghiệm làm việc 5 năm. Học viên cấp độ thấp hơn có thể vào học lớp này chỉ có sự cho phép đặc biệt từ Giám Đốc Học Vụ.)
 • Để biết thêm thông tin, xin vui lòng, nhấp vào đây.
 • Khóa Đọc & Viết về Thương Mại
 • Trong khóa học chuyên sâu này, học viên phát triển, thực hành và cải tiến các kỹ năng viết về thương mại của họ trong khi tập trung vào phong cách và giọng điệu của từ vựng và thành ngữ thương mại. Khóa học này cũng chuyên tâm đặc biệt về viết thư thương mại, lý lịch, bản ghi nhớ, giao tiếp nội bộ, và thư giải thích. Các bài viết sẽ bao gồm các điều khoản thương mại xác thực.
 • (Hoàn tất Cấp Độ 7 hoặc việc xếp lớp ban đầu vào Cấp Độ 8 Bắt Buộc)
 • Khóa Đọc & Viết về Thương Mại Dành Cho Chuyên Viên
 • Trong khóa học chuyên sâu này, được thiết kế đặc biệt dành cho chuyên viên, nghiên cứu tình huống và tình hình kinh doanh trong và ngoài nước hiện tại được trình bày. Thông qua văn bản, video và thảo luận, học viên trở nên nhanh nhạy và tinh tế về các kỹ năng ngôn ngữ và thương mại bằng Tiếng Anh trong các lĩnh vực như văn bản thương mại, tiếp thị, hoạch định chiến lược, tài chánh, thương mại quốc tế và phát triển nguồn nhân lực. Tạp chí Harvard Management Update, Business Week, bài báo và các nghiên cứu tình huống cũng như phương tiện truyền thông hiện tại khác được sử dụng cho suốt lớp học này.
 • (Hoàn tất Cấp Độ 7 hoặc việc xếp lớp ban đầu vào Cấp Độ 8 bắt buộc VÀ có ít nhất kinh nghiệm làm việc 5 năm. Học viên cấp độ thấp hơn có thể vào học lớp này chỉ có sự cho phép đặc biệt từ Giám Đốc Học Vụ.)
 • Để biết thêm thông tin, xin vui lòng, nhấp vào đây.

Các Khóa Học Tự Chọn & Ngoài Giờ

Khóa Học Tự Chọn là các lựa chọn hiện có cho học viên ở Cấp Độ 8 và 9 và cao hơn (trong cả Chương Trình Chuyên Sâu lẫn Bán Chuyên Sâu của NESE) muốn tập trung hơn nữa về TOEFL® Chuyên Sâu hoặc Tiếng Anh Thương Mại. Học viên có thể kết hợp khóa học tự chọn với khóa học đại học của họ để tạo dựng một chương trình phù hợp nhất với nhu cầu của họ. Không tính thêm phí cho các khóa học này.

Các Khóa Học Ngoài Giờ là thêm các lựa chọn bổ sung không chuyên sâu mà NESE đưa ra cho học viên. Mỗi lớp, ngoại trừ khóa Tiếng Anh Pháp Lý, học hai lần mỗi tuần trong 90 phút. Khóa Tiếng Anh Pháp Lý học bốn lần mỗi tuần trong 90 phút.

Xin vui lòng, nhấp vào đây để xem thêm lưu ý về Khóa Học Ngoài Giờ(1)

Các Khóa Học Ngoài Giờ

Phát Âm

Khóa học này được thiết kế để cho học viên rèn luyện thêm và tự tin nhiều hơn khi nói chuyện trong cả hai tình huống trang trọng và thân mật. Lớp học này tăng thêm sự tự tin bằng cách cho học viên cơ hội để rèn luyện cách phát âm đúng các nguyên âm khó, phụ âm hữu thành và phụ âm vô thanh, phụ âm kép và động từ có đuôi. Học viên cũng học về ngữ điệu và tốc độ. Lớp học này được tổ chức để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của những cá nhân trong nhóm.

(Không bắt buộc cấp độ tối thiểu.)

Khóa Tiếng Anh Pháp Lý

Trong khóa học này, học viên được giới thiệu các hệ thống tư pháp và lập pháp Mỹ. Họ trở nên quen thuộc với thuật ngữ pháp lý, học cách thức phân tích tình huống, và cũng hiểu được cách thức tài liệu pháp lý được soạn. Ngoài ra, học viên có thể xem vụ kiện thực sự ở tòa án thông qua việc tham quan các phòng xử án và xem các video.

(Hoàn tất Cấp Độ 7 hoặc việc xếp lớp ban đầu vào Cấp Độ 8 bắt buộc)

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng, nhấp vào đây.

Khóa học tiếng Anh y khoa

Khóa học này được thiết kế để dạy cho sinh viên những thuật ngữ y khoa thông dụng bằng tiếng Anh được sử dụng trong các môi trường khác nhau. Ngoài ra, giáo viên sẽ nêu bật một số cách thức trong đó các dịch vụ y tế và sức khỏe công cộng được tiến hành ở Mỹ không giống với các quốc gia khác. Sinh viên sẽ học những từ vựng cần thiết khi tiếp đón bệnh nhân, thảo luận về các triệu chứng và chẩn đoán cho người bệnh, cũng như ngôn ngữ được sử dụng trong thảo luận về các tiên lượng.

(Hoàn tất Cấp Độ 7 hoặc việc xếp lớp ban đầu vào Cấp Độ 8 bắt buộc)

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng, nhấp vào đây.

Khóa Dự Bị Đại Học

Khóa học này giảng dạy cho học viên cách thức chuẩn bị các đề bài thi nghiên cứu và kỹ thuật, luận văn và luận án về một tiêu chuẩn được yêu cầu bởi các đại học tại Mỹ. Học viên học cách thức để sử dụng một thư viện đại học vì mục đích nghiên cứu, và các kỹ năng này sẽ giúp họ hoàn tất nhiệm vụ trong lớp học của họ: một bài nghiên cứu hoàn tất có chú thích ở cuối trang và thư mục.

(Hoàn tất Cấp Độ 7 hoặc việc xếp lớp ban đầu vào Cấp Độ 8 bắt buộc)

Khóa Giao Tiếp Ở Nơi Làm Việc

Bất kể nghề nghiệp hiện tại hoặc tương lai của học viên, họ phải học các kỹ năng và kỹ thuật thực hành (và Tiếng Anh) để tiến hành làm việc trong hoặc với các tổ chức tại Mỹ. Nói cách khác, khóa Giao Tiếp Ở Nơi Làm Việc là một hướng dẫn phép xã giao đối với các tính chất riêng của nơi làm việc tại Mỹ. Dù một học viên có là một luật sư, nhà khoa học, doanh nhân, nghệ sĩ hoặc triết gia (hoặc vẫn còn ở đại học) hay không, thì khóa học cũng cung cấp cho họ các công cụ để hiểu biết và làm việc hiệu quả với và trong bất kỳ tổ chức nào tại Mỹ. Một số chủ đề mà khóa học này kiểm tra là:

 • Phép xã giao chuyên nghiệp
 • Tầm quan trọng về “sự đúng đắn của chính trị”
 • Chiến lược quản lý
 • Các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và riêng tư
 • Giao tiếp bằng điện tử và văn bản
 • Cách trình bày bằng miệng
 • Cách thức thành công ở nơi làm việc

(Hoàn tất Cấp Độ 6 hoặc Việc Xếp Lớp Ban Đầu vào Cấp Độ 7 bắt buộc)

(1) Chú thích ở cuối trang:

Xin vui lòng lưu ý rằng Các Khóa Học Ngoài Giờ chỉ tổ chức khi có ít nhất năm học viên đăng ký khóa học. (Tuy nhiên, NESE vẫn chấp nhận một trường hợp ngoại lệ trong suốt khóa học Tháng Một, Tháng Bảy và Tháng Tám - duy nhất - và luôn mở khóa học Tiếng Anh Pháp Lý, bất kể việc đăng ký trong ba khóa này.) Có thêm học phí cho Các Khóa Học Ngoài Giờ, được liệt kê trong đơn xin học của NESE và trên Hệ Thống Nộp Đơn Xin Học Trực Tuyến của NESE.

Trang web này sử dụng các công nghệ hiện đại chẳng hạn như JavaScript, CSS, HTML5 và WebFonts; bởi vì công nghệ này được xem là tốt nhất trong các trình duyệt hiện đại. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng Google Chrome, Apple Safari hoặc Firefox làm trình duyệt chính của bạn cho trang web này.

Bản Quyền © 2015 The New England School of English, Inc. Bảo lưu mọi quyền.