Vì sao NESE

Tìm Kiếm một Trường Anh Ngữ Giỏi Nhất?

Vì sao NESE LÀ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN!

THỰC ĐƠN

Phương Pháp Tiếp Thu Ngôn Ngữ được Cá Nhân Hóa của NESE

MẠNG LƯỚI AN TOÀN HỌC TIẾNG ANH CỦA BẠN

Xin vui lòng tìm dưới đây, bốn bước bao gồm trong phương pháp này:

 

Vì NESE nhận biết rằng mỗi người đều có phong cách, mục tiêu và thử thách học tập khác nhau, trường cũng hết sức nhấn mạnh khi làm việc với các khác biệt này để tối ưu hóa học tập. Ví dụ: kết quả kiểm tra xếp lớp có thể cho thấy rằng bạn có thể nói giỏi hơn viết. Do vậy, bạn sẽ được xếp vào một cấp độ cao hơn về môn nói và một cấp độ thấp hơn về môn viết, và bạn chỉ sẽ tiến tới cấp độ kế tiếp - trong mỗi kỹ năng riêng - khi bạn và giáo viên của bạn xác định rằng đó là vì lợi ích tốt nhất của bạn khi làm thế - cho phép bạn tiến qua 10 cấp độ của NESE ở bước tiến triển cá nhân của riêng bạn. Khả năng của NESE điều chỉnh phương pháp giảng dạy và chương trình giảng dạy sao cho thích hợp để lập một chương trình cá nhân hóa cho mỗi học viên rất quan trọng đối với sự thành công trong học tập của tất cả học viên NESE, và một trong các lý do mà NESE có một danh tiếng mạnh mẽ như thế.

 

 

 

Bước Tiến Triển Cá Nhân

 

 

 

 

Khi một học viên lần đầu tiên đến NESE, học viên được thẩm định đầy đủ để xác định trình độ của học viên trong tất cả phạm vi kỹ năng. Mặc dù mỗi học viên được xếp vào cấp độ học sẽ đem đến cho học viên khả năng học tập nhanh nhất,  nhưng NESE nhận thấy rằng việc xếp lớp này chưa đủ. Do vậy, tất cả lớp học tại NESE cũng được chia nhỏ ra theo độ tuổi. Việc phân chia này có nghĩa là một chuyên gia tại NESE sẽ có các bạn cùng lớp tương tự như chuyên gia đó: chuyên gia muốn học trong một môi trường nghiêm túc đáp ứng các nhu cầu cụ thể của mình. Giống như các học viên NESE nhỏ hơn cũng muốn được xếp vào lớp học cung cấp các nhu cầu và thử thách khác nhau mà một học viên nhỏ hơn phải đối mặt khi sống xa nhà.

 

 

 

 

Thẩm Định Các Kỹ Năng của NESE

 

 

 

 

Mặc dù Kiểm Tra Xếp Lớp của NESE là một công cụ toàn diện, chính xác và được bên ngoài công nhận, cũng như với bất kỳ kiểm tra xếp lớp nào, các kết quả cần được xem xét về hoàn cảnh riêng của một cá nhân. Ví dụ: nếu một học viên thiếu tự tin, học viên sẽ có một cuộc nói chuyện với Giám Đốc Học Vụ nhằm xác định xem học viên đó có lợi thế khi xuống một cấp độ thấp hơn hay không. Tương tự như vậy, một học viên tìm thấy một trong các lớp của học viên đó quá dễ dàng có thể thảo luận các mục tiêu của học viên đó với giáo viên của mình và Giám Đốc Học Vụ của NESE và, do đó, học viên đó có thể được chuyển lên một cấp độ cao hơn - bất kể việc xếp lớp ban đầu của ở cấp độ thấp hơn. Cửa văn phòng của Giám Đốc Học Vụ - và Giám Đốc - luôn luôn mở rộng. NESE và học viên của trường chia sẻ cùng một mục tiêu: tối ưu hóa học tập.

 

 

 

Việc Đánh Giá Lại Cấp Độ Đang Tiếp Diễn

 

 

 

 

Dù bạn muốn thảo luận các cấp độ học, vấn đề nhà ở hoặc ngay cả vấn đề thực tế của bạn như thuê xe hay tìm nha sĩ, nhân viên NESE ở đây sẽ trợ giúp. Triết lý của NESE là đưa ra một chương trình thử thách trí tuệ có chất lượng cao nhất trong một môi trường ấm áp và hỗ trợ. Tuy nhiên, không thể vượt trội trong một môi trường như thế trừ khi bạn cảm thấy được hỗ  trợ và quan tâm bên ngoài - cũng như bên trong - lớp học. Tại NESE, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn.

 

 

 

Tư Vấn Mở Cửa

 

 

 

Tại NESE, mục tiêu chính của chúng tôi là bảo đảm sự thành công học tập của tất cả học viên NESE bằng cách tạo một môi trường tối ưu hóa cơ hội học tập của mỗi học viên.

Các trường lớn giúp tất cả học viên, bất kỳ khả năng học tập nào của họ, đạt được thành tích tốt nhất. Các trường lớn cũng khuyến khích tất cả học viên phát triển ưu điểm của họ. Do đó, ngoài ra NESE còn tập trung vào việc cung cấp các khóa học chất lượng cao nhất và những giáo viên giỏi nhất, chúng tôi tin rằng để thực sự hiểu biết và trợ giúp mỗi học viên đạt được các mục tiêu của họ, chúng tôi phải đi xa hơn nữa. Vì lý do này, NESE đã phát triển Phương Pháp Tiếp Thu Ngôn

Ngữ được của Cá Nhân Hóa của NESE, một hệ thống nhận biết mỗi học viên là một cá nhân, với phong cách, nhu cầu và mục tiêu học tập riêng biệt của chính họ.

Bất kể trình độ, văn hóa, tuổi tác hoặc nhu cầu riêng của họ, Phương Pháp Tiếp Thu Ngôn Ngữ được Cá Nhân Hóa của NESE hỗ trợ các nhu cầu của từng học viên để học Tiếng Anh và hiểu biết văn hóa Mỹ càng hiệu quả nhanh chóng càng tốt.

NESE’s Personalized Language Acquisition Method

Trang web này sử dụng các công nghệ hiện đại chẳng hạn như JavaScript, CSS, HTML5 và WebFonts; bởi vì công nghệ này được xem là tốt nhất trong các trình duyệt hiện đại. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng Google Chrome, Apple Safari hoặc Firefox làm trình duyệt chính của bạn cho trang web này.

Bản Quyền © 2015 The New England School of English, Inc. Bảo lưu mọi quyền.