NESE Board of Advisors

Hội Đồng Các
Chuyên Viên
Tư Vấn

THỰC ĐƠN

Hội đồng của NESE gồm có các chuyên gia thành công trong các lĩnh vực giáo dục, nghệ thuật, thương mại và khoa học. Là các chuyên viên tư vấn của NESE, họ đưa ra hướng dẫn, ý kiến chuyên môn và kinh nghiệm chung của họ để đóng góp vào sự thành công của NESE.

 • Ông Robert Bier, Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh.
 • Trường Đào Tạo Sau Đại Học về Thương Mại của Harvard
 • Ông Brian Buckley, Thạc Sĩ Giáo Dục
 • Trường Đào Tạo Sau Đại Học về Sư Phạm của Harvard
 • Bà Hye-Jin Choi, Thạc Sĩ Kiến Trúc
 • Trường Đào Tạo Sau Đại Học về Kiến Trúc của Yale
 • Ông Julio C. S. Dimer, Cử Nhân Nghệ Thuật
 • Unisinos - Trường Giao Tiếp Xã Hội
 • Bà Susan B. J. Dobson, Thạc Sĩ Giáo Dục
 • Trường Đào Tạo Sau Đại Học về Sư Phạm của Harvard
 • Ông Richard Downing, Cử Nhân Nghệ Thuật
 • Đại Học Harvard,  Khoa Nghệ Thuật và Khoa Học
 • Ông Jeff François, Thạc Sĩ Giáo Dục
 • Trường Đào Tạo Sau Đại Học về Sư Phạm của Harvard
 • Ông Mark S. Gurecki, Thạc Sĩ Giáo Dục
 • Trường Đào Tạo Sau Đại Học về Sư Phạm của Harvard
 • Bà Martha M. Hall, Thạc Sĩ Giáo Dục
 • Trường Đào Tạo Sau Đại Học về Sư Phạm của Harvard
 • Ông Todd Hannig, Thạc Sĩ Nghệ Thuật
 • Giảng Viên Đại Học, Đại Học Columbia
 • Ông John Hartman, Thạc Sĩ Giáo Dục
 • Trường Đào Tạo về Sư Phạm của Đại Học Boston
  Đại Học Harvard, Chương Trình Thực Tập Sinh
 • Bác Sĩ Christian Hollenberg, Tiến Sĩ
 • Đại Học Bonn
  MBA; Trường Đào Tạo Sau Đại Học về Thương Mại của Harvard
 • Ông Panos Philandrinos, Cử Nhân Nghệ Thuật
 • Đại Học Harvard,  Khoa Nghệ Thuật và Khoa Học
 • Ông Edward B. Quigley, Thạc Sĩ Giáo Dục
 • Trường Đào Tạo Sau Đại Học về Sư Phạm của Harvard
 • Bác Sĩ Ian B. Shine, Bác Sĩ Y Khoa
 • Đại Học Cambridge
 • Ông Thomas A. S. Shine, Thạc Sĩ Kiến Trúc
 • Trường Đào Tạo Sau Đại Học về Kiến Trúc của Yale
 • Bà Frances Tsakonas, CAS
 • Trường Đào Tạo Sau Đại Học về Sư Phạm của Harvard

Trang web này sử dụng các công nghệ hiện đại chẳng hạn như JavaScript, CSS, HTML5 và WebFonts; bởi vì công nghệ này được xem là tốt nhất trong các trình duyệt hiện đại. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng Google Chrome, Apple Safari hoặc Firefox làm trình duyệt chính của bạn cho trang web này.

Bản Quyền © 2015 The New England School of English, Inc. Bảo lưu mọi quyền.