NESE Programs

Tìm Kiếm một Trường Anh Ngữ Giỏi Nhất?

Vì sao NESE LÀ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN!

Các Chương
Trình NESE

THỰC ĐƠN

Tại NESE, Bạn Có Thể Thêm Lớp Dạy
Kèm Một Thầy-Một Trò vào Chương Trình Của Bạn

VÀ ĐƯỢC LỢI NHIỀU NHẤT TỪ HAI MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP

Nese - Private Instruction
Lớp Dạy Kèm Riêng Được Tính Bao Nhiêu?

Dạy Kèm Riêng giá $90.00/giờ.

 

Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Tôi Hủy Bỏ?

Nếu bạn hủy bỏ lớp Dạy Kèm Riêng của bạn trong vòng bảy ngày hoặc trừ đi ngày bắt đầu của bạn, bạn sẽ được tính là hai giờ trong thời gian Dạy Kèm Riêng ($180.00). Sau khi bạn đã bắt đầu lớp Dạy Kèm Riêng của bạn, NESE yêu cầu thông báo trong vòng 24 giờ nếu bạn cần hủy hỏ hoặc sắp xếp lại một bài học riêng. Nếu bạn phải hủy bỏ ít hơn 24 giờ của thông báo, bạn sẽ bị tính cho các lớp bị nhỡ.

 

Trợ Giáo Của Tôi Sẽ Là Ai?

Giáo viên của bạn sẽ là một trợ giáo có kinh nghiệm đặc biệt được chọn để giúp bạn đáp ứng các mục tiêu riêng biệt của bạn. Một số trợ giáo NESE cũng giảng dạy các lớp theo nhóm và một số trợ giáo chỉ giảng dạy các lớp riêng.

Tôi Cũng Có Nên Học Các Lớp Theo Nhóm Không?

NESE nhiệt tình giới thiệu rằng học viên kết hợp các bài học nhóm với các lớp riêng. Trong khi làm như vậy, bạn sẽ được lợi nhiều nhất từ hai môi trường học tập và có các cơ hội để sử dụng Tiếng Anh của bạn trong hai môi trường.

 

Tôi Sẽ Được Dạy Kèm Riêng Bao Nhiêu Giờ Mỗi Ngày?

NESE đề nghị rằng học viên học không quá sáu giờ mỗi ngày Dạy Kèm Riêng. Nhiều hơn sáu giờ mỗi ngày có thể thường làm cho học viên kiệt sức và có thể làm chậm quá trình học tập.

 

Có Bất Kỳ Điều Nào Khác Mà Tôi Nên Biết Không?

NESE sẽ luôn đem đến cho bạn giáo viên giỏi nhất hiện có. Xin vui lòng nói cho chúng tôi biết càng nhiều càng tốt về bản thân và mục tiêu của bạn khi bạn hoàn tất Mẫu Đơn Xin Học Kèm. Khi bạn đến tại NESE, bạn phải tham gia kiểm tra xếp lớp NESE để NESE có thể bảo đảm rằng trợ giáo riêng của bạn biết được trình độ chính xác của bạn và có thể dự kiến các bài học riêng của bạn sao cho phù hợp.

Nếu bạn muốn sắp xếp các lớp học riêng, xin vui lòng tải xuống Đơn Xin Học Kèm ở đây và gởi đơn đến: [email protected]

Lớp Dạy Kèm Riêng Là Gì?

Dạy Kèm Riêng là hình thức giảng dạy một thầy-một trò cho bạn cơ hội để tập trung vào các mục tiêu cụ thể của bạn, ví dụ: sự giới thiệu thuật ngữ thương mại bằng Tiếng Anh, giảng dạy TOEFL chuyên sâu, hoặc có lẽ chính các bài học đầu tiên của bạn bằng Tiếng Anh. Trong khuôn khổ các bài học riêng, bạn sẽ được đào tạo chuyên sâu và thực hành trong các lĩnh vực được

định rõ một cách cụ thể, trong khi được hiệu chỉnh và thông tin phản hồi đang tiếp diễn. Vì bạn sẽ là một học viên duy nhất, bạn sẽ được giáo viên của bạn chú ý 100% vào mọi lúc, và họ sẽ trở thành một chuyên gia trong môn Tiếng Anh của bạn - và do đó, sẽ có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu của bạn càng nhanh càng tốt.

Trang web này sử dụng các công nghệ hiện đại chẳng hạn như JavaScript, CSS, HTML5 và WebFonts; bởi vì công nghệ này được xem là tốt nhất trong các trình duyệt hiện đại. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng Google Chrome, Apple Safari hoặc Firefox làm trình duyệt chính của bạn cho trang web này.

Bản Quyền © 2015 The New England School of English, Inc. Bảo lưu mọi quyền.