NESE मा भर्ना

मेनु

सत्र सम्बन्धी मिति

2020

2021

2022

सत्र

भर्ना (a)

कक्षा सुरू हुने समय

कक्षा सकिने समय

जनवरी

जनवरी 6

जनवरी 7

जनवरी 31

फेब्रुअरी

फेब्रुअरी 3

फेब्रुअरी 4

फेब्रुअरी 28

मार्च

मार्च 2

मार्च 3

मार्च 27

अप्रिल

मार्च 30

मार्च 31

अप्रिल 24

मे

मे 4

मे 5

मे 29

जुन

जुन 1

जुन 2

जुन 26

जुलाइ

जुन 29

जुन 30

जुलाइ 24

अगस्ट

जुलाइ 27

जुलाइ 28

अगस्ट 21

सेप्टेम्बर

अगस्ट 31

सेप्टेम्बर 1

सेप्टेम्बर 25

अक्टुबर

सेप्टेम्बर 28

सेप्टेम्बर 29

अक्टुबर 23

नोभेम्बर

अक्टुबर 26

अक्टुबर 27

नोभेम्बर 20

दिसम्बर

नोभेम्बर 23

नोभेम्बर 24

दिसम्बर 18

सत्र

भर्ना (a)

कक्षा सुरू हुने समय

कक्षा सकिने समय

जनवरी

जनवरी 4

जनवरी 5

जनवरी 29

फेब्रुअरी

फेब्रुअरी 1

फेब्रुअरी 2

फेब्रुअरी 26

मार्च

मार्च 1

मार्च 2

मार्च 26

अप्रिल

मार्च 29

मार्च 30

अप्रिल 23

मे

मे 3

मे 4

मे 28

जुन

जुन 1

जुन 2

जुन 25

जुलाइ

जुन 28

जुन 29

जुलाइ 23

अगस्ट

जुलाइ 26

जुलाइ 27

अगस्ट 20

सेप्टेम्बर

अगस्ट 30

अगस्ट 31

सेप्टेम्बर 24

अक्टुबर

सेप्टेम्बर 27

सेप्टेम्बर 28

अक्टुबर 22

नोभेम्बर

अक्टुबर 25

अक्टुबर 26

नोभेम्बर 19

दिसम्बर

नोभेम्बर 22

नोभेम्बर 23

दिसम्बर 17

सत्र

भर्ना (a)

कक्षा सुरू हुने समय

कक्षा सकिने समय

जनवरी

जनवरी 3

जनवरी 4

जनवरी 28

फेब्रुअरी

जनवरी 31

फेब्रुअरी 1

फेब्रुअरी 25

मार्च

फेब्रुअरी 28

मार्च 1

मार्च 25

अप्रिल

मार्च 28

मार्च 29

अप्रिल 22

मे

मे 2

मे 3

मे 27

जुन

मे 31

जुन 1

जुन 24

जुलाइ

जुन 27

जुन 28

जुलाइ 22

अगस्ट

जुलाइ 25

जुलाइ 26

अगस्ट 19

सेप्टेम्बर

अगस्ट 29

अगस्ट 30

सेप्टेम्बर 23

अक्टुबर

सेप्टेम्बर 26

सेप्टेम्बर 27

अक्टुबर 21

नोभेम्बर

अक्टुबर 24

अक्टुबर 25

नोभेम्बर 18

दिसम्बर

नोभेम्बर 21

नोभेम्बर 22

दिसम्बर 16

कक्षाको समयतालिका

सेमि-इन्टेन्सिभ कार्यक्रम (आंशिक-समयका कक्षाहरू)

 

हप्तामा

 

समय

सोमबार

मङ्गलबार

बुधबार

बिहिबार

शुक्रबार

स्तर

9:00 - 10:30

व्याकरण तथा भनाईहरू

TOEFL® का लागि आवश्यक व्याकरण

1 - 10

9 - 10

11:00 - 12:30

सञ्चार तथा सुनाइ

व्यवसायिक सञ्चार

TOEFL® का लागि आवश्यक सुनाई तथा बोलाई

1 - 10

8 - 10

9 - 10

इन्टेन्सिभ कार्यक्रम (पूर्णकालीन कक्षाहरू) (b)

 

हप्तामा

 

समय

सोमबार

मङ्गलबार

बुधबार

बिहिबार

शुक्रबार

स्तर

9:00 - 10:30

व्याकरण तथा भनाईहरू

TOEFL® का लागि आवश्यक व्याकरण

1 - 10

9 - 10

11:00 - 12:30

सञ्चार तथा सुनाइ

व्यवसायिक सञ्चार

पेशाकर्मीहरूका लागि चाहिने व्यवसायिक कुराकानी

TOEFL® का लागि आवश्यक सुनाई तथा बोलाई

1 - 10

8 - 10

8 - 10

9 - 10

12:30 - 1:45

लन्च

1:45 - 3:15

पठन तथा लेखाई शिक्षा

व्यवसायिक पठन तथा लेखाई शिक्षा

पेशाकर्मीहरूलाई चाहिने व्यवसायिक पठन तथा लेखाई शिक्षा

TOEFL® का लागि आवश्यक पठन तथा लेखाई शिक्षा

1 - 10

8 - 10

8 - 10

9 - 10

विद्यालय समय सकिएपछि पढाइ हुने पाठ्यक्रमहरू (c) (d)

 

हप्तामा

 

समय

सोमबार

मङ्गलबार

बुधबार

बिहिबार

शुक्रबार

स्तर

3:30 - 5:00

-

कानुनी अङ्ग्रेजी

कार्यस्थान आवश्यक सञ्चार सम्बन्धी सीप

-

उच्चारण शैली

-

कानुनी अङ्ग्रेजी

विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षाको तैयारी

-

कानुनी अङ्ग्रेजी

कार्यस्थान आवश्यक सञ्चार सम्बन्धी सीप

-

उच्चारण शैली

-

कानुनी अङ्ग्रेजी

विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षाको तैयारी

-

-

-

-

1 - 10

7 - 10

8 - 10

8 - 10

बिदा हुने दिनहरू

2020

2021

2022

राष्ट्रिय बिदा

NESE मा बिदा हुने दिन (1)

नयाँ वर्षको दिन

जनवरी 1

अप्रिल 27 – मे 1

Martin Luther King Jr. दिवस

जनवरी 20

अगस्ट 24 – अगस्ट 28

स्मृति दिवस

मे 25

दिसम्बर 21, 2020 – जनवरी 1, 2021

स्वतन्त्रता दिवस

श्रम दिवस

धन्यवाद दिने दिन

क्रिस्मस डे (अब्जर्व्ड)

(1) कृपया यस कुरामा ध्यान दिनुहोस् कि NESE बिदाको दौरानमा, NESE का प्रशासनिक कर्मचारीहरूको बिदा हुँदैन। त्यसैले विद्यार्थीहरू NESE बिदाको दौरान, कम्प्युटर चलाउन अथवा चलचित्रहरू हेर्नका लागि दैनिक विद्यालय आउन सक्छन्। बिदाको दौरान, NESE छात्रावासमा बस्न चाहने विद्यार्थीहरूले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ। यी शुल्कहरू हेर्नका लागि कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

जुलाइ 3

सेप्टेम्बर 7

नोभेम्बर 26

दिसम्बर 25

राष्ट्रिय बिदा

NESE मा बिदा हुने दिन (1)

नयाँ वर्षको दिन

जनवरी 1

अप्रिल 26 – अप्रिल 30

Martin Luther King Jr. दिवस

जनवरी 18

अगस्ट 23 – अगस्ट 27

स्मृति दिवस

मे 31

दिसम्बर 20 – दिसम्बर 31

स्वतन्त्रता दिवस

श्रम दिवस

धन्यवाद दिने दिन

क्रिस्मस डे

(1) कृपया यस कुरामा ध्यान दिनुहोस् कि NESE बिदाको दौरानमा, NESE का प्रशासनिक कर्मचारीहरूको बिदा हुँदैन। त्यसैले विद्यार्थीहरू NESE बिदाको दौरान, कम्प्युटर चलाउन अथवा चलचित्रहरू हेर्नका लागि दैनिक विद्यालय आउन सक्छन्। बिदाको दौरान, NESE छात्रावासमा बस्न चाहने विद्यार्थीहरूले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

जुलाइ 5

सेप्टेम्बर 6

नोभेम्बर 25

दिसम्बर 24

राष्ट्रिय बिदा

NESE मा बिदा हुने दिन (1)

नयाँ वर्षको दिन (अब्जर्व्ड)

दिसम्बर 31

अप्रिल 25 – अप्रिल 29

Martin Luther King Jr. दिवस

जनवरी 17

अगस्ट 22 – अगस्ट 26

स्मृति दिवस

मे 30

दिसम्बर 19 – दिसम्बर 30

स्वतन्त्रता दिवस

श्रम दिवस

धन्यवाद दिने दिन

क्रिस्मस डे  (अब्जर्व्ड)

जुलाइ 4

सेप्टेम्बर 5

नोभेम्बर 24

दिसम्बर 26

(1) कृपया यस कुरामा ध्यान दिनुहोस् कि NESE बिदाको दौरानमा, NESE का प्रशासनिक कर्मचारीहरूको बिदा हुँदैन। त्यसैले विद्यार्थीहरू NESE बिदाको दौरान, कम्प्युटर चलाउन अथवा चलचित्रहरू हेर्नका लागि दैनिक विद्यालय आउन सक्छन्। बिदाको दौरान, NESE छात्रावासमा बस्न चाहने विद्यार्थीहरूले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

नोटः

  1. भर्ना र प्लेसमेन्ट परीक्षा भर्नाहुने  दिन बिहान 8:30 बजे देखि दिउँसो 3:30 सम्म हुनेछ।
  2. संयुक्त राज्यको कानुन अनुसार विद्यार्थीले F-1 भिसाका लागि योग्य हुनका लागि पूर्णकालीन विद्यार्थीको रूपमा भर्ना हुनुपर्दछ।
  3. विद्यालय समय पढाइ हुने पाठ्यक्रमका लागि कम्तिमा पनि पाँच विद्यार्थी भर्ना हुनुपर्दछ।
  4. विद्यालय समय सकिएपछि पढाइ हुने पाठ्यक्रमहरूका लागि अतिरिक्त शुल्क लाग्छ। कृपया NESE आवेदन फारमको पृष्ठ 2 हेर्नुहोस्।

यो वेबसाइटले JavaScript, CSS, HTML5 र WebFonts जस्ता आधुनिक प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ। त्यसकारण, यो वेबसाइट आधुनिक ब्राउजरहरूमा खोल्दा सबै कुरा राम्रोसँग देखिन्छ। हामी यो वेबसाइट खोल्न Google Chrome, Apple Safari वा Firefox प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछौं।

प्रतिलिपि अधिकार © 2020 The New England School of English, Inc। सर्वाधिकार सुरक्षित।