हामीलाई सम्पर्क गर्ने

मेनु

यदि तपाईंलाई NESE सम्बन्धी थप जानकारी चाहिन्छ वा यस सम्बन्धी कुनै प्रश्नहरू छन् भने कृपया हामीलाई फोन, फ्याक्स वा इमेल गर्नुहोस्। हामी दैनिक 24 सै घण्टा फोन उठाउँछौं र तपाईंलाई मद्दत गर्नका लागि उपलब्ध हुन्छौं।

The New England School of English

हार्वर्डको क्षेत्रफल

36 John F. केनेडी सडक

क्याम्ब्रिज, MA 02138

फोन: + 1 (617) 864-7170

फ्याक्स: + 1 (617) 864-7282

इ-मेल: [email protected]

विभाग
स्थान
 • ग्रीन हल छात्रावास
 • मोबाइल: + 1 (617) 267-1486
  फोन: + 1 (617) 576-0825
 • पपेट हल छात्रावास
 • मोबाइल: + 1 (617) 229-9963
  फोन: + 1 (617) 758-0190
 • ली हल छात्रावास
 • मोबाइल: + 1 (857) 707-5853
  फोन: + 1 (617) 864-2994

यो वेबसाइटले JavaScript, CSS, HTML5 र WebFonts जस्ता आधुनिक प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ। त्यसकारण, यो वेबसाइट आधुनिक ब्राउजरहरूमा खोल्दा सबै कुरा राम्रोसँग देखिन्छ। हामी यो वेबसाइट खोल्न Google Chrome, Apple Safari वा Firefox प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछौं।

प्रतिलिपि अधिकार © 2022 The New England School of English, Inc। सर्वाधिकार सुरक्षित।