NESE Programs

กำลังมองหาสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำอยู่หรือไม่?

เหตุใด NESE จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม!

โปรแกรมของ NESE

เมนู

สถาบันที่ยอดเยี่ยมจะทำให้นักศึกษาทุกคนสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของตนได้

สถาบันที่ยอดเยี่ยมจะช่วยวางจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ

Nese English Courses for Students
Nese - Courses divided by level
Nese - Courses Divided by age
เพราะทางสถาบันนำเสนอระดับชั้นที่แตกต่างกันสำหรับทักษะแต่ละทักษะ (ตัวอย่างเช่น):
 • ระดับ 6 สำหรับหลักภาษา ระดับ 6 สำหรับการพูดและการฟัง และระดับ 6 สำหรับการอ่านและการเขียน
 • ระดับ 6 สำหรับหลักภาษา ระดับ 4 สำหรับการพูดและการฟัง และระดับ 5 สำหรับการอ่านและการเขียน
 • ระดับ 6 สำหรับหลักภาษา ระดับ 8 สำหรับการพูดและการฟัง และระดับ 8 สำหรับการอ่านและการเขียน
เพราะทางสถาบันมีที่พักรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือก
 • โฮมสเตย์สำหรับนักศึกษาที่ต้องการการสนับสนุนและประสบการณ์การพักอาศัยในครอบครัวชาวอเมริกัน
 • หอพักสำหรับนักศึกษาที่ต้องการพักอาศัยอย่างอิสระ - (หอพักยังแบ่งตามกลุ่มอายุ)
เพราะทางสถาบันมีพื้นที่เฉพาะของนักศึกษาภายใน NESE
 • พื้นที่นั่งเล่นสำหรับนักศึกษาได้รับการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้นักศึกษาได้ผ่อนคลาย โดยมีทั้งล็อกเกอร์ โซฟา และโทรทัศน์ขนาดใหญ่ไว้ให้บริการ
 • พื้นที่เล่นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่สำหรับนักศึกษา
 • นอกเหนือจากที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว NESE ยังนำเสนอโปรแกรมเตรียมความพร้อมสอบ TOEFL® แบบเร่งรัด โปรแกรมเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย และให้บริการสอบ Institutional TOEFL®  ในแต่ละช่วงการเรียน
เพราะทางสถาบันตระหนักถึงความสำคัญของการมีกลุ่มอายุที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละชั้นเรียน(1)
 • นักศึกษาทุกคนได้รับการจัดระดับตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 10 ในแต่ละวิชา
 • นอกจากนี้ แต่ละวิชายังแบ่งย่อยออกตามอายุ
 • โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาคนอื่นที่มีอายุใกล้เคียงกัน
 • และนักศึกษาจะได้รับการสอนโดยผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มอายุของพวกเขา
ทางสถาบันนำเสนอตัวเลือกกิจกรรมที่หลากหลาย
 • การเดินทางแบบไปเช้า-เย็นกลับ
 • การเดินทางช่วงสุดสัปดาห์
 • สโมสรที่มุ่งเน้นนักศึกษา
เพราะบริการให้คำปรึกษาเพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของ NESE (NUPS)
 • การให้คำปรึกษาด้านการศึกษาอย่างครอบคลุม
 • ห้องสมุดแหล่งข้อมูลมหาวิทยาลัย
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อช่วยนักศึกษาวางแผนการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาในอนาคต
 • ความสัมพันธ์พิเศษกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ซึ่งจะยอมรับนักศึกษา NESE ที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาโดยไม่มีการกำหนดคะแนน TOEFL อย่างเป็นทางการที่เข้มงวด ซึ่งปกติมักมีอยู่บ่อยครั้ง
เพราะทางสถาบันให้บริการสอบ Institutional TOEFL® ทุกช่วงการเรียน

การสอบ Institutional TOEFL® ที่ NESE ให้ประโยชน์กับนักศึกษา NESE ในหลาย ๆ ทาง เนื่องจากการสอบ ETS ทุกประเภทจะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และเนื่องจาก NESE ให้บริการสอบนี้ทุก 4 สัปดาห์ นักศึกษาของ NESE จึงสามารถพิสูจน์ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของตนให้สถาบันภายนอกมองเห็นได้อย่างถูกต้องและง่ายดาย การสอบ Institutional TOEFL® ในทุกช่วงการเรียนยังช่วยให้นักศึกษาของ NESE ที่ตั้งใจศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ฝึกสอบ TOEFL® อย่างเป็นทางการอยู่บ่อยครั้งหากสถาบันที่ตนเลือกกำหนดให้ต้องใช้คะแนน TOEFL® อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม โชคดีที่การสอบ Institutional TOEFL® ของ NESE ได้รับการยอมรับจากสถาบันพันธมิตร NUPS ของ NESE หลายแห่งว่าสามารถใช้แทนการสอบ TOEFL® อย่างเป็นทางการได้ นักศึกษาของ NESE จะได้รับประโยชน์จากประวัติการสอนหลักสูตร TOEFL® และการให้บริการสอบ Institutional TOEFL® ที่มีมาอย่างยาวนานของสถาบัน และเนื่องจากประสบการณ์ของเราในด้านนี้ นักศึกษาของ NESE จะพร้อมสำหรับความสำเร็จ

(ต้องสำเร็จระดับ 5 หรือได้รับการจัดระดับครั้งแรกให้อยู่ในระดับ 6)

Nese - Complete Linguistic and Cultural Immersion
การซึมซับภาษาและวัฒนธรรมอย่างสมบูรณ์จากเจ้าของภาษา

ที่ NESE นักศึกษาได้เรียนมากกว่าแค่ภาษา เพราะนักศึกษาจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกันด้วย นักศึกษาจะต้องมีหนังสือเรียนสำหรับชั้นเรียนต่าง ๆ และจะได้รับการบ้าน แต่นักศึกษาควรเตรียมพร้อมเพื่อสิ่งที่มากกว่านั้น ในชั้นเรียน นักศึกษาจะอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ดู DVD แสดงบทบาทสมมติ ทำแบบฝึกหัดในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสัมภาษณ์คนอเมริกัน NESE ยังยึดมั่นในนโยบายที่จะให้ใช้เพียงภาษาอังกฤษเท่านั้นที่สถาบัน ซึ่งจะให้นักศึกษาได้ซึมซับภาษาเพิ่มเติมทุกวันและทุกช่วงเวลา เนื่องจากโปรแกรมการเรียนเร่งรัดของ NESE จะให้นักศึกษาได้สัมผัสกับภาษาและวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้ภาษาได้รวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

คุณรู้ว่า NESE เป็นสถาบันที่ยอดเยี่ยม:

เพราะทางสถาบันได้รับการก่อตั้งและบริหารจัดการโดยนักการศึกษา

NESE ตระหนักว่านักศึกษามีความต้องการและเป้าหมายที่แตกต่างจากผู้ประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ไม่มีนักศึกษาคนใดที่เหมือนกัน นักศึกษาแต่ละคนต่างมีรูปแบบการเรียนรู้ เป้าหมาย จุดเด่น และ

จุดด้อยที่แตกต่างกัน เพราะการตระหนักและการจัดการกับความแตกต่างของนักศึกษาแต่ละคนคือสิ่งที่ NESE มีความเชี่ยวชาญ นักศึกษาที่ NESE จึงรู้สึกว่าตนได้รับการสนับสนุนอย่างดีเป็นพิเศษ

การเลือกโปรแกรมที่เหมาะสำหรับคุณ

โปรแกรมการเรียนเร่งรัด

9:00 ถึง 3:15 น. ห้าวันต่อสัปดาห์

โปรแกรมการเรียนเร่งรัด 10 ระดับชั้นของ NESE เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ของตนในสหรัฐอเมริกาให้สูงสุด โปรแกรมนี้มีความท้าทายและนักศึกษาจะพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ละชั้นเรียนใช้เวลา 90 นาทีโดยไม่มีกำหนดการพักเบรก ซึ่งจะให้หนึ่งในโปรแกรมการเรียนที่เร่งรัดที่สุดที่มีแก่นักศึกษา นักศึกษาได้รับการคาดหวังให้เข้าชั้นเรียนตรงเวลา ทำการบ้านของตน และพูดภาษาอังกฤษเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาอยู่ที่สถาบัน

โปรแกรมการเรียนกึ่งเร่งรัด

9:00 ถึง 12:30 น. ห้าวันต่อสัปดาห์

โปรแกรมการเรียนกึ่งเร่งรัด 10 ระดับชั้นของ NESE เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษของตน แต่ก็มีความสนใจแง่มุมชีวิตอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน เนื่องจากโปรแกรมนี้ใช้เวลาเพียงครึ่งวัน นักศึกษาจึงมีเวลาท่องเที่ยวและสำรวจสิ่งอื่น ๆ ที่น่าสนใจ นักศึกษาของ NESE ที่เข้าร่วมในโปรแกรมการเรียนกึ่งเร่งรัดสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของ NESE ทั้งหมดได้อย่างเต็มที่ เช่นตัวเลือกที่พักแบบหอพักหรือโฮมสเตย์ การเดินทางช่วงสุดสัปดาห์ สโมสรนักศึกษา และการเข้าถึงอีเมลและอินเทอร์เน็ตฟรีได้ไม่จำกัด นักศึกษาที่เข้าร่วมในโปรแกรมนี้ยังสามารถใช้เวลานอกชั้นเรียนใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางวิชาการของ NESE เพื่อเรียนรู้ ฟัง CD สอนภาษาอังกฤษ หรือดูวิดีโอที่ NESE

(1) หมายเหตุเพิ่มเติม:

หากในชั้นเรียนมีนักศึกษาเพียงจำนวนเล็กน้อย ชั้นเรียนจะไม่แบ่งตามอายุ

เว็บไซต์นี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น JavaScript, CSS, HTML5 และ WebFonts ดังนั้น เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดในเบราว์เซอร์ที่ทันสมัย เราแนะนำให้คุณใช้ Google Chrome, Apple Safari หรือ Firefox เป็นเบราว์เซอร์หลักสำหรับเว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์ © 2015 The New England School of English, Inc. สงวนสิทธิทั้งหมด