เมนู

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้แสดงการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวสำหรับ www.nese.edu และใช้บังคับกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น โปรดทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ของเรามีความตระหนักเมื่อผู้ใช้ออกจากเว็บไซต์ของเรา และอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นใดที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้งานและการแบ่งปัน

เราเป็นเจ้าของข้อมูลที่เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว โดยเราสามารถเข้าถึงและเก็บรวบรวมได้เพียงข้อมูลที่คุณได้ให้แก่เราโดยสมัครใจผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล หรือการติดต่อทางตรงอื่น ๆ จากคุณเท่านั้น และเราจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลนี้ต่อบุคคลใด ๆ

เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตอบสนองคุณเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณติดต่อเรา เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบุคคลภายนอกใด ๆ นอกองค์กรของเรานอกเหนือจากที่จำเป็นเพื่อตอบสนองต่อคำขอของคุณ เช่น เพื่อประมวลผลการสมัครเรียนของคุณ เราอาจติดต่อคุณผ่านทางอีเมลในอนาคตเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่คุณมีคำขอไม่ให้เราดำเนินการเช่นนั้น

เราใช้บริการของบริษัทให้บริการประมวลผลบัตรเครดิตจากภายนอกในการเรียกชำระเงินค่าชั้นเรียนกับนักศึกษา ซึ่งบริษัทนี้ไม่ได้ครอบครอง แบ่งปัน เก็บ หรือใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากเพื่อดำเนินการประมวลผลการชำระเงินของคุณ และบริษัทนี้จะไม่ส่งต่อข้อมูลบัตรเครดิตของคุณให้แก่เรา

 

การเข้าถึงและการควบคุมข้อมูลของคุณ

คุณอาจเลือกปฏิเสธที่จะรับการสื่อสารในอนาคตใด ๆ จากเราได้ทุกเวลา โดยคุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้โดยติดต่อเราผ่านทางที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง:

  • ดูข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ ถ้ามี
  • เปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณ
  • แสดงความกังวลใด ๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณของเรา

 

ความปลอดภัย

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างระมัดระวัง เมื่อคุณส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้องทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

เมื่อใดก็ตามที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ข้อมูลนั้นจะได้รับการเข้ารหัสและส่งผ่านให้แก่เราอย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ เรายังปกป้องข้อมูลของคุณทางออฟไลน์อีกด้วย กล่าวคือ มีเพียงพนักงานของเราที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานบางอย่างเท่านั้น (เช่น การเรียกเก็บเงินหรือการบริการลูกค้า) ที่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ และคอมพิวเตอร์/เซิร์ฟเวอร์ที่เราเก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้นั้นได้รับการเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

หากคุณรู้สึกว่าเราไม่ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณควรติดต่อเราทันทีผ่านทางโทรศัพท์ที่ (617) 864-7170 หรือผ่านทางอีเมล

เว็บไซต์นี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น JavaScript, CSS, HTML5 และ WebFonts ดังนั้น เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดในเบราว์เซอร์ที่ทันสมัย เราแนะนำให้คุณใช้ Google Chrome, Apple Safari หรือ Firefox เป็นเบราว์เซอร์หลักสำหรับเว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์ © 2015 The New England School of English, Inc. สงวนสิทธิทั้งหมด