About NESE

เกี่ยวกับ NESE

กำลังมองหาสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำอยู่หรือไม่?

เหตุใด NESE จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม!

เมนู

The New England School of English

สิ่งที่สถาบันที่ยอดเยี่ยมควรจะเป็น

ปรัชญาของ NESE รวมถึง:

  • ความมุ่งมั่นต่อความเป็นเลิศในห้องเรียน
  • การจัดเตรียมหลักสูตรที่กระตุ้นและท้าทายความสามารถ
  • ความตระหนักว่านักศึกษาแต่ละคนมาถึงที่ NESE ด้วยความสามารถ ความต้องการ และเป้าหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ต่างก็เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของนักศึกษา
  • ความเข้าใจในความสำคัญของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่อบอุ่นและให้การสนับสนุน
  • ความเชื่อในความสามารถที่จะประสบความสำเร็จของนักศึกษาแต่ละคน
  • ความเข้าใจในพลังอำนาจและคุณค่าของความเมตตากรุณา
  • ความตระหนักว่าการเรียนรู้ภาษาจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่มีการใช้ภาษานั้น ๆ(1)
  • ความมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสที่แตกต่างในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

คุณลักษณะพิเศษของ NESE รวมถึง:

มีที่ตั้งเพียงแห่งเดียว - โดยตั้งใจ
เคารพทุกคน

NESE มีเพียงหนึ่งแห่ง (ในจัตุรัสฮาร์วาร์ด) เพราะในฐานะที่เราเป็นนักการศึกษา เราเข้าใจดีว่าสถาบันการศึกษาคือสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกภาพและมีความมหัศจรรย์ และต้องได้รับการปฏิบัติเช่นนั้น การให้การดำเนินงานทั้งหมดอยู่ในสถานที่ตั้งแห่งเดียวกันทำให้เรามีความสามารถที่ดีที่สุดที่จะให้นักศึกษาของเราได้รับมาตรฐานการศึกษาที่สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แน่นอนว่างานวิจัยทางการศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการมีผู้นำสถาบันคนปัจจุบันที่มีความกระตือรือร้น และเมื่อมีที่ตั้งเพียงแห่งเดียว ผู้ก่อตั้งของ NESE จะรับผิดชอบ และทำให้แน่ใจว่า NESE มีมาตรฐานอยู่ในระดับสูงได้ในทุกวัน

นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ NESE มาจากประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศ พวกเขามาจากทุกศาสนาหลัก ๆ อยู่ในกลุ่มเชื้อชาติเกือบทุกกลุ่ม และมีระดับความสามารถและความไร้ความสามารถทุกระดับ ถึงแม้ว่าในระหว่างเราจะมีความแตกต่างมากมาย แต่ NESE ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะสอนมากกว่าแค่ภาษาอังกฤษ เรามีความมุ่งมั่นมาตลอดว่าจะลดความเกลียดชัง การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างไป และการเลือกปฏิบัติต่อทุกคน และเราจะมุ่งมั่นเช่นนี้ต่อไป เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาที่ NESE แล้ว พวกเขาจะจากไปโดยไม่เพียงแต่เชื่อว่าภาษาอังกฤษของเขาดีขึ้นเท่านั้น แต่พวกเขายังเชื่อว่าพวกเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติ ซึ่งมีความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันของเรา

กล่าวโดยสรุปคือ เป้าหมายของผู้ก่อตั้งคือการก่อตั้งสถาบันที่มีแนวทางจากความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในห้องเรียน ความเชื่อในความสามารถที่จะประสบความสำเร็จของนักศึกษาแต่ละคน ความตระหนักว่าความต้องการและเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงของนักศึกษาแต่ละคนเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของนักศึกษา ความมั่นใจในพลังอำนาจของความเมตตากรุณา และความเคารพต่อทุกคน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป้าหมายของเธอคือการให้การฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมที่ดีที่สุด และการสร้างโอกาสที่แตกต่างในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

(1) หมายเหตุเพิ่มเติม:

  เรายินดีที่จะเล่าตัวอย่างให้คุณฟังสองตัวอย่างเล็ก ๆ:

  1. ถึงแม้ว่าในสหรัฐอเมริกา การพูดว่า “Teacher, can you help me” จะถูกต้องตามหลักภาษาทุกประการ แต่เจ้าของภาษาจะไม่พูดเช่นนี้  เราจะใช้ชื่อของบุคคลแทนเสมอ  ดังนั้น เราจึงต้องพูดว่า “John, can you help me”
  2. นอกจากนี้ ในประเทศอังกฤษ ประโยคเดียวกันนี้จะยังถือว่าไม่เหมาะสม เพราะในประเทศอังกฤษจะมีการใช้คำว่า “please” อยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น ถึงแม้ว่าการพูดว่า “John, can you help me” จะถือว่าถูกต้องในสหรัฐอเมริกา แต่ในประเทศอังกฤษต้องพูดว่า “Sir, can you help me please”.

ปรัชญาที่ทำให้ NESE โดดเด่นและแตกต่าง

The New England School of English ได้รับการก่อตั้งโดยนักการศึกษาผู้หนึ่งที่มีปรัชญามุ่งมั่น ซึ่งปรัชญานี้คอยขับเคลื่อนทุกแง่มุมของ NESE แนะแนวทางกิจกรรมในแต่ละวันของสถาบัน และสร้างบรรยากาศพิเศษให้เกิดขึ้นทั่วทั้งสถาบัน

นักศึกษาจะสังเกตเห็นบรรยากาศนี้ได้ตั้งแต่การตอบจดหมายครั้งแรกอย่างใส่ใจก่อนที่นักศึกษาจะมาถึง การต้อนรับอย่างอบอุ่นที่นักศึกษาได้รับเมื่อมาถึงที่พักของ

NESE ประสบการณ์ในชั้นเรียนของนักศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ไปจนถึงการบอกลาที่เต็มไปด้วยน้ำตาเมื่อนักศึกษาออกจากสถาบัน

บรรยากาศนี้ ร่วมกับมาตรฐานทางวิชาการระดับสูงของ NESE ทำให้นักศึกษากล่าวถึงอย่างสม่ำเสมอว่าทำให้สถาบันมีความโดดเด่นและแตกต่าง

เว็บไซต์นี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น JavaScript, CSS, HTML5 และ WebFonts ดังนั้น เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดในเบราว์เซอร์ที่ทันสมัย เราแนะนำให้คุณใช้ Google Chrome, Apple Safari หรือ Firefox เป็นเบราว์เซอร์หลักสำหรับเว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์ © 2015 The New England School of English, Inc. สงวนสิทธิทั้งหมด