เหตุใดจึงเลือก NESE

กำลังมองหาสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำอยู่หรือไม่?

เหตุใด NESE จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม!

เมนู

วิธีการเรียนรู้ภาษาที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลของ NESE

ตาข่ายความปลอดภัยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณ

โปรดดูขั้นตอนสี่ขั้นตอนที่รวมอยู่ในวิธีการนี้ที่ด้านล่าง:

 

เพราะ NESE ตระหนักว่าทุกคนมีรูปแบบการเรียนรู้ เป้าหมาย และความท้าทายที่แตกต่างกัน ทางสถาบันจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกับความแตกต่างเหล่านี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้สูงสุด ตัวอย่างเช่น ผลการทดสอบจัดระดับอาจบ่งชี้ว่าคุณสามารถพูดได้ดีกว่าเขียน ดังนั้น คุณจะได้รับการจัดระดับให้อยู่ในระดับชั้นที่สูงกว่าสำหรับการพูด และระดับชั้นที่ต่ำกว่าสำหรับการเขียน และในแต่ละทักษะ คุณจะเลื่อนขั้นไปยังระดับชั้นถัดไปเมื่อคุณและอาจารย์ของคุณระบุแล้วว่าการเลื่อนขั้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเลื่อนระดับผ่าน 10 ระดับชั้นของ NESE ได้ด้วยความเร็วในการเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวคุณ ความสามารถของ NESE ในการปรับการเรียนการสอนและหลักสูตรเพื่อสร้างโปรแกรมที่เหมาะสำหรับนักศึกษาแต่ละคนเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จทางวิชาการของนักศึกษา NESE ทุกคน และเป็นหนึ่งในหลายเหตุผลที่ทำให้ NESE มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก

 

 

 

ความเร็วในการเรียนรู้ที่เหมาะกับแต่ละบุคคล

 

 

 

 

เมื่อนักศึกษามาถึงที่ NESE เป็นครั้งแรก นักศึกษาจะได้รับการประเมินอย่างครบถ้วน เพื่อกำหนดระดับของทักษะทุกด้านของนักศึกษา อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่านักศึกษาแต่ละคนจะได้รับการจัดให้อยู่ในระดับทางวิชาการที่จะให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด แต่ NESE ก็ตระหนักว่าการจัดระดับนี้ยังไม่เพียงพอ ดังนั้น ทุกชั้นเรียนที่ NESE ยังจะได้รับการแบ่งย่อยตามอายุ ซึ่งหมายความว่าผู้ประกอบอาชีพที่ NESE จะมีเพื่อนร่วมชั้นที่คล้ายกับพวกเขา นั่นคือ ผู้ประกอบอาชีพที่ต้องการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่จริงจังและเหมาะสมกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของผู้ประกอบอาชีพ ในทำนองเดียวกัน นักศึกษา NESE ที่มีอายุน้อยกว่าจะได้รับการจัดให้อยู่ในชั้นเรียนที่ตรงกับความต้องการและความท้าทายที่แตกต่างออกไปที่ผู้ที่มีอายุน้อยกว่าที่อาศัยอยู่ไกลจากบ้านพบ

 

 

 

การประเมินทักษะของ NESE

 

 

 

ถึงแม้ว่าการทดสอบจัดระดับของ NESE จะเป็นเครื่องมือที่ได้รับการตรวจ
สอบรับรองจากภายนอก มีความถูกต้อง และมีความครอบคลุม แต่ผลลัพธ์ที่ได้ต้องได้รับการพิจารณาในบริบทของสถานการณ์เฉพาะของบุคคลเหมือนกับการทดสอบจัดระดับอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น หากนักศึกษาขาดความมั่นใจ จะมีการจัดการสนทนากับผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการขึ้น เพื่อระบุว่าการเลื่อนระดับไปยังระดับชั้นถัดไปจะเป็นผลดีกับนักศึกษาหรือไม่ ในทำนองเดียวกัน นักศึกษาที่รู้สึกว่าชั้นเรียนของตนง่ายเกินไปก็สามารถหา
รือถึงวัตถุประสงค์ของตนกับอาจารย์และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของ NESE ได้ ดังนั้นนักศึกษาจึงอาจได้รับการเลื่อนระดับไปสู่ระดับชั้นที่สูงกว่าแม้ในตอนแรกจะได้รับการจัดระดับอยู่ที่ระดับชั้นต่ำกว่าก็ตาม ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประตูสำนักงานของผู้อำนวยการเปิดกว้างเสมอ เพราะ NESE และนักศึกษาต่างก็มีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้สูงสุด

 

 

 

การประเมินผลระดับชั้นใหม่อย่างต่อเนื่อง

 

 

 

ไม่ว่าคุณจะต้องการพูดคุยเกี่ยวกับระดับชั้นของคุณ ที่พักของคุณ หรือแม้กระทั่งเรื่องต่าง ๆ ในการใช้ชีวิต เช่นการเช่ารถหรือการหาทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ของ NESE ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ

ปรัชญาของ NESE คือการนำเสนอโปรแกรมที่ท้าทายสติปัญญาและมีคุณภาพสูงสุดในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและให้การสนับสนุน อย่างไรก็ตาม เราจะไม่สามารถบรรลุความเป็นเลิศในด้านนั้นได้เลยหากคุณไม่รู้สึกว่าคุณได้รับการสนับสนุนและได้รับการดูแลทั้งภายนอกและภายในห้องเรียน ที่ NESE เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ

 

 

 

การให้คำปรึกษาอย่างเสรี

 

 

ที่ NESE วัตถุประสงค์หลักของเราคือการให้แน่ใจว่านักศึกษา NESE ทุกคนประสบความสำเร็จทางวิชาการ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคนให้สูงสุด

สถาบันที่ยอดเยี่ยมจะทำให้นักศึกษาทุกคนสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของตนได้ไม่ว่าจะมีความสามารถทางวิชาการอย่างไรก็ตาม สถาบันที่ยอดเยี่ยมยังสนับสนุนนักศึกษาทุกคนให้พัฒนาจุดเด่นของตน ดังนั้น นอกเหนือจากการให้ความสำคัญของ NESE ในการนำเสนอหลักสูตรคุณภาพสูงสุดและสรรหาคณาจารย์ที่มีทักษะมากที่สุดแล้ว เราเชื่อว่าในการทำความเข้าใจและช่วยเหลือนักศึกษาทุกคนให้บรรลุเป้าหมายของตนได้อย่างแท้จริงนั้น เราต้องก้าวไปให้ไกลกว่านั้น ด้วยเหตุผลนี้ NESE จึงพัฒนาวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ซึ่งเป็นระบบที่ตระหนักว่านักศึกษาแต่ละคนเป็นบุคคลหนึ่งที่มีรูปแบบการเรียนรู้ ความต้องการและเป้าหมายที่แตกต่างกัน

วิธีการเรียนรู้ภาษาที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลของ NESE ให้การสนับสนุนที่นักศึกษาแต่ละคนต้องการ เพื่อให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและเข้าใจวัฒนธรรมอเมริกันได้รวดเร็วและมีประสิทธิผลมากที่สุด ไม่ว่านักศึกษาแต่ละคนจะอยู่ในระดับชั้นใด มีวัฒนธรรม อายุ หรือความต้องการที่แตกต่างอย่างไรก็ตาม

NESE’s Personalized Language Acquisition Method

เว็บไซต์นี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น JavaScript, CSS, HTML5 และ WebFonts ดังนั้น เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดในเบราว์เซอร์ที่ทันสมัย เราแนะนำให้คุณใช้ Google Chrome, Apple Safari หรือ Firefox เป็นเบราว์เซอร์หลักสำหรับเว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์ © 2015 The New England School of English, Inc. สงวนสิทธิทั้งหมด