เหตุใดจึงเลือก NESE

Why NESE - Curriculum

กำลังมองหาสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำอยู่หรือไม่?

เหตุใด NESE จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม!

เมนู

AT NESE, CLASSES ARE DIVIDED BY UNIQUE STUDENT PROFILES

ไม่ต้องกังวลว่าจะรู้สึกเหมือนอยู่ผิดที่

ที่ NESE ชั้นเรียนจะได้รับการแบ่งตามข้อมูลประวัตินักศึกษา
ซึ่งแตกต่างกันออกไปในนักศึกษาแต่ละคน

โปรแกรมทางวิชาการที่ได้รับการนับถือ

Personalized Language Acquisition Method
Rigorous 90-Minutes Classes and Complete Linguistic and Cultural Immersion
วิธีการเรียนรู้ภาษาที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

หนึ่งในคุณลักษณะที่แตกต่างของ NESE คือปรัชญาการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของสถาบัน ปรัชญานี้มาจากความเข้าใจว่า นักศึกษาจะสามารถบรรลุเป้าหมายของตนได้ดีที่สุดเมื่อนักศึกษารับรู้ได้ด้วยตนเองว่า นักศึกษากำลังเรียนอยู่ในชั้นเรียนที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของตน

นักศึกษาส่วนใหญ่รู้สึกว่ามีแง่มุมหนึ่งในภาษาอังกฤษที่พวกเขาทำได้อ่อนกว่า - หรือดีกว่า - แง่มุมอื่น ๆ (เช่น พวกเขาสามารถพูดได้ดีกว่าเขียน) อย่างไรก็ตาม ในโปรแกรมภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ นักศึกษาจะได้รับการจัดให้ทักษะแต่ละด้านอยู่ในระดับเดียวกัน ไม่ว่าผลการประเมินทักษะการวินิจฉัยเบื้องต้นของนักศึกษาจะเป็นอย่างไร หรือไม่ว่านักศึกษาจะระบุจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองไว้อย่างไรก็ตาม

อย่างไรก็ตาม NESE ได้ออกแบบการทดสอบจัดระดับของสถาบัน รวมถึงโปรแกรมต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ผ่านปรัชญาที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้เหมาะกับจุดเด่นและจุดด้อยที่เฉพาะเจาะจง - และมักไม่เท่ากัน - ในแต่ละด้านทักษะภาษาของนักศึกษา การวัดแบบปรนัย ร่วมกับการประเมินตนเองของนักศึกษา จะให้นักศึกษาแต่ละคนมีแนวทางการเรียนรู้ภาษาที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งเป็นแนวทางที่ปรับโครงสร้างมาเพื่อตัวนักศึกษาโดยเฉพาะ

ชั้นเรียนเร่งรัด 90 นาที และการซึมซับภาษาและวัฒนธรรมอย่างสมบูรณ์จากเจ้าของภาษา

NESE ก่อตั้งขึ้นโดยมีรากฐานมาจากงานวิจัยทางวิชาการที่มีเหตุผล งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของคาบเรียนที่ยาวนานกว่าอย่างชัดเจน  ด้วยเหตุผลนี้ ทุกชั้นเรียนที่ NESE จึงตั้งใจให้มีเวลาเรียน 90 นาทีเต็มและไม่มีกำหนดการพักเบรก ซึ่งไม่เหมือนกับสถาบันอื่นที่มีชั้นเรียนที่ใช้เวลาเรียน 45 หรือ 50 นาที คาบเรียนที่ยาวนานกว่านี้ให้นักศึกษาได้มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภาษาที่เป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่เข้มข้นที่สุดที่มี

ที่ NESE นักศึกษาได้เรียนมากกว่าแค่ภาษา เพราะนักศึกษาจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกันด้วย นักศึกษาจะต้องมีหนังสือเรียนสำหรับชั้นเรียนต่าง ๆ และจะได้รับการบ้าน แต่นักศึกษาควรเตรียมพร้อมเพื่อสิ่งที่มากกว่านั้น ในชั้นเรียน นักศึกษาจะอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ดูวิดีโอ แสดงบทบาทสมมติ ทำแบบฝึกหัดในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสัมภาษณ์คนอเมริกัน NESE ยังยึดมั่นในนโยบายที่จะให้ใช้เพียงภาษาอังกฤษเท่านั้นที่สถาบัน ซึ่งจะให้นักศึกษาได้ซึมซับภาษาเพิ่มเติมทุกวันและทุกช่วงเวลา เนื่องจากโปรแกรมการเรียนเร่งรัดของ NESE จะให้นักศึกษาได้สัมผัสกับภาษาและวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้ภาษาได้รวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลของ NESE โปรดคลิกที่นี่

หมายเหตุเพิ่มเติม:

(1) หลักสูตรวิชาเลือก - ไม่มีค่าใช้จ่าย (2) หลักสูตรหลังเลิกเรียน - คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โปรแกรมสำหรับนักศึกษา

NESE ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการให้นักศึกษาได้รับทักษะและแนวทางที่จำเป็นต้องมี เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของนักศึกษา ดังนั้น นอกเหนือจากหลักสูตรเตรียมความพร้อมสอบ TOEFL® ซึ่งเป็นหลักสูตรวิชาเลือกของเรา และหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยหลังเลิกเรียนของเราแล้ว NESE ยังให้บริการสอบ Institutional TOEFL® กับนักศึกษาที่อยู่ในระดับชั้นสูง ๆ ทุกเดือน และให้บริการเพิ่มเติมอีกมากมายเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัย

นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมในโปรแกรมการเรียนเร่งรัดของ NESE (9:00 - 15.15 น. ของทุกวัน) หรือในโปรแกรมการเรียนกึ่งเร่งรัดของ NESE (9:00 - 12:00 น. ของทุกวัน) ทั้งสองโปรแกรมมีการฝึกอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมทั้งหมด 10 ระดับชั้น การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของ NESE ได้ทั้งหมด และตัวเลือกการพักอาศัยอยู่ที่หอพักหรือโฮมสเตย์

โปรแกรมสำหรับผู้ประกอบอาชีพ

ผู้ประกอบอาชีพสามารถเลือกเข้าร่วมในโปรแกรมการเรียนเร่งรัด (9:00 - 15.15 น. ของทุกวัน) หรือในโปรแกรมการเรียนกึ่งเร่งรัดของ NESE (9:00 - 12:30 น. ของทุกวัน) ซึ่งทั้งสองโปรแกรมมีการฝึกอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรม 10 ระดับชั้น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก NESE เข้าใจถึงความท้าทายพิเศษที่ผู้ประกอบอาชีพพบทั้งทางด้านภาษาและการปฏิบัติ ทาง NESE จึงมีโครงสร้างการเรียนการสอนพิเศษสำหรับผู้ใหญ่ โดยชั้นเรียน ประเภทอาจารย์ กิจกรรม ที่พัก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และพื้นที่นั่งเล่น ต่างก็ได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบ เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ เวลาที่จำกัด และความต้องการในการปฏิบัติของผู้ประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ผู้ประกอบอาชีพที่ NESE ยังสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะชั้นเรียนที่ตรงกับเป้าหมายเฉพาะของตนได้

นอกเหนือจากโปรแกรมการเรียนเร่งรัดและโปรแกรมการเรียนกึ่งเร่งรัดปกติของ NESE แล้ว ผู้ประกอบอาชีพยังสามารถเลือกหลักสูตรวิชาเลือก เช่นภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสำหรับผู้ประกอบอาชีพและการสอนแบบตัวต่อตัว

หลักสูตรวิชาเลือกและหลักสูตรหลังเลิกเรียน

นอกเหนือจากชั้นเรียนทางวิชาการของ NESE นักศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพสามารถเลือกหลักสูตรวิชาเลือก(1) และหลักสูตรหลังเลิกเรียน(2) ซึ่งรวมถึงหลักสูตรเตรียมความพร้อมสอบ TOEFL® ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย การออกเสียง และการเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย นักศึกษาระดับ Advanced ยังสามารถเรียนหลักสูตรในด้านที่ตนสนใจโดยเฉพาะได้ที่วิทยาลัยศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด(2) และวิทยาลัยในพื้นที่อื่น ๆ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ

 

หลักภาษาและสำนวน บทสนทนาและการฟัง และการอ่านและการเขียน

นักศึกษา NESE ทุกคนสามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการได้ตามที่ระบุในตารางด้านล่าง แต่ละหลักสูตรประกอบด้วย 10 ระดับชั้น และโดยปกตินักศึกษาจะสำเร็จหนึ่งระดับชั้นในแต่ละเดือน ดังนั้น นักศึกษาที่มาถึงที่ NESE โดยมีความรู้ภาษาอังกฤษเล็กน้อยหรือไม่มีเลยก็สามารถคาดหวังได้ว่าจะสำเร็จหลักสูตร 10 ระดับชั้นของ NESE ได้ภายใน 10 เดือน นักศึกษาที่สำเร็จระดับ 10 จะมีระดับความชำนาญที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมทางอาชีพและวิชาการต่าง ๆ

หลักสูตรของ NESE

ระดับชั้น

4

5

8

9

หลักสูตร

2

3

6

7

10

1

 

 

 

 •  

เตรียมความพร้อมสอบ TOEFL® แบบเร่งรัด

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 •  
 •  

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 •  
 •  

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสำหรับผู้ประกอบอาชีพ

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 •  
 •  

ภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 •  
 •  

การเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

การสอบ Institutional TOEFL®

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  

การออกเสียง

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

การเรียนรู้ภาษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเหลือ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คำศัพท์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

การอ่านและการเขียน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

บทสนทนาและการฟัง

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

หลักภาษาและสำนวน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เว็บไซต์นี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น JavaScript, CSS, HTML5 และ WebFonts ดังนั้น เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดในเบราว์เซอร์ที่ทันสมัย เราแนะนำให้คุณใช้ Google Chrome, Apple Safari หรือ Firefox เป็นเบราว์เซอร์หลักสำหรับเว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์ © 2015 The New England School of English, Inc. สงวนสิทธิทั้งหมด