ลงทะเบียนที่ NESE

เมนู

วันที่ที่เกี่ยวกับช่วงการเรียน

2016

2017

2018

ช่วงการเรียน

การลงทะเบียน (a)

ชั้นเรียนเริ่มต้น

ชั้นเรียนสิ้นสุด

มกราคม

มกราคม 4

มกราคม 5

มกราคม 29

กุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์ 1

กุมภาพันธ์ 2

กุมภาพันธ์ 26

มีนาคม

กุมภาพันธ์ 29

มีนาคม 1

มีนาคม 25

เมษายน

มีนาคม 28

มีนาคม 29

เมษายน 22

พฤษภาคม

พฤษภาคม 2

พฤษภาคม 3

พฤษภาคม 27

มิถุนายน

พฤษภาคม 31

มิถุนายน 1

มิถุนายน 24

กรกฎาคม

มิถุนายน 27

มิถุนายน 28

กรกฎาคม 22

สิงหาคม

กรกฎาคม 25

กรกฎาคม 26

สิงหาคม 19

กันยายน

สิงหาคม 29

สิงหาคม 30

กันยายน 23

ตุลาคม

กันยายน 26

กันยายน 27

ตุลาคม 21

พฤศจิกายน

ตุลาคม 24

ตุลาคม 25

พฤศจิกายน 18

ธันวาคม

พฤศจิกายน 21

พฤศจิกายน 22

ธันวาคม 16

ช่วงการเรียน

การลงทะเบียน (a)

ชั้นเรียนเริ่มต้น

ชั้นเรียนสิ้นสุด

มกราคม

มกราคม 3

มกราคม 4

มกราคม 27

กุมภาพันธ์

มกราคม 30

มกราคม 31

กุมภาพันธ์ 24

มีนาคม

กุมภาพันธ์ 27

กุมภาพันธ์ 28

มีนาคม 24

เมษายน

มีนาคม 27

มีนาคม 28

เมษายน 21

พฤษภาคม

พฤษภาคม 1

พฤษภาคม 2

พฤษภาคม 26

มิถุนายน

พฤษภาคม 30

พฤษภาคม 31

มิถุนายน 23

กรกฎาคม

มิถุนายน 26

มิถุนายน 27

กรกฎาคม 21

สิงหาคม

กรกฎาคม 24

กรกฎาคม 25

สิงหาคม 18

กันยายน

สิงหาคม 28

สิงหาคม 29

กันยายน 22

ตุลาคม

กันยายน 25

กันยายน 26

ตุลาคม 20

พฤศจิกายน

ตุลาคม 23

ตุลาคม 24

พฤศจิกายน 17

ธันวาคม

พฤศจิกายน 20

พฤศจิกายน 21

ธันวาคม 15

ช่วงการเรียน

การลงทะเบียน (a)

ชั้นเรียนเริ่มต้น

ชั้นเรียนสิ้นสุด

มกราคม

มกราคม 2

มกราคม 3

มกราคม 26

กุมภาพันธ์

มกราคม 29

มกราคม 30

กุมภาพันธ์ 23

มีนาคม

กุมภาพันธ์ 26

กุมภาพันธ์ 27

มีนาคม 23

เมษายน

มีนาคม 26

มีนาคม 27

เมษายน 20

พฤษภาคม

เมษายน 30

พฤษภาคม 1

พฤษภาคม 25

มิถุนายน

พฤษภาคม 29

พฤษภาคม 30

มิถุนายน 22

กรกฎาคม

มิถุนายน 25

มิถุนายน 26

กรกฎาคม 20

สิงหาคม

กรกฎาคม 23

กรกฎาคม 24

สิงหาคม 17

กันยายน

สิงหาคม 27

สิงหาคม 28

กันยายน 21

ตุลาคม

กันยายน 24

กันยายน 25

ตุลาคม 19

พฤศจิกายน

ตุลาคม 22

ตุลาคม 23

พฤศจิกายน 16

ธันวาคม

พฤศจิกายน 19

พฤศจิกายน 20

ธันวาคม 14

กำหนดการของชั้นเรียน

โปรแกรมการเรียนกึ่งเร่งรัด (ชั้นเรียนแบบไม่เต็มเวลา)

 

วันของสัปดาห์

 

เวลา

วันจันทร์

วันจันทร์

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

ระดับชั้น

9:00 - 10:30

หลักภาษาและสำนวน

หลักภาษาสำหรับ TOEFL®

1 - 10

9 - 10

11:00 - 12:30

บทสนทนาและการฟัง

การสื่อสารเพื่อธุรกิจ

การฟังและการพูดสำหรับ TOEFL®

1 - 10

8 - 10

9 - 10

โปรแกรมการเรียนเร่งรัด (ชั้นเรียนแบบเต็มเวลา) (b)

 

 

วันของสัปดาห์

เวลา

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

ระดับชั้น

1 - 10

9 - 10

9:00 - 10:30

หลักภาษาและสำนวน

หลักภาษาสำหรับ TOEFL®

1 - 10

8 - 10

8 - 10

9 - 10

11:00 - 12:30

บทสนทนาและการฟัง

การสื่อสารเพื่อธุรกิจ

การสื่อสารเพื่อธุรกิจสำหรับผู้ประกอบอาชีพ

การฟังและการพูดสำหรับ TOEFL®

12:30 - 1:45

อาหารกลางวัน

1:45 - 3:15

การอ่านและการเขียน

การอ่านและการเขียนเพื่อธุรกิจ

การอ่านและการเขียนเพื่อธุรกิจสำหรับผู้ประกอบอาชีพ

การอ่านและการเขียนสำหรับ TOEFL®

1 - 10

8 - 10

8 - 10

9 - 10

หลักสูตรหลังเลิกเรียน (c) (d)

 

วันของสัปดาห์

 

เวลา

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

ระดับชั้น

3:30 - 5:00

-

การสื่อสารใน
สถานที่ทำงาน

ภาษาอังกฤษ
เชิงกฎหมาย

-

การออกเสียง

-

ภาษาอังกฤษ
เชิงกฎหมาย

การเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย

-

การสื่อสารใน
สถานที่ทำงาน

ภาษาอังกฤษ
เชิงกฎหมาย

-

การออกเสียง

-

ภาษาอังกฤษ
เชิงกฎหมาย

การเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย

-

-

-

-

1 - 10

7 - 10

8 - 10

8 - 10

วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด

หมายเหตุเพิ่มเติม:

  1. การลงทะเบียนและการทดสอบจัดระดับจะจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 15:30 น. ในวันลงทะเบียน
  2. กฎหมายสหรัฐอเมริกากำหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาเพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับวีซ่า F-1
  3. หลักสูตรหลังเลิกเรียนจะเปิดสอนเมื่อมีนักศึกษาลงทะเบียนอย่างน้อยห้าคน
  4. มีค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับหลักสูตรหลังเลิกเรียน โปรดดูหน้า 2 ของแบบฟอร์มใบสมัครของ NESE

2016

2017

2018

วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันหยุดของ NESE  (1)

วันปีใหม่

มกราคม 1

เมษายน 25 – เมษายน 29

มกราคม 18

พฤษภาคม 30

สิงหาคม 22 – สิงหาคม 26

ธันวาคม 19, 2016 – มกราคม 2, 2017

วันคล้ายวันเกิดของมาร์ติน
ลูเธอร์ คิง จูเนียร์

วันระลึกถึงทหารผ่านศึก

วันชาติสหรัฐอเมริกา

วันแรงงาน

วันขอบคุณพระเจ้า

วันคริสต์มาส (หยุดชดเชย)

กรกฎาคม 4

กันยายน 5

พฤศจิกายน 24

ธันวาคม 26

(1) โปรดทราบว่าในระหว่างช่วงวันหยุด เจ้าหน้าที่ธุรการของ NESE จะยังคงปฏิบัติงานตามปกติ ดังนั้น นักศึกษาจึงสามารถมาที่ NESE ได้ทุกวันในระหว่างช่วงวันหยุดของ NESE เพื่อใช้คอมพิวเตอร์หรือดูภาพยนตร์ โปรดทราบว่าจะมีค่าที่พักเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่เลือกอาศัยอยู่ในที่พักของ NESE ในระหว่างช่วงวันหยุดนี้ โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูค่าใช้จ่ายเหล่านี้

วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันหยุดของ NESE (1)

วันปีใหม่

มกราคม 2

เมษายน 24 – เมษายน 28

วันคล้ายวันเกิดของมาร์ติน
ลูเธอร์ คิง จูเนียร์

มกราคม 16

สิงหาคม 21 – สิงหาคม 25

วันระลึกถึงทหารผ่านศึก

พฤษภาคม 29

ธันวาคม 18 – ธันวาคม 29

วันชาติสหรัฐอเมริกา

วันแรงงาน

วันขอบคุณพระเจ้า

วันคริสต์มาส

กรกฎาคม 4

กันยายน 4

พฤศจิกายน 23

ธันวาคม 25

(1) โปรดทราบว่าในระหว่างช่วงวันหยุด เจ้าหน้าที่ธุรการของ NESE จะยังคงปฏิบัติงานตามปกติ ดังนั้น นักศึกษาจึงสามารถมาที่ NESE ได้ทุกวันในระหว่างช่วงวันหยุดของ NESE เพื่อใช้คอมพิวเตอร์หรือดูภาพยนตร์ โปรดทราบว่าจะมีค่าที่พักเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่เลือกอาศัยอยู่ในที่พักของ NESE ในระหว่างช่วงวันหยุดนี้ โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูค่าใช้จ่ายเหล่านี้

วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันหยุดของ NESE (1)

วันปีใหม่

มกราคม 1

เมษายน 23 – เมษายน 27

มกราคม 15

พฤษภาคม 28

สิงหาคม 20 – สิงหาคม 24

ธันวาคม 17, 2017 – มกราคม 4, 2018

วันคล้ายวันเกิดของมาร์ติน
ลูเธอร์ คิง จูเนียร์

วันระลึกถึงทหารผ่านศึก

วันชาติสหรัฐอเมริกา

วันแรงงาน

วันขอบคุณพระเจ้า

วันคริสต์มาส (หยุดชดเชย)

กรกฎาคม 4

กันยายน 3

พฤศจิกายน 22

ธันวาคม 25

(1) โปรดทราบว่าในระหว่างช่วงวันหยุด เจ้าหน้าที่ธุรการของ NESE จะยังคงปฏิบัติงานตามปกติ ดังนั้น นักศึกษาจึงสามารถมาที่ NESE ได้ทุกวันในระหว่างช่วงวันหยุดของ NESE เพื่อใช้คอมพิวเตอร์หรือดูภาพยนตร์ โปรดทราบว่าจะมีค่าที่พักเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่เลือกอาศัยอยู่ในที่พักของ NESE ในระหว่างช่วงวันหยุดนี้ โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูค่าใช้จ่ายเหล่านี้

เว็บไซต์นี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น JavaScript, CSS, HTML5 และ WebFonts ดังนั้น เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดในเบราว์เซอร์ที่ทันสมัย เราแนะนำให้คุณใช้ Google Chrome, Apple Safari หรือ Firefox เป็นเบราว์เซอร์หลักสำหรับเว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์ © 2015 The New England School of English, Inc. สงวนสิทธิทั้งหมด