NESE Programs

กำลังมองหาสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำอยู่หรือไม่?

เหตุใด NESE จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม!

โปรแกรมของ NESE

เมนู

Nese - Elective & After-School Courses

ผสมผสานหลักสูตรทางวิชาการเข้ากับหลักสูตรวิชาเลือกของ NESE

มากกว่าแค่ภาษาอังกฤษ: เครื่องมือสำหรับการพัฒนาอาชีพของคุณ

หลักสูตรวิชาเลือก

หลักสูตรวิชาเลือกและหลักสูตรหลังเลิกเรียน

นักศึกษาในระดับ 8 และ 9 หรือสูงกว่า (ทั้งในโปรแกรมการเรียนเร่งรัดและกึ่งเร่งรัดของ NESE ) ที่ต้องการให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการเรียน TOEFL® แบบเร่งรัดหรือภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ สามารถเลือกเรียนหลักสูตรวิชาเลือกได้ นักศึกษาสามารถรวมหลักสูตรวิชาเลือกเข้ากับหลักสูตรทางวิชาการของตน เพื่อสร้างโปรแกรมที่ตรงกับความต้องการของตนได้ดีที่สุด หลักสูตรเหล่านี้

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหลักสูตรหลังเลิกเรียนเป็นตัวเลือกโปรแกรมหลักสูตรไม่เร่งรัดแบบพิเศษเพิ่มเติมที่ NESE นำเสนอให้กับนักศึกษา โดยในแต่ละชั้นเรียนจะใช้เวลาทั้งหมดสองครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 90 นาที ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย ซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมดสี่ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 90 นาที

โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูหมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรหลังเลิกเรียน (1)

TOEFL® แบบเร่งรัด

เนื่องจากนักศึกษาในระดับ 9 และสูงกว่าสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตร TOEFL® แบบเร่งรัดของ NESE ได้โดยใช้เวลาน้อยเพียงหนึ่งเดือน หรือมากถึงหกเดือน นักศึกษาจึงสามารถออกแบบโปรแกรมภาษาอังกฤษของตนให้แตกต่างตรงกับความต้องการเฉพาะของตนได้ นอกจากนี้ เนื่องจากหลักสูตร TOEFL® ของ NESE แบ่งออกเป็นสามด้านทักษะหลัก ๆ ได้แก่ หลักภาษา การฟังและการพูด และการอ่านและการเขียน นักศึกษาจึงสามารถมุ่งเน้นที่ส่วนเฉพาะใด ๆ ของการสอบ TOEFL® ที่ตนต้องการพัฒนามากที่สุดได้ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มคะแนนของตนเป็นอย่างมากในทุกส่วนของการสอบ TOEFL® อาจเลือกหลักสูตร TOEFL® ของ NESE ตั้งแต่เวลา 9:00 ถึง 15:15 น. ทุกวันเป็นเวลาหกเดือน ในขณะที่นักศึกษาอีกคนอาจเลือกเรียนเพียงการฟังและการอ่านสำหรับ TOEFL® เป็นเวลา 1 เดือน ไม่ว่านักศึกษาจะมีเป้าหมายอย่างไร หลักสูตร TOEFL® แบบเร่งรัดของ NESE จะช่วยให้นักศึกษาไปถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุด

NESE ให้บริการสอบ Institutional TOEFL® ทุกเดือนที่ NESE กับนักศึกษาในระดับ 6 ขึ้นไป โดยการสอบนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา แต่นักศึกษาแบบไม่เต็มเวลาต้องเสียค่าธรรมเนียมในแต่ละครั้งที่สอบ

 • หลักภาษาสำหรับ TOEFL®
 • ถึงแม้ว่าการสอบ TOEFL® อย่างเป็นทางการจะไม่มีส่วนข้อสอบแบบเน้นหลักภาษาเพียงอย่างเดียวแล้ว แต่นักศึกษาที่เตรียมความพร้อมสอบ TOEFL® และการทดสอบมาตรฐานอื่น ๆ (เช่น GMAT, GRE, IELTS) ต่างก็ยินดีรับโอกาสที่จะให้ความมุ่งเน้นเป็นพิเศษกับประเด็นหลักภาษาขั้นสูงที่นำเสนอในรูปแบบหลักสูตร TOEFL® ที่ท้าทายและอัดแน่นไปด้วยความรู้ ในชั้นเรียน นักศึกษาจะได้ทบทวนทักษะเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างหลักภาษา เรียนรู้รูปแบบหลักภาษาขั้นสูง เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ และฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในห้องเรียนเป็นจำนวนมาก ชั้นเรียนนี้ยังให้การทบทวนเกี่ยวกับหัวข้อหลักภาษาทั้งหมดได้อย่างยอดเยี่ยม
 • (ต้องสำเร็จระดับ 8 หรือได้รับการจัดระดับครั้งแรกให้อยู่ในระดับ 9)
 • การฟังและการพูดสำหรับ TOEFL®
 • หลักสูตรเร่งรัดของ NESE ในองค์ประกอบนี้ให้ความสำคัญกับส่วนการฟังและการพูดของการสอบ iBT Next Generation TOEFL® โดยเฉพาะ ในชั้นเรียน นักศึกษาจะได้ฝึกฟังบทสนทนาและการบรรยายต่าง ๆ และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการตอบคำถามในข้อสอบส่วนการพูดทั้งในทักษะการใช้ภาษาหลายอย่างพร้อมกันและแบบเน้นการพูดเพียงอย่างเดียว
 • (ต้องสำเร็จระดับ 8 หรือได้รับการจัดระดับครั้งแรกให้อยู่ในระดับ 9)
 • การอ่านและการเขียนสำหรับ TOEFL®
 • หลักสูตรเร่งรัดของ NESE ในองค์ประกอบนี้ให้ความสำคัญกับส่วนความเข้าใจในการอ่านและการเขียนของการสอบ iBT Next Generation TOEFL® โดยเฉพาะ ในชั้นเรียน นักศึกษาจะได้พัฒนาความสามารถในการอ่านแบบข้ามคำและการอ่านแบบค้นหา เรียนรู้กลยุทธ์การหาข้อมูล และเรียนรู้ทักษะการเขียนที่จำเป็นในการทำข้อสอบส่วนการเขียนทั้งในทักษะการใช้ภาษาหลายอย่างพร้อมกันและแบบเน้นการเขียนเพียงอย่างเดียว
 • (ต้องสำเร็จระดับ 8 หรือได้รับการจัดระดับครั้งแรกให้อยู่ในระดับ 9)
 • การสอบ Institutional TOEFL®
 • การสอบ Institutional TOEFL® คือการสอบ TOEFL® อย่างเป็นทางการในรูปแบบกระดาษ การสอบแบบ Institutional นี้เหมือนกับแบบเป็นทางการตรงที่ทั้งสองแบบต่างก็จัดทำขึ้นโดย ETS ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันที่พัฒนา จัดการ และให้คะแนนการสอบต่าง ๆ เช่น TOEIC®, SAT® และ GRE® มาเป็นเวลากว่าห้าสิบปี เมื่อควบคุมการสอบนี้ NESE ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวด ซึ่งรวมถึงการปิดผนึกและส่งข้อสอบของนักศึกษาที่ทำเสร็จแล้ว เพื่อเตรียมให้ ETS ให้คะแนน NESE ให้โอกาสนักศึกษาทำข้อสอบนี้ทุกช่วงการเรียน และถึงแม้ว่า ETS จะคิดค่าธรรมเนียมกับ NESE สำหรับนักศึกษาแต่ละคนที่ทำข้อสอบ แต่ NESE ไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมนี้กับนักศึกษา เพียงเพราะเราตระหนักถึงคุณค่าของการให้นักศึกษาของเราได้มีเครื่องมือที่มีประโยชน์ และเราต้องการอำนวยความสะดวกโอกาสนี้

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจแบบเร่งรัด

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจแบบเร่งรัดของ NESE เหมือนกับหลักสูตร TOEFL® แบบเร่งรัดตรงที่ทางสถาบันให้นักศึกษามีความยืดหยุ่นเป็นอย่างมาก ทำให้นักศึกษาสามารถออกแบบโปรแกรมที่ตรงกับความต้องการของตนได้ หลักสูตรนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบสองส่วน ได้แก่ การสื่อสารเพื่อธุรกิจ และการอ่านและการเขียนเพื่อธุรกิจ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนทั้งสองชั้นเรียนหรือเพียงชั้นเรียนเดียวก็ได้ นอกจากนี้ ทางสถาบันยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจแบบเร่งรัดพิเศษแยกต่างหากสำหรับผู้ประกอบอาชีพอีกด้วย

 • การสื่อสารเพื่อธุรกิจ
 • ชั้นเรียนนี้มุ่งเน้นที่การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการใช้และทำความเข้าใจกับคำศัพท์ทางธุรกิจ/วิชาชีพทั่วไปซึ่งปรากฏในการพูดในแต่ละวัน นักศึกษาจะได้พัฒนาความเข้าใจในการฟังผ่านทางโปรแกรมวิทยุ การอภิปราย และข้อความสั้น ๆ โดยนักศึกษาจะได้รับการคาดหวังให้นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อทางธุรกิจต่าง ๆ ชั้นเรียนนี้มีแบบฝึกหัดและการบ้านที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการใช้คำศัพท์และสำนวนทางธุรกิจต่าง ๆ ในบทสนทนาอย่างสม่ำเสมอ
 • (ต้องสำเร็จระดับ 7 หรือได้รับการจัดระดับครั้งแรกให้อยู่ในระดับ 8)
 • การสื่อสารเพื่อธุรกิจสำหรับผู้ประกอบอาชีพ
 • ในชั้นเรียนที่ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบอาชีพโดยเฉพาะนี้ นักศึกษาจะหารือเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ เช่นการตลาดทั่วโลก การเป็นผู้ประกอบการ การผูกขาด โครงสร้างองค์กร การจัดการแบรนด์ ราคาและสินค้าโภคภัณฑ์ ความบันเทิงในองค์กร และนวัตกรรมในธุรกิจ นักศึกษาจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางธุรกิจของสหรัฐอเมริกามากขึ้น และมีความสามารถในการแสดงมุมมองเกี่ยวกับหัวข้อทางธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและชาญฉลาด
 • (ต้องสำเร็จระดับ 7 หรือได้รับการจัดระดับครั้งแรกให้อยู่ในระดับ 8 และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี นักศึกษาที่อยู่ในระดับชั้นต่ำกว่านี้สามารถเข้าชั้นเรียนนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น)
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่นี่
 • การอ่านและการเขียนสำหรับธุรกิจ
 • ในหลักสูตรแบบเร่งรัดนี้ นักศึกษาจะได้พัฒนา ฝึกฝน และปรับปรุงทักษะการเขียนเพื่อธุรกิจของตน ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับรูปแบบและความรู้สึกของคำศัพท์ทางธุรกิจและสำนวนทางธุรกิจ หลักสูตรนี้ยังมุ่งเน้นที่การเขียนจดหมายทางธุรกิจ ประวัติส่วนตัว บันทึก การสื่อสารระหว่างสำนักงาน และจดหมายแนะนำตัว ในส่วนการอ่านจะรวมถึงบทความทางธุรกิจที่นำมาจากบทความจริง
 • (ต้องสำเร็จระดับ 7 หรือได้รับการจัดระดับครั้งแรกให้อยู่ในระดับ 8)
 • การอ่านและการเขียนสำหรับธุรกิจสำหรับผู้ประกอบอาชีพ
 • ในหลักสูตรเร่งรัดที่ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบอาชีพโดยเฉพาะนี้ จะมีการนำเสนอกรณีศึกษาและสถานการณ์ธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักศึกษาจะได้ปรับปรุงและพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะทางธุรกิจของตนในด้านต่าง ๆ เช่น การเขียนเพื่อธุรกิจ การตลาด การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านการใช้ข้อความ วิดีโอ และการอภิปรายต่าง ๆ โดยจะมีการใช้ Harvard Management Update, Business Week บทความในวารสาร กรณีศึกษา รวมทั้งสื่อปัจจุบันอื่น ๆ ตลอดชั้นเรียนนี้
 • (ต้องสำเร็จระดับ 7 หรือได้รับการจัดระดับครั้งแรกให้อยู่ในระดับ 8 และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี นักศึกษาที่อยู่ในระดับชั้นต่ำกว่านี้สามารถเข้าชั้นเรียนนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น)
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่นี่

การออกเสียง

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการออกเสียงเพิ่มเติม และมีความมั่นใจมากขึ้นในการสนทนาทั้งในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ชั้นเรียนนี้เพิ่มความมั่นใจโดยการให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกการออกเสียงสระที่ออกเสียงยาก การออกเสียงพยัญชนะแบบเสียงก้องและเสียงไม่ก้อง การออกเสียงตัวอักษรสองตัวไล่กันไป และการออกเสียงคำลงท้ายคำกริยาอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ฝึกฝนเกี่ยวกับการออกเสียงสูงต่ำและความเร็วในการออกเสียง โดยชั้นเรียนนี้ได้รับการจัดให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของนักศึกษาแต่ละคนในกลุ่ม

(ไม่กำหนดระดับขั้นต่ำ)

ภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย

ในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับระบบตุลาการและนิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกา นักศึกษาจะคุ้นเคยกับคำศัพท์ทางกฎหมาย เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์คดี และทำความเข้าใจกับวิธีการเขียนเอกสารทางกฎหมาย นอกจากนี้ นักศึกษาอาจได้ดูการพิจารณาคดีจริงของศาลโดยการเยี่ยมชมห้องพิจารณาคดีจริงและการดูวิดีโอ

(ต้องสำเร็จระดับ 7 หรือได้รับการจัดระดับครั้งแรกให้อยู่ในระดับ 8)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่นี่

การเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย

หลักสูตรนี้สอนนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดทำเอกสารงานวิจัย เอกสารทางเทคนิค วิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยอเมริกันคาดหวัง นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในการค้นคว้าวิจัย และทักษะเหล่านี้จะช่วยนักศึกษาในการทำงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน ซึ่งได้แก่เอกสารงานวิจัยที่มีส่วนเชิงอรรถและบรรณานุกรมครบถ้วน

(ต้องสำเร็จระดับ 7 หรือได้รับการจัดระดับครั้งแรกให้อยู่ในระดับ 8)

การสื่อสารในสถานที่ทำงาน

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคการปฏิบัติ (และภาษาอังกฤษ) สำหรับการทำธุรกิจภายในหรือกับองค์กรต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าอาชีพในปัจจุบันหรือในอนาคตของนักศึกษาจะเป็นอะไร กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หลักสูตรการสื่อสารในสถานที่ทำงานนี้จะให้แนวทางเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นลักษณะพิเศษของสถานที่ทำงานในสหรัฐอเมริกา ไม่ว่านักศึกษาจะเป็นนักกฎหมาย นักวิทยาศาสตร์ นักธุรกิจ จิตรกร หรือนักปรัชญา (หรือยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย) หลักสูตรนี้จะให้นักศึกษาได้มีเครื่องมือที่จะทำความเข้าใจและทำงานร่วมกับและภายในองค์กรใด ๆ ในสหรัฐอเมริกาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อบางส่วนที่หลักสูตรนี้กล่าวถึงคือ:

 • ธรรมเนียมปฏิบัติทางวิชาชีพ
 • ความสำคัญของ “ความถูกต้องทางการเมือง”
 • กลยุทธ์การจัดการ
 • ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและทรัพย์สินทางปัญญา
 • การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และโดยการเขียน
 • การนำเสนอด้วยวาจา
 • วิธีการประสบความสำเร็จในสถานที่ทำงาน

(ต้องสำเร็จระดับ 6 หรือได้รับการจัดระดับครั้งแรกให้อยู่ในระดับ 7)

(1) หมายเหตุเพิ่มเติม:

โปรดทราบว่าหลักสูตรหลังเลิกเรียนจะเปิดให้บริการเมื่อมีนักศึกษาอย่างน้อยห้าคนลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนั้น ๆ (อย่างไรก็ตาม NESE มีข้อยกเว้นข้อหนึ่งในระหว่างช่วงการเรียนในเดือนมกราคม กรกฎาคม และสิงหาคมของเรา นั่นคือทางสถาบันจะนำเสนอหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเชิงกฎหมายให้เสมอไม่ว่าจะมีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเท่าใดก็ตามในระหว่างช่วงการเรียนสามช่วงนี้ และหลักสูตรนี้จะเปิดแค่ในช่วงการเรียนนี้เท่านั้น) หลักสูตรหลังเลิกเรียนจะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ซึ่งสามารถดูได้บนแบบฟอร์มใบสมัครของ NESE และบน ระบบการสมัครเรียนทางออนไลน์ของ NESE

หลักสูตรหลังเลิกเรียน

เว็บไซต์นี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น JavaScript, CSS, HTML5 และ WebFonts ดังนั้น เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดในเบราว์เซอร์ที่ทันสมัย เราแนะนำให้คุณใช้ Google Chrome, Apple Safari หรือ Firefox เป็นเบราว์เซอร์หลักสำหรับเว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์ © 2015 The New England School of English, Inc. สงวนสิทธิทั้งหมด