NESE Programs

กำลังมองหาสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำอยู่หรือไม่?

เหตุใด NESE จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม!

โปรแกรมของ NESE

เมนู

ที่ NESE คุณสามารถเพิ่มการสอนแบบตัวต่อตัวลงในโปรแกรมของคุณได้

และรับประโยชน์สูงสุดจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการสองแบบ

Nese - Private Instruction
การสอนแบบตัวต่อตัวมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

การสอนแบบตัวต่อตัวมีค่าใช้จ่าย $90.00/ชั่วโมง

 

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันยกเลิกชั้นเรียน

หากคุณยกเลิกการสอนแบบตัวต่อตัวภายในไม่เกินเจ็ดวันนับจากวันที่เริ่มต้น คุณจะถูกคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการสอนแบบตัวต่อตัวเป็นเวลาสองชั่วโมง ($180.00) หลังจากที่คุณเริ่มการสอนแบบตัวต่อตัวแล้ว NESE กำหนดให้คุณต้องแจ้งสถาบันล่วง หน้า 24 ชั่วโมงหากคุณต้องยกเลิกหรือเปลี่ยนกำหนดเวลาของชั้นเรียนตัวต่อตัววันใด ๆ หากคุณต้องยกเลิกชั้นเรียนในวันใด ๆ โดยแจ้งทางสถาบันล่วงหน้าน้อยกว่า 24 ชั่วโมง คุณจะถูกคิดค่าใช้จ่ายสำหรับชั้นเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนนั้น

 

ผู้สอนของฉันจะเป็นใคร

อาจารย์ของคุณจะเป็นผู้สอนที่มีประสบการณ์ ซึ่งได้รับเลือกมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายเฉพาะของคุณ ผู้สอนของ NESE บางท่านยังสอนชั้นเรียนแบบกลุ่ม และบางท่านสอนเพียงชั้นเรียนแบบตัวต่อตัวเท่านั้น

ฉันควรเรียนชั้นเรียนแบบกลุ่มด้วยหรือไม่

NESE ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาควรเรียนชั้นเรียนแบบกลุ่มร่วมกับชั้นเรียนแบบตัวต่อตัว เมื่อทำเช่นนั้น คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการสองแบบ และมีโอกาสที่จะได้ใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมสองแบบ

 

ฉันควรเรียนในการสอนแบบตัวต่อตัวทั้งหมดกี่ชั่วโมงต่อวัน

NESE ขอแนะนำว่านักศึกษาไม่ควรเรียนในการสอนแบบตัวต่อตัวเกินหกชั่วโมงต่อวัน การเรียนมากกว่าหกชั่วโมงต่อวันมักทำให้นักศึกษารู้สึกเหนื่อยล้า และทำให้กระบวนการเรียนรู้ช้าลง

 

มีอะไรอย่างอื่นอีกบ้างที่ฉันควรทราบ

NESE จะจัดเตรียมอาจารย์ที่ดีที่สุดให้แก่คุณเสมอ โปรดบอกเราเกี่ยวกับตัวคุณและเป้าหมายของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มใบสมัครรับการสอนแบบตัวต่อตัว เมื่อคุณมาถึงที่ NESE คุณต้องทำการสอบจัดระดับของ NESE เพื่อให้ NESE แน่ใจว่าผู้สอนแบบตัวต่อตัวของคุณทราบระดับภาษาอังกฤษที่แท้จริงของคุณ และวางแผนบทเรียนในการสอนแบบตัวต่อตัวของคุณได้อย่างเหมาะสม

หากคุณต้องการเตรียมชั้นเรียนแบบตัวต่อตัว โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครรับการสอนแบบตัวต่อตัวที่นี่ และส่งไปที่: [email protected]

การสอนแบบตัวต่อตัวคืออะไร

การสอนแบบตัวต่อตัวคือการสอนที่ให้คุณมีโอกาสมุ่งเน้นที่เป้าหมายเฉพาะของคุณ ตัวอย่างเช่น คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเบื้องต้น การสอนเพื่อสอบ TOEFL แบบเร่งรัด หรือบางทีอาจเป็นการเรียนรู้บทเรียนภาษาอังกฤษแรก ๆ ของคุณ ภายในกรอบโครงสร้างของการเรียนแบบตัวต่อตัว คุณจะได้รับการฝึกอบรมและฝึกฝนแบบเร่งรัดในด้านที่กำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง

ในขณะเดียวกันก็ได้รับการแก้ไขและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคุณจะเป็นนักศึกษาเพียงคนเดียว คุณจะได้รับความสนใจจากอาจารย์ 100% ตลอดเวลา และอาจารย์ท่านนั้นจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของคุณ และดังนั้นจึงสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณได้รวดเร็วที่สุด

เว็บไซต์นี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น JavaScript, CSS, HTML5 และ WebFonts ดังนั้น เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดในเบราว์เซอร์ที่ทันสมัย เราแนะนำให้คุณใช้ Google Chrome, Apple Safari หรือ Firefox เป็นเบราว์เซอร์หลักสำหรับเว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์ © 2015 The New England School of English, Inc. สงวนสิทธิทั้งหมด