ลงทะเบียนที่ NESE

เมนู

ค่าเล่าเรียน(4)(12)

ที่พัก

จำนวนช่วงการเรียน

(1 ช่วง = 4 สัปดาห์)

1

เร่งรัด(1)(4)

(9:00 – 3:15)

$1,895

กึ่งเร่งรัด(4)

(9:00-12:30)

$1,385

 โฮมสเตย์(2)(4)(5)

ห้องเดี่ยว

$1,310

หอพัก(3)(4)(5)

ห้องเดี่ยว

$2,710

ห้องแบบอาศัยร่วมกับนักศึกษาคนอื่น

$1,750

2

$3,790

$2,770

$2,620

$3,500

$5,420

3

$5,685

$4,155

$3,930

$5,250

$8,130

4

$7,580

$5,540

$5,240

$7,000

$10,840

5

$9,475

$6,925

$6,550

$8,750

$13,550

6

$11,370

$8,310

$7,860

$10,500

$16,260

7

$13,265

$9,695

$9,170

$12,250

$18,970

8

$15,160

$11,080

$10,480

$14,000

$21,680

9

$17,055

$12,465

$11,790

$15,750

$24,390

10

$18,950

$13,850

$13,100

$17,500

$27,100

11

$20,845

$15,235

$14,410

$19,250

$29,810

12

$22,740

$16,620

$15,720

$21,000

$32,520

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมการสมัคร(6)

$185

เงินมัดจำค่าเล่าเรียน
(6)(7)

$150

ค่าประกันสุขภาพ(8)

$150

ค่าประกันที่พัก(9)

$250

หนังสือเรียน(11)

$140

ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน(10)

$90 ต่อเที่ยวเดียว

ค่าธรรมเนียม
การส่งเอกสารด่วน

$90

หมายเหตุเพิ่มเติม:

 1. หากนักศึกษาชำระเงินค่าช่วงการเรียนแบบเร่งรัด 2 ช่วงพร้อมกัน จะมีส่วนลดค่าเล่าเรียนให้ ค่าเล่าเรียนสำหรับโปรแกรมแบบเร่งรัดทั้งหมด 8 สัปดาห์ที่ชำระในเวลาเดียวกันจะเท่ากับ $3690
 2. รวมอาหาร 16 มื้อต่อสัปดาห์
 3. รวมอาหาร 14 มื้อต่อสัปดาห์
 4. ราคาทั้งหมดใช้ได้จนถึงเดือนธันวาคม 2018
 5. NESE ปิดทำการในระหว่างสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม และสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม เฉพาะนักศึกษาต่อเนื่องในระหว่างช่วงเวลาเหล่านี้ที่สามารถพักในที่พักของ NESE ได้ โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม $47 - $190 ต่อคืน ขึ้นอยู่กับประเภทที่พัก
 6. ค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าธรรมเนียมแบบจ่ายครั้งเดียวและไม่มีการคืนเงินให้
 7. เงินมัดจำค่าเล่าเรียนนี้จะไม่มีการคืนให้ และจะนำไปเพิ่มลงในค่าเล่าเรียนของช่วงการเรียนแรกของคุณ
 8. ค่าประกันสุขภาพของ NESE คุ้มครองเฉพาะนักศึกษาของ NESE ผู้ถือวีซ่า F-1 เท่านั้น ค่าประกันสุขภาพนี้ไม่คุ้มครองสภาวะที่เกิดขึ้นก่อนแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ โปรดติดต่อ NESE โดยตรง
 9. NESE จะไม่เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงการยอมรับที่พักของ NESE.
 10. โปรดทราบว่าจะมีการคิดเงินเพิ่ม $60 สำหรับบริการรับ-ส่งสนามบินหลังจากเวลาเที่ยงคืน ช่วงวันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส วันก่อนวันปีใหม่ และวันปีใหม่ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมนี้ยังถูกกว่าการเรียกรถแท็กซี่
 11. โปรดทราบว่าราคานี้เป็นราคาประมาณต่อช่วงการเรียนสี่สัปดาห์ และจะชำระหลังจากที่มาถึงสถาบัน
 12. หลักสูตรเลือกหลังเลิกเรียนจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตั้งแต่ $335 ถึง $670 ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร

เว็บไซต์นี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น JavaScript, CSS, HTML5 และ WebFonts ดังนั้น เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดในเบราว์เซอร์ที่ทันสมัย เราแนะนำให้คุณใช้ Google Chrome, Apple Safari หรือ Firefox เป็นเบราว์เซอร์หลักสำหรับเว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์ © 2015 The New England School of English, Inc. สงวนสิทธิทั้งหมด