Program NESE University
Placement
Services (NUPS)

Szukasz pierwszorzędnej szkoły języka angielskiego?

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SZKOŁĘ NESE?

MENU

Szkoła NESE oferuje swym studentom, którzy chcą studiować w college'u lub na uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych możliwość uczestnictwa w programie NESE University Placement Services (NUPS). Studenci, którzy ukończyli kurs w szkole NESE, kontynuowali swą edukację między innymi na uniwersytetach i w college'ach wymienionych poniżej.

Jak szkoła NESE może mi pomóc dostać się na amerykański uniwersytet?

Przyjęcie na studia bez egzaminu TOEFL®

Szkoła NESE ściśle współpracuje z szeregiem uniwersytetów i college'ów mających swe siedziby w Bostonie lub w innych stanach. Ta współpraca pozwala studentom szkoły NESE ubiegać się o przyjęcie i rozpocząć naukę w college'u lub na uniwersytecie bez konieczności zdawania oficjalnego egzaminu TOEFL® (a w wielu przypadkach także bez egzaminu SAT® lub GMAT®). Zależnie od wybranego uniwersytetu lub college'u dostępne są dwa rozwiązania stosowane zamiast zdawania oficjalnego egzaminu TOEFL®.

Studenci mogą:

 • Ukończyć najwyższy poziom edukacji w szkole NESE (lub poziom wymagany przez wybraną uczelnię) albo
 • Uzyskać wymagany przez uczelnię wynik testu TOEFL® podczas egzaminu przeprowadzanego w szkole NESE (studenci uczący się w NESE w pełnym wymiarze godzin mogą co semestr podchodzić do egzaminu TOEFL® za darmo).
Program Conditional Acceptance

Poza przyjmowaniem studentów, którzy nie podchodzili do oficjalnego egzaminu TOEFL®, wiele instytucji współpracujących z NESE oferuje także możliwość skorzystania z programu warunkowej akceptacji („Conditional Acceptance”). Jak sama nazwa programu wskazuje, akceptacja jest „warunkowa”: studenci NESE są przyjmowani pod warunkiem, iż przed rozpoczęciem studiów podniosą swoją znajomość języka angielskiego do poziomu wymaganego przez daną uczelnię. Ukończenie najwyższego poziomu nauki w szkole NESE lub zdanie egzaminu TOEFL® w szkole NESE zazwyczaj wystarcza, aby spełnić wymagania uczelni.

Warunkowa akceptacja oznacza, iż student może zostać przyjęty na jedną ze współpracujących z NESE uczelni przed osiągnięciem poziomu znajomości języka angielskiego wymaganego przez daną uczelnię, a nawet przed wyruszeniem w podróż do Stanów Zjednoczonych. Uzyskanie warunkowej akceptacji oznacza także, iż student wie, na jakiej uczelni będzie się kształcić jeszcze przed rozpoczęciem nauki w NESE.

Czym jest CLA i do czego jest mi ono potrzebne?

CLA (Conditional Letter of Acceptance) to pismo wystosowane przez amerykański college lub uniwersytet, które informuje studenta, iż po spełnieniu wymagań językowych szkoły NESE oraz innych wymagań związanych z rekrutacją, student zostanie przyjęty na studia na danej uczelni. Studenci, którzy otrzymali warunkową akceptację amerykańskiego college'u lub uniwersytetu mogą przedstawić to pismo podczas ubiegania się o wizę studencką.

Celem programu NUPS jest zadbanie o to, aby indywidualne potrzeby i umiejętności studentów odpowiadały wymaganiom wybranych instytucji akademickich oraz zapewnienie studentom wsparcia, pomocy i doradztwa w trakcie procesu ubiegania się o przyjęcie. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w doradztwie w kwestiach uniwersyteckich aplikowanie na wybrane studia jest prostsze i częściej kończy się przyjęciem studenta. Program NUPS wraz z szeroką gamą warsztatów, kursów i programów oferowanych przez szkołę NESE pomógł wielu uczniom NESE w kontynuowaniu studiów na różnych uniwersytetach. Przykładowe instytucje biorące udział w programie NUPS:

 • Uniwersytet Harvarda (ulokowany w sąsiedztwie NESE)
 • Uniwersytet Kalifornijski/Berkley (w San Francisco)
 • Instytut Technologiczny w Massachusetts (MIT; 2 km od NESE)
 • RISD (Rhode Island School of Design)
 • Boston University (4 km od NESE)
 • Michigan State University
 • Northeastern University (4 km od NESE)
 • Syracuse University (w stanie Nowy Jork)
 • Suffolk University (4 km od NESE)
 • Johns Hopkins University (w stanie Maryland)

Niniejsza witryna wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak JavaScript, CSS, HTML5 i czcionki internetowe, dlatego zaleca się stosowanie nowoczesnych przeglądarek do przeglądania witryny.  Zalecane domyślne przeglądarki do przeglądania niniejszej witryny to Chrome firmy Google, Safari firmy Apple i Firefox.

Prawa autorskie © 2015 The New England School of English, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.