NESE Programs

Szukasz pierwszorzędnej szkoły języka angielskiego?

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SZKOŁĘ NESE?

Kursy NESE

MENU

Połącz naukę na kursie akademickim z kursami fakultatywnymi

WIĘCEJ NIŻ NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
NARZĘDZIA DO ROZWOJU KARIERY

Nese - Elective & After-School Courses
Kursy fakultatywne

Intensywne przygotowanie do egzaminu TOEFL®

Uczniowie szkoły NESE na 9 lub 10 poziomie nauki mogą się zapisać na kurs intensywnego przygotowania do egzaminu TOEFL®, który trwa od 1 do 6 miesięcy, a zatem studenci mogą indywidualnie ułożyć harmonogram nauki języka angielskiego tak, aby był on jak najlepiej przystosowany do ich potrzeb. Ponadto materiał przedstawiany podczas zajęć został podzielony na trzy grupy umiejętności: gramatykę, konwersacje i rozumienie ze słuchu oraz pisanie i rozumienie czytanego tekstu. Uczniowie NESE mogą się zatem skoncentrować na tej grupie umiejętności, które najbardziej chcą poprawić. Na przykład, student, który chce znacząco podnieść wszystkie umiejętności sprawdzane w ramach egzaminu TOEFL®, może przez sześć miesięcy codziennie od 9:00 do 15:15 uczęszczać na zajęcia przygotowujące do egzaminu TOEFL®, natomiast inny uczeń może wybrać tylko pisanie i rozumienie czytanego tekstu i uczęszczać na zajęcia przez 1 miesiąc. Niezależnie od planów studenta, intensywny kurs przygotowujący do egzaminu TOEFL® pozwoli uczniowi rozwinąć wymagane umiejętności tak szybko, jak jest to możliwe.

Studenci z poziomu 6 i wyższych mogą co miesiąc podejść do egzaminu TOEFL® przeprowadzanego w szkole NESE. Studenci uczący się w pełnym wymiarze godzin mogą bezpłatnie podejść do egzaminu TOEFL®. Studenci uczący się w niepełnym wymiarze godzin muszą wnieść dodatkową opłatę za każdym razem, gdy przystępują do egzaminu TOEFL®.

 • Kurs gramatyki
 • Mimo, iż obecnie testy TOEFL® nie posiadają wydzielonej części poświęconej gramatyce, studenci przygotowujący się do egzaminu TOEFL® lub innych standaryzowanych egzaminów (np. GMAT, GRE, IELTS) chętnie poznają zaawansowane zagadnienia gramatyczne prezentowane w zwarty, wymagający sposób typowy dla egzaminu TOEFL®.  W trakcie zajęć uczniowie dogłębnie poznają struktury gramatyczne, zaawansowane formy gramatyczne, uczą się technik rozwiązywania testów oraz wykonują wiele ćwiczeń ograniczonych czasowo. Zajęcia te stanowią doskonały przegląd wszelkich zagadnień związanych z gramatyką.
 • (Do udziału w zajęciach wymagane jest ukończenie poziomu 8 lub przypisanie na wstępie do poziomu 9)
 • Kurs konwersacji i rozumienia ze słuchu
 • Ta część intensywnego kursu przygotowującego do egzaminu TOEFL® skupia się w szczególności na części internetowego egzaminu iBT Next Generation TOEFL® poświęconej mówieniu i rozumieniu ze słuchu. W trakcie zajęć studenci ćwiczą rozumienie ze słuchu dialogów i wykładów oraz opanowują umiejętności wymagane do zaliczenia zintegrowanej i oddzielnej części egzaminu poświęconej mówieniu w języku angielskim.
 • (Do udziału w zajęciach wymagane jest ukończenie poziomu 8 lub przypisanie na wstępie do poziomu 9)
 • Kurs pisania i rozumienia tekstów
 • Ta część intensywnego kursu przygotowującego do egzaminu TOEFL® skupia się w szczególności na części internetowego egzaminu iBT Next Generation TOEFL® poświęconej pisaniu i rozumieniu czytanego tekstu. W czasie zajęć studenci uczą się technik szybkiego przeglądania tekstu, poznają strategie wyławiania najważniejszych informacji z tekstu oraz nabywają umiejętności pisania tekstów wymaganych do ukończenia zintegrowanej i oddzielnej części egzaminu poświęconej pisaniu w języku angielskim.
 • (Do udziału w zajęciach wymagane jest ukończenie poziomu 8 lub przypisanie na wstępie do poziomu 9)
 • Egzamin TOEFL® zdawany w szkole
 • Egzamin TOEFL® zdawany w szkole to papierowa wersja oficjalnego egzaminu TOEFL®. Wersja papierowa, podobnie jak wersja oficjalna, jest przygotowywana przez organizację ETS, która od 50 lat zajmuje się rozwijaniem, nadzorowaniem i ocenianiem egzaminów takich, jak TOEIC®, SAT® i GRE®. Podczas nadzorowania tego egzaminu pracownicy szkoły NESE są zobowiązani do przestrzegania ścisłego zestawu reguł, w tym procedury zapieczętowania i przesyłania wypełnionych kart egzaminacyjnych do oceny organizacji ETS. Szkoła NESE oferuje uczniom bezpłatną możliwość podchodzenia do egzaminu TOEFL® co semestr mimo, iż organizacja ETS nalicza opłaty za każdego studenta. Nasza decyzja wynika z chęci zapewnienia studentom prostego dostępu do tego niezwykle użytecznego narzędzia edukacyjnego.

Intensywny kurs biznesowego języka angielskiego

Podobnie jak kurs przygotowujący do egzaminu TOEFL®, intensywny kurs biznesowego języka angielskiego można dowolnie dostosować do własnych potrzeb. Kurs składa się z dwóch części: kursu komunikacji biznesowej i kursu pisania i rozumienia tekstów biznesowych. Studenci mogą wziąć udział w obu kursach lub wybrać jeden. Dodatkowo szkoła NESE prowadzi oddzielne intensywne kursy biznesowego języka angielskiego dla specjalistów.

 • Kurs komunikacji biznesowej
 • Podczas zajęć uczniowie skupiają się na rozwoju umiejętności rozumienia i posługiwania się typowym słownictwem biznesowym/specjalistycznym używanym na co dzień. Studenci rozwijają umiejętność rozumienia ze słuchu poprzez udział w dyskusjach i ćwiczeniach wykorzystujących programy radiowe oraz krótkie teksty. Od uczestników wymaga się umiejętności wyrażania własnej opinii na różne tematy biznesowe. Podczas kursu regularnie powtarzany jest materiał i zadawane są prace domowe związane z używaniem biznesowego słownictwa i idiomów w konwersacjach.
 • (Do udziału w zajęciach wymagane jest ukończenie poziomu 7 lub przypisanie na wstępie do poziomu 8)
 • Kurs komunikacji biznesowej dla specjalistów
 • Podczas tego kursu stworzonego z myślą o specjalistach uczestnicy dyskutują na tematy takie, jak marketing międzynarodowy, prowadzenie działalności gospodarczej, monopolizacja, struktura korporacyjna, zarządzanie marką, ceny i towary, imprezy firmowe i innowacje w biznesie. W trakcie zajęć uczestnicy lepiej poznają kulturę biznesową w Stanach Zjednoczonych oraz nabywają umiejętności inteligentnego i przejrzystego wyrażania swoich poglądów na wiele tematów związanych z biznesem.
 • (Do udziału w zajęciach wymagane jest ukończenie poziomu 7 lub przypisanie na wstępie do poziomu 8 ORAZ minimum 5 lat doświadczenia zawodowego. Uczniowie z niższych poziomów mogą uczestniczyć w zajęciach tylko po uzyskaniu specjalnej zgody Dyrektora ds. akademickich.)
 • Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.
 • Kurs pisania i rozumienia tekstów biznesowych
 • Podczas tego intensywnego kursu uczestnicy rozwijają, ćwiczą i poprawiają swoje umiejętności pisania tekstów biznesowych oraz jednocześnie poznają styl, słownictwo i idiomy związane z biznesem. Ponadto program kursu skupia się na pisaniu listów biznesowych, życiorysów, listów motywacyjnych, notatek służbowych i wymianie informacji w obrębie biura. Do ćwiczenia rozumienia tekstów pisanych wykorzystywane będą artykuły biznesowe.
 • (Do udziału w zajęciach wymagane jest ukończenie poziomu 7 lub przypisanie na wstępie do poziomu 8)
 • Kurs pisania i rozumienia tekstów biznesowych dla specjalistów
 • Podczas tego intensywnego kursu przygotowanego specjalnie z myślą o specjalistach przedstawiane są studia przypadków i bieżące sprawy związane z biznesem na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Dzięki czytaniu tekstów, oglądaniu filmów i uczestniczeniu w dyskusjach studenci rozwijają i poprawiają swoje umiejętności językowe i biznesowe w obszarach takich, jak pisanie tekstów biznesowych, marketing, planowanie strategiczne, finanse, biznes międzynarodowy i rozwijanie zasobów ludzkich. W trakcie zajęć wykorzystywane są artykuły i studia przypadków z magazynów Harvard Management Update i Business Week oraz inne bieżące publikacje.
 • (Do udziału w zajęciach wymagane jest ukończenie poziomu 7 lub przypisanie na wstępie do poziomu 8 ORAZ minimum 5 lat doświadczenia zawodowego. Uczniowie z niższych poziomów mogą uczestniczyć w zajęciach tylko po uzyskaniu specjalnej zgody Dyrektora ds. akademickich.)
 • Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Fakultatywne i ponadprogramowe kursy

Fakultatywne kursy są dostępne dla studentów na poziomie od 8 wzwyż (uczęszczających na intensywny lub półintensywny kurs), którzy chcą się skoncentrować na intensywnym przygotowaniu do egzaminu TOEFL® lub na biznesowym języku angielskim. Studenci mogą dowolnie łączyć fakultatywne kursy z ogólnodostępnymi kursami akademickimi tak, aby ułożyć harmonogram zajęć najlepiej dostosowany do ich własnych potrzeb. Udział w kursach fakultatywnych jest bezpłatny.

Ponadprogramowe kursy to dodatkowe, nieintensywne opcje oferowane uczniom szkoły NESE. Każda z grup, z wyjątkiem uczestników kursu prawniczego języka angielskiego, spotyka się dwa razy w tygodniu na 90-minutowych zajęciach. Uczestnicy kursu prawniczego języka angielskiego spotykają się cztery razy w tygodniu na 90-minutowych zajęciach.

Kliknij, aby przeczytać dodatkowe uwagi dotyczące ponadprogramowych kursów (1)

Ponadprogramowe kursy

Kurs wymowy

Kurs ten został opracowany, aby umożliwić uczniom ćwiczenie i wzmocnić ich pewność siebie podczas prowadzenia formalnych i nieformalnych konwersacji. Wzmocnienie pewności siebie odbywa się poprzez ćwiczenie poprawnej wymowy trudnych samogłosek, dźwięcznych i bezdźwięcznych spółgłosek, złożeń i końcówek czasowników. Uczniowie ćwiczą także intonację i szybkość wymowy. Zajęcia są planowane tak, aby sprostać indywidualnym potrzebom uczestników.

(Brak wymagań co do ukończonego poziomu)

Kursu prawniczego języka angielskiego

Kurs ten oferuje wprowadzenie w zagadnienia związane z systemem prawnym i sądowym w Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy kursu zaznajamiają się z terminologią prawniczą, poznają procedurę analizy spraw i tworzenia dokumentów prawniczych. Ponadto studenci mogą zobaczyć jak przebiegają procesy sądowe dzięki bezpośredniemu uczestnictwu w rozprawie lub poprzez oglądanie filmów.

(Do udziału w zajęciach wymagane jest ukończenie poziomu 7 lub przypisanie na wstępie do poziomu 8)

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Medyczny język angielski

Ten kurs został stworzony, aby umożliwić studentom zapoznanie się z popularną, stosowaną w różnych sytuacjach terminologią medyczną w języku angielskim. Ponadto nauczyciele przekażą informacje na temat różnic w świadczeniu usług medycznych i służbie zdrowia w Stanach Zjednoczonych w porównaniu do innych krajów. Studenci zapoznają się ze słownictwem używanym podczas witania pacjentów, omawiania symptomów, diagnoz oraz prognoz leczenia. (Do udziału w zajęciach wymagane jest ukończenie poziomu 7 lub przypisanie do poziomu 8).

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Kurs przygotowujący do studiowania na uniwersytecie

W trakcie tego kursu uczestnicy dowiadują się jak przygotować opracowanie, artykuł naukowy, pracę dyplomową i naukową zgodnie ze standardami uznawanymi przez amerykańskie uczelnie. Uczestnicy kursu dowiedzą się jak korzystać z biblioteki uniwersyteckiej podczas prowadzenia badań naukowych, co pozwoli im wykonać zadania takie, jak napisanie pracy z przypisami i bibliografią.

(Do udziału w zajęciach wymagane jest ukończenie poziomu 7 lub przypisanie na wstępie do poziomu 8)

Kurs komunikacji w miejscu pracy

Niezależnie od pracy, jaką obecnie lub w przyszłości będą wykonywać uczestnicy, podczas tego kursu nabędą oni praktycznych umiejętności i rozwiną techniki (oraz znajomość języka angielskiego) wykorzystywane podczas prowadzenia interesów z amerykańskimi firmami. Innymi słowy, kurs komunikacji w miejscu pracy to przewodnik po przyjętych w USA zasadach zachowania się w miejscu pracy. Niezależnie od tego, czy uczestnik jest prawnikiem, naukowcem, biznesmenem, artystą czy filozofem (lub nadal studiuje), ten kurs zapewnia odpowiednie narzędzia do zrozumienia zasad i nawiązania pomyślnej współpracy z dowolną organizacją w Stanach Zjednoczonych. Wśród tematyki poruszanej w trakcie kursu znaleźć można:

 • Zasady zachowania się w miejscu pracy
 • Znaczenie „poprawności politycznej”
 • Strategie zarządzania
 • Kwestie związane z ochroną prywatności i własności intelektualnej
 • Zasady pisemnej i elektronicznej komunikacji
 • Ćwiczenia z ustnej prezentacji
 • Porady, jak odnieść sukces w miejscu pracy

(Do udziału w zajęciach wymagane jest ukończenie poziomu 6 lub przypisanie na wstępie do poziomu 7)

(1) Przypis:

Należy pamiętać, iż ponadprogramowe kursy są przeprowadzane tylko wówczas, gdy zapisze się na nie minimum pięciu uczestników. (Wyjątek stanowią semestry styczniowy, lipcowy i sierpniowy, kiedy to kurs prawniczego języka angielskiego jest prowadzony niezależnie od liczby zapisanych studentów). Za udział w ponadprogramowych kursach pobierana jest opłata dodatkowa. Szczegółowy cennik można znaleźć w formularzu aplikacyjnym oraz systemie aplikacyjnym szkoły NESE dostępnym online.

Niniejsza witryna wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak JavaScript, CSS, HTML5 i czcionki internetowe, dlatego zaleca się stosowanie nowoczesnych przeglądarek do przeglądania witryny.  Zalecane domyślne przeglądarki do przeglądania niniejszej witryny to Chrome firmy Google, Safari firmy Apple i Firefox.

Prawa autorskie © 2015 The New England School of English, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.