Aplikuj do
szkoły NESE

MENU

Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje na temat przepisów dotyczących wydawania wiz na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Jest niezwykle istotne, aby student wjeżdżający na teren Stanów Zjednoczonych posiadał właściwą wizę oraz przestrzegał przepisów prawnych dotyczących wiz podczas swego pobytu w USA.

Wizy okazywane służbom imigracyjnym Stanów Zjednoczonych

Pozwolenie na studia

Intensywne

Półintensywne

Liczba godzin zajęć tygodniowo

Dokumenty, które należy przesłać do szkoły NESE

Uwagi specjalne:

F-1
Wiza studencka

TAK

NIE

22.5 (Intensywny kurs w szkole NESE)

1. Pismo poświadczające otrzymanie wsparcia finansowego
2. Oświadczenie sponsora

Opłata SEVIS1: 200 $
Opłata za rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy2: 160 $

F-2
Wiza dla małżonków i dzieci studentów

NIE

TAK

7.5 lub 15
(Półintensywny kurs w szkole NESE)

Formularz I-20 z danymi małżonka lub dziecka studenta wypełniony przez instytucję wspierającą

Jeśli student z wizą F-1 przebywa w szkole NESE, wówczas należy przesłać prośbę o wydanie powiązanego formularza I-20.

B-1
Wiza dla osób wyjeżdżających służbowo

NIE

TAK

7.5 lub 15
(Półintensywny kurs w szkole NESE)

Nie ma konieczności przesyłania dodatkowych dokumentów

Należy wytłumaczyć służbom imigracyjnym, iż wyjazd ma charakter służbowy (nie edukacyjny)

B-2
Wiza turystyczna

NIE

TAK

7.5 lub 15
(Półintensywny kurs w szkole NESE)

Nie ma konieczności przesyłania dodatkowych dokumentów

Należy wytłumaczyć służbom imigracyjnym, iż wyjazd ma charakter turystyczny (nie edukacyjny)

J-1
Wiza dla osób objętych programem wymiany

TAK

TAK

7.5, 15 lub 22.5
(Intensywny lub półintensywny kurs w szkole NESE)

Formularz DS-2019 wypełniony przez instytucję wspierającą

 

J-2
Wiza dla małżonków i dzieci osób objętych programem wymiany

TAK

TAK

7.5, 15 lub 22.5
(Intensywny lub półintensywny kurs w szkole NESE)

Formularz DS-2019 z danymi małżonka lub dziecka studenta wypełniony przez instytucję wspierającą

 

Obywatel Stanów Zjednoczonych lub osoba z kartą pobytu stałego

TAK

TAK

7.5, 15 lub 22.5
(Intensywny lub półintensywny kurs w szkole NESE)

Zielona karta lub dowód poświadczający obywatelstwo

 

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.dhs.gov/visa-types.

W razie pytań dotyczących wiz lub innych aspektów uczenia się w szkole NESE, nasi pracownicy chętnie udzielą stosownych informacji. Telefoniczny kontakt z biurem NESE możliwy jest 24 godziny na dobę, a pytania dotyczące wiz można także przesyłać na adres: [email protected]

 

1. Płatne online za pośrednictwem strony internetowej ://www.fmjfee.com/.

2. Płatne w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w kraju, z którego pochodzi student.

Niniejsza witryna wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak JavaScript, CSS, HTML5 i czcionki internetowe, dlatego zaleca się stosowanie nowoczesnych przeglądarek do przeglądania witryny.  Zalecane domyślne przeglądarki do przeglądania niniejszej witryny to Chrome firmy Google, Safari firmy Apple i Firefox.

Prawa autorskie © 2015 The New England School of English, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.