About NESE

O NESE

Szukasz pierwszorzędnej szkoły języka angielskiego?

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SZKOŁĘ NESE?

MENU

The New England School of English

WZORCOWY PRZYKŁAD ŚWIETNEJ SZKOŁY

Filozofia szkoły NESE obejmuje:

  • Zaangażowanie na rzecz osiągania najlepszych wyników nauczania
  • Zapewnienie wymagającego i motywującego programu nauczania
  • Świadomość, iż każdy student przyjeżdżający do NESE posiada wyjątkowe zdolności, potrzeby i cele, od których zależy powodzenie nauczania
  • Zrozumienie znaczenia pomocnego i przyjaznego środowiska w procesie nauczania
  • Przekonanie, iż każdy student może odnieść sukces
  • Docenienie zalet i znaczenia życzliwości oraz wzajemnego zrozumienia
  • Świadomość, iż uczenie się języka wymaga zrozumienia kultury, w ramach której dany język jest używany (1)
  • Dążenie do zaoferowania studentom wyjątkowej okazji do nauczenia się języka angielskiego

Cechy charakterystyczne szkoły NESE obejmują:

Celowe usytuowanie szkoły w jednym miejscu
Poszanowanie dla wszystkich

Jest tylko jedna szkoła NESE (zlokalizowana przy placu Harvarda), ponieważ jako pedagodzy rozumiemy, iż każda szkoła jest inna i wspaniała na swój sposób, toteż tak należy je traktować. Dzięki ograniczeniu działania szkoły do jednej siedziby możemy zapewnić studentom najwyższe dostępne standardy nauczania. Badania naukowe w zakresie edukacji podkreślają znaczenie dynamicznego i aktywnego zarządzania szkołą, a dzięki usytuowaniu NESE w jednej lokalizacji, jej założycielka może stale dbać o przestrzeganie najwyższych standardów nauczania w NESE.

Studenci, nauczyciele i pracownicy szkoły NESE pochodzą z ponad 100 różnych krajów. Są wyznawcami różnych religii, reprezentują różne grupy etniczne, są wśród nich osoby sprawne oraz osoby o różnym stopniu niepełnosprawności. Pomimo tych znaczących różnic pracownicy szkoły NESE jednoczą się w realizacji o wiele większego celu, niż tylko nauczanie języka angielskiego. Zawsze przykładaliśmy wielką wagę, i nadal będziemy to czynić, do zmniejszania nienawiści, nietolerancji i dyskryminacji z uwagi na różne cechy. Studenci opuszczający mury szkoły NESE są nie tylko przekonani, iż ich znajomość języka angielskiego uległa znaczącej poprawie, ale wierzą także, iż wszyscy jesteśmy częścią jednego rodzaju ludzkiego, zjednoczonego przez poszanowanie względem siebie nawzajem.

Podsumowując, celem założycielki NESE było stworzenie szkoły, której przyświeca cel osiągania jak najlepszych wyników nauczania, przekonanie, iż każdy student może odnieść sukces, zrozumienie, iż sprostanie indywidualnym potrzebom i celom studenta jest istotnym warunkiem sukcesu, wiara w moc życzliwości i empatii oraz poszanowanie dla wszystkich ludzi. Innymi słowy, celem założycielki szkoły NESE było zapewnienie studentom jak najlepszych warunków do nauki języka i poznawania kultury oraz oferowanie im wyjątkowej okazji, aby nauczyć się języka angielskiego.

(1) Przypis:

 Oto dwa przykłady osadzenia nauki języka w kontekście kulturowym:

  1. Mimo, iż z punktu widzenia gramatyki zdanie „Teacher, can you help me” (Nauczycielu, czy możesz mi pomóc) jest poprawne, osoba mieszkająca w Stanach Zjednoczonych nie użyłaby tego wyrażenia. Zamiast słowa „teacher” (nauczyciel) użyłaby imienia danej osoby. A zatem powiedziałaby: „John, can you help me” (John, czy możesz mi pomóc).
  2. Co więcej, powyższe zdanie zostałoby z kolei uznane za nieodpowiednie w Anglii, gdzie znacznie częściej używa się słowa „please” (proszę). A zatem mimo, iż wyrażenie „John, can you help me” zostałoby uznane za poprawne w Stanach Zjednoczonych, w Anglii należałoby powiedzieć „Sir, can you help me please” (Proszę pana, czy może mi pan pomóc)

Filozofia, która wyróżnia szkołę NESE i czyni ją wyjątkową

Założeniu szkoły The New England School of English przyświecała konkretna filozofia, która ma wpływ na każdy aspekt funkcjonowania NESE i która wytycza kierunek codziennych działań oraz pomaga stworzyć wyjątkową atmosferę w szkole.

Studenci zwracają uwagę na tę szczególną atmosferę, która przejawia się w drobiazgowości, z jaką prowadzona jest korespondencja przed

przyjazdem do NESE, ciepłym przywitaniu w NESE, sposobie prowadzenia kursów i zajęć dodatkowych oraz w serdecznym pożegnaniu studenta opuszczającego szkołę.

To właśnie ta specjalna atmosfera w połączeniu z wysokimi standardami akademickimi szkoły NESE jest najczęściej przywoływana w opiniach studentów, jako czynnik, który wyróżnia szkołę NESE i czyni ją wyjątkową.

Niniejsza witryna wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak JavaScript, CSS, HTML5 i czcionki internetowe, dlatego zaleca się stosowanie nowoczesnych przeglądarek do przeglądania witryny.  Zalecane domyślne przeglądarki do przeglądania niniejszej witryny to Chrome firmy Google, Safari firmy Apple i Firefox.

Prawa autorskie © 2015 The New England School of English, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.