Dlaczego NESE

Szukasz pierwszorzędnej szkoły języka angielskiego?

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SZKOŁĘ NESE?

MENU

Metoda nauki języka dostosowana do indywidualnych potrzeb

PRZYJAZNE ŚRODOWISKO DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Nasza metoda składa się z czterech wymienionych poniżej elementów:

 

Rozumiemy, iż każdy posiada własny styl uczenia się, własne cele i trudności, z którymi musi się zmierzyć. Dlatego też szkoła NESE przykłada tak dużą wagę do owych różnic, co pozwala nam usprawnić proces uczenia się. Na przykład wyniki testu kwalifikacyjnego mogą wskazywać, iż student lepiej radzi sobie z mówieniem, niż z pisaniem. Z tego powodu student zostanie przypisany do wyższego poziomu opanowania umiejętności mówienia w języku angielskim oraz do niższego poziomu opanowania pisania. Student awansuje na wyższy poziom opanowania danej umiejętności wówczas, gdy wraz z nauczycielem stwierdzą, iż jest to odpowiedni moment. Dzięki temu student opanowuje 10 poziomów zgodnie z własnym tempem. Jednym z powodów, dzięki którym szkoła NESE cieszy się tak dobrą reputacją jest umiejętność dostosowania metodologii i programu nauczania do indywidualnych potrzeb studentów tak, aby wszyscy mogli odnieść sukces.

 

 

 

Indywidualne tempo

 

 

 

 

Po przybyciu do szkoły NESE student otrzymuje pełną ocenę, która pozwala określić poziom jego poszczególnych umiejętności. Mimo, iż każdy uczeń zostaje przypisany do poziomu, który zapewnia najszybsze tempo uczenia się, zdajemy sobie sprawę, że samo przyporządkowanie nie wystarczy. Dlatego też zajęcia w szkole NESE są dodatkowo dzielone ze względu na wiek uczestników. Dzięki temu podziałowi specjalista będzie uczył się w szkole NESE w jednej grupie ze studentami o podobnym profilu: specjalistami, którzy chcą sumiennie uczyć się języka angielskiego w zakresie dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb.  Podobnie młodsi uczniowie szkoły NESE zostaną umieszczeni w grupach, które odpowiadają ich różnym potrzebom oraz pomogą radzić sobie z trudnościami, jakie napotykają młode osoby żyjące z dala od domu.

 

 

 

Ocena umiejętności studenta

 

 

 

Test kwalifikacyjny stosowany w szkole NESE to dokładne, kompletne narzędzie oceny zatwierdzone przez zewnętrznych ekspertów. Jednak, jak w przypadku wszelkich testów kwalifikacyjnych, wyniki należy rozważyć w kontekście indywidualnych okoliczności. Na przykład, jeśli studentowi brakuje pewności siebie, kwestia przeniesienia studenta o poziom niżej i płynących z tego korzyści zostanie omówiona z Dyrektorem ds. akademickich. Podobnie student, który uważa, że zajęcia są zbyt łatwe, może przedyskutować swoje cele z nauczycielem i Dyrektorem ds. akademickich, a następnie zostać przeniesionym na wyższy poziom, pomimo, iż początkowo został przypisany do niższego poziomu. Drzwi do gabinetu Dyrektora ds. akademickich i Dyrektora szkoły są zawsze otwarte dla studentów. Cele szkoły NESE i studentów są takie same: jak najbardziej usprawnić proces uczenia się.

 

 

 

Bieżąca ocena poziomu wiedzy studenta

 

 

 

Pracownicy szkoły NESE są do dyspozycji studentów niezależnie od tego, czy chcą oni przedyskutować poziom zajęć, kwestie związane z zakwaterowaniem lub nawet tak praktyczne sprawy, jak wynajem samochodu czy znalezienie dentysty. Zgodnie z filozofią szkoły NESE należy zapewnić najwyższej jakości, intelektualnie wymagający program nauczania w przyjaznym i pomocnym otoczeniu. Osiągnięcie najlepszych wyników nie byłoby jednak możliwe, gdyby studenci nie czuli naszego wsparcia i opieki podczas zajęć oraz po ich zakończeniu. Dlatego pracownicy szkoły NESE zawsze służą pomocą.

 

 

 

Konsultacje o dowolnej porze dnia

 

 

 

Naszym głównym celem w szkole NESE jest zapewnienie każdemu studentowi możliwości odniesienia sukcesu poprzez stworzenie środowiska, które maksymalnie sprzyja procesowi uczenia się.

Bardzo dobre szkoły umożliwiają wszystkim studentom osiąganie jak najlepszych wyników, niezależnie od ich wrodzonych umiejętności. Ponadto bardzo dobre szkoły motywują wszystkich studentów do rozwijania swych mocnych stron. Dlatego też oprócz najwyższej jakości kursów prowadzonych przez najbardziej uzdolnionych nauczycieli, w szkole NESE oferujemy o wiele więcej i staramy się zrozumieć aspiracje naszych uczniów, aby pomóc w ich spełnieniu. W tym celu stworzyliśmy metodę nauki języka dostosowaną do

indywidualnych potrzeb. Metoda ta umożliwia nam traktowanie każdego studenta jako indywidualnej jednostki z własnym stylem uczenia się, potrzebami i celami.

Metoda nauki języka w szkole NESE gwarantuje, iż każdy student, niezależnie od poziomu znajomości języka, pochodzenia, wieku i indywidualnych potrzeb, może nauczyć się języka angielskiego i zrozumieć kulturę Stanów Zjednoczonych szybko i skutecznie.

NESE’s Personalized Language Acquisition Method

Niniejsza witryna wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak JavaScript, CSS, HTML5 i czcionki internetowe, dlatego zaleca się stosowanie nowoczesnych przeglądarek do przeglądania witryny.  Zalecane domyślne przeglądarki do przeglądania niniejszej witryny to Chrome firmy Google, Safari firmy Apple i Firefox.

Prawa autorskie © 2015 The New England School of English, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.