MENU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności objaśnia praktyki związane z ochroną prywatnych informacji udostępnianych witrynie www.nese.edu. Polityka prywatności dotyczy jedynie informacji gromadzonych przez niniejszą witrynę.

Niniejsza witryna zawiera łącza odsyłające do innych stron. Należy pamiętać, iż szkoła NESE nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone treści i praktyki związane z ochroną prywatności stosowane przez inne witryny. Użytkownicy powinni zwracać uwagę na jakiej stronie się znajdują i nie powinni przekazywać danych osobowych innym witrynom, nie zapoznawszy się wcześniej z ich polityką prywatności.

 

Gromadzenie, wykorzystanie i udostępnianie informacji

Szkoła NESE jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych za pomocą niniejszej witryny. Pracownicy szkoły NESE gromadzą i posiadają dostęp jedynie do informacji, które użytkownicy dobrowolnie przekazują za pośrednictwem witryny, wiadomości e-mail lub innych metod bezpośredniego kontaktu. Szkoła NESE nie odsprzedaje i nie użycza zgromadzonych informacji osobom trzecim.

Szkoła NESE wykorzystuje zgromadzone informacje do udzielania odpowiedzi dotyczących kwestii będących powodem nawiązania kontaktu ze szkołą. Szkoła NESE nie udostępnia prywatnych informacji osobom trzecim nienależącym do organizacji, wyłączając sytuacje, gdy jest to konieczne do zrealizowania zadania, np. przetworzenia aplikacji kandydata. O ile użytkownik nie wyrazi sprzeciwu, szkoła NESE może się w przyszłości kontaktować z użytkownikiem za pomocą wiadomości e-mail, aby powiadomić użytkownika o produktach, usługach lub zmianach w polityce prywatności.

W celu pobierania opłat od studentów za udział w zajęciach szkoła NESE korzysta z usług zewnętrznej firmy zajmującej się przetwarzaniem płatności wykonanych za pomocą kart kredytowych. Firma ta nie zachowuje, nie przechowuje i nie udostępnia danych osobowych w celu innym niż do przetwarzania płatności. Firma ta nie przekazuje informacji o kartach kredytowych szkole NESE.

 

Dostęp i zarządzanie informacjami udzielanymi przez użytkownika

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z kontaktu ze szkołą NESE. Po skontaktowaniu się ze szkołą NESE za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie użytkownik może wykonać następujące działania:

  • Sprawdzić zgromadzone dane na swój temat, jeśli takie istnieją;
  • Zmienić/poprawić zgromadzone dane na swój temat;
  • Wyrazić swoje obawy dotyczące wykorzystania danych na swój temat.

 

Bezpieczeństwo

Szkoła NESE podejmuje środki zapobiegawcze w celu ochrony danych użytkownika. Poufne informacje udzielane przez użytkownika za pośrednictwem witryny są chronione zarówno online, jak i offline.

Gromadzone dane poufne są szyfrowane i przekazywane szkole NESE w bezpieczny sposób.

Informacje podlegają także ochronie podczas przechowywania w trybie offline. Dostęp do danych osobowych jest udzielany jedynie użytkownikom, którzy potrzebują tychże informacji do wykonania określonego zadania (np. do wystawienia rachunku lub obsługi klienta). Komputery/serwery służące do przechowywania danych osobowych są odpowiednio chronione.

Jeśli uważasz, iż szkoła NESE nie przestrzega zasad niniejszej polityki prywatności, niezwłocznie skontaktuj się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie pod numerem (617) 864-7170.

Niniejsza witryna wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak JavaScript, CSS, HTML5 i czcionki internetowe, dlatego zaleca się stosowanie nowoczesnych przeglądarek do przeglądania witryny.  Zalecane domyślne przeglądarki do przeglądania niniejszej witryny to Chrome firmy Google, Safari firmy Apple i Firefox.

Prawa autorskie © 2015 The New England School of English, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.