Program NESE University
Placement
Services - NUPS

Szukasz pierwszorzędnej szkoły języka angielskiego?

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SZKOŁĘ NESE?

MENU

Przed przyjazdem do szkoły NESE
Po przyjeździe do szkoły NESE

W ramach programu NESE University Placement Services (NUPS) student otrzymuje:

  • Dokładną analizę swych edukacyjnych potrzeb i celów
  • Listę rekomendowanych college'ów i uniwersytetów, które spełniają te potrzeby i cele
  • Pomoc w wypełnianiu formularzy aplikacyjnych przesyłanych do uczelni
  • Pomoc w otrzymaniu pisma warunkowej akceptacji (Conditional Letter of Acceptance), jeśli jest ono potrzebne
  • Pośrednictwo w wymianie informacji pomiędzy studentem a uczelnią na każdym etapie rekrutacji. Stałe i szczegółowe doradztwo dotyczące wszelkich kwestii związanych ze studiowaniem w Stanach Zjednoczonych.

Poniżej opisano procedurę realizacji programu NUPS:

1

Przebywający w swym ojczystym kraju student kontaktuje się z Doradcą ds. wyboru uczelni w NESE ([email protected]) i prosi o przesłanie formularza aplikacyjnego do programu NUPS.

2

Doradca ds. wyboru uczelni ocenia potrzeby i cele studenta oraz pomaga wybrać uniwersytety i college, które spełniają te kryteria.

3

Szkoła NESE zapewnia formularze wymagane przez każdy z uniwersytetów lub college'ów, do których chce aplikować student, oraz oferuje porady i pomoc w procesie rekrutacji, udzielane za pośrednictwem telefonu lub wiadomości e-mail.

4

Po wypełnieniu aplikacji student przesyła je do Doradcy ds. wyboru uczelni, który dokonuje przeglądu aplikacji, aby upewnić się, iż zostały one poprawnie wypełnione.

5

Po wykonaniu ostatecznego przeglądu aplikacji Doradca ds. wyboru uczelni przekazuje je w imieniu studenta do wybranych uczelni.

6

Doradca ds. wyboru uczelni pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy studentem a uczelniami na każdym etapie rekrutacji.

Mimo, iż wielu studentów korzysta z programu NESE University Placement Services (NUPS) przed wyjazdem z kraju, niektórzy wolą odłożyć przygotowania do podjęcia studiów na uczelni w Stanach Zjednoczonych do czasu, aż znajdą się w szkole NESE. Dlatego też szkoła NESE zapewnia studentom szeroką gamę kursów, warsztatów i programów, które mogą być pomocne podczas aplikowania na wybrane uczelni.

Doradztwo w zakresie wyboru uczelni

Doradca ds. wyboru uczelni

Uczniowie szkoły NESE mogą umawiać się na spotkania z Doradcą ds. wyboru uczelni tak często, jak chcą. Podczas tych spotkań poznają amerykański system edukacyjny, rozmawiają na temat swoich akademickich celów i otrzymują pomoc w zakresie wyboru uczelni, na której chcą rozpocząć studia.  Podczas spotkań studenci mogą także otrzymać ocenę wypełnionych aplikacji.

Biblioteka z materiałami dotyczącymi uczelni

W szkole NESE znajduje się biblioteka z setkami katalogów i przewodników uniwersyteckich oraz ogromna baza danych poświęcona amerykańskim college'om, z której mogą korzystać uczniowie szkoły NESE. Ponadto w bibliotece znaleźć też można wiele przewodników i testów przygotowujących do zdawania standaryzowanych egzaminów, takich jak GMAT®, GRE®, SAT® i LSAT®.

Spotkania informacyjne z przedstawicielami biur ds. rekrutacji

Przedstawiciele uniwersyteckich biur ds. rekrutacji są zawsze zainteresowani możliwością odwiedzenia szkoły NESE, poznania studentów i udzielenia odpowiedzi na ich pytania. Dlatego też szkoła NESE regularnie organizuje spotkania informacyjne i zaprasza gości z wielu różnych uczelni. Zarówno targi organizowane przez uczelnie, jak i indywidualne wizyty w instytucjach edukacyjnych umożliwiają studentom uzyskanie informacji na temat dostępnych akademickich opcji oraz pozwalają zadać przedstawicielom uczelni szczegółowe pytania.

Uczestnictwo w uniwersyteckich zajęciach

Lokalne uniwersytety i college'e umożliwiają studentom NESE o zaawansowanej znajomości języka angielskiego udział w zajęciach. Zajęcia te to doskonała okazja dla studentów do zapoznania się z warunkami studiowania na amerykańskiej uczelni, podniesienia swoich umiejętności językowych i nawiązania nowych przyjaźni. Na Uniwersytecie Harvarda zlokalizowanym po drugiej stronie ulicy od szkoły NESE studenci o zaawansowanych umiejętnościach językowych mogą wziąć udział w kursach wieczorowych na wydziale Extension School. (Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat harmonogramów zajęć i kosztów, należy zapoznać się z oferta poszczególnych uczelni).

Warsztaty „Jaką uczelnię wybrać?”

Te darmowe warsztaty są organizowane kilka razy w roku. Warsztaty pomagają studentom wybrać spośród setek uczelni w Stanach Zjednoczonych te instytucje, na które chcą aplikować. Ponadto studenci uczą się definiowania własnych kryteriów wyboru uczelni i dowiadują się, jak wybrać instytucję, która najlepiej odpowiada ich potrzebom i umiejętnościom.

Warsztaty wiedzy na temat rekrutacji

Te darmowe warsztaty są również organizowane kilka razy w roku. Warsztaty skupiają się na szczegółach procesu aplikowania o przyjęcie do college'u, na uniwersytet lub studia magisterskie w Stanach Zjednoczonych. Specjalny nacisk kładzie się na pisanie esejów aplikacyjnych, które w Stanach Zjednoczonych stanowią niezwykle istotną część aplikacji studenta.

Kursy i egzaminy przygotowujące do studiowania na uczelni

Intensywny kurs przygotowujący do egzaminu TOEFL®

Kurs ten można dowolnie dostosować do własnych potrzeb i stworzyć własny harmonogram zajęć.  Studenci mogą się zapisać na kurs intensywnego przygotowania do egzaminu TOEFL®, który trwa od 1 do 6 miesięcy. Ponadto materiał przedstawiany podczas zajęć został podzielony na trzy grupy umiejętności: gramatykę, konwersacje i rozumienie ze słuchu oraz pisanie i rozumienie tekstów. Uczniowie mogą się zatem skoncentrować na tej części papierowego (PBT), komputerowego (CBT) lub internetowego (iBT) egzaminu TOEFL®, do której chcą się najlepiej przygotować. (Do udziału w zajęciach wymagane jest ukończenie poziomu 7 lub przypisanie na wstępie do poziomu 8)

Egzamin TOEFL® zdawany w szkole NESE

Co semestr studenci szkoły NESE posługujący się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym mogą przystąpić do egzaminu TOEFL® zdawanego w szkole NESE. Egzamin TOEFL® zdawany w szkole NESE jest akceptowany przez wiele uniwersytetów i college'ów zamiast oficjalnego testu TOEFL®, zaś studenci mogą podejść do tego stresującego egzaminu w bardziej zrelaksowanym i przyjaznym otoczeniu wówczas, gdy czują się na to gotowi.

Intensywny kurs pisania i rozumienia tekstów akademickich

Podczas tego kursu studenci nabywają umiejętności wyrażania swoich opinii poprzez logicznie skonstruowane i gramatycznie poprawne teksty. Nauczyciele przekazują studentom wiedzę na temat pisania kreatywnych tekstów o charakterze akademickim oraz zapewniają stałe wsparcie. Część poświęcona rozumieniu tekstu pisanego wprowadza studentów w coraz bardziej skomplikowane teksty akademickie oraz pobudza ich do ożywionej dyskusji na temat treści, stylu i słownictwa użytego w tekście. Poprzez uczenie technik szybkiego przeglądania tekstu i odgadywania znaczenia słów z kontekstu, nauczyciele przygotowują studentów NESE do pisania i rozumienia tekstów na poziomie, który umożliwi im studiowanie w amerykańskim college'u lub na uniwersytecie.

Kurs przygotowujący do studiowania na uniwersytecie

W trakcie tego kursu uczestnicy dowiadują się jak przygotować i napisać opracowanie, artykuł naukowy, pracę dyplomową i naukową zgodnie ze standardami uznawanymi przez amerykańskie uczelnie. Ponadto studenci uczą się jak korzystać z systemu bibliotecznego amerykańskich uniwersytetów, aby móc prowadzić własne badania naukowe.

Niniejsza witryna wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak JavaScript, CSS, HTML5 i czcionki internetowe, dlatego zaleca się stosowanie nowoczesnych przeglądarek do przeglądania witryny.  Zalecane domyślne przeglądarki do przeglądania niniejszej witryny to Chrome firmy Google, Safari firmy Apple i Firefox.

Prawa autorskie © 2015 The New England School of English, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.