Dlaczego NESE

Why NESE - Curriculum

Szukasz pierwszorzędnej szkoły języka angielskiego?

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SZKOŁĘ NESE?

MENU

AT NESE, CLASSES ARE DIVIDED BY UNIQUE STUDENT PROFILES

Koniec problemów z przypisaniem do niewłaściwej grupy

GRUPY TWORZONE W OPARCIU
O INDYWIDUALNE PROFILE STUDENTÓW

Ceniony program akademicki

Personalized Language Acquisition Method
Rigorous 90-Minutes Classes and Complete Linguistic and Cultural Immersion
Metoda nauki języka dostosowana do indywidualnych potrzeb

Jedną z cech odróżniających NESE od innych szkół jest filozofia nauczania skoncentrowana na studencie. Nasza filozofia nauczania wynika ze zrozumienia, iż studenci osiągają najlepsze wyniki wówczas, gdy mogą brać udział w zajęciach, które w ich mniemaniu najlepiej odpowiadają ich wyjątkowym potrzebom.

Większość studentów jest świadoma swych mocniejszych i słabszych stron (np. lepiej radzą sobie z mówieniem w języku angielskim, niż z pisaniem). Jednak większość kursów języka angielskiego dąży do określenia poziomu umiejętności studentów bez uwzględnienia wyników początkowej oceny umiejętności oraz tego, co studenci postrzegają jako swoje mocne i słabe strony.

Zgodnie ze skoncentrowaną na studencie filozofią nauczania w szkole NESE, rozpoznanie indywidualnych mocnych i słabych stron uczniów we wszystkich obszarach językowych stanowi istotną część oceny umiejętności podczas testu kwalifikacyjnego oraz podczas nauki. Obiektywne metody badania umiejętności zostały połączone z samooceną, dzięki czemu każdy student może podążać indywidualną, stworzoną jedynie na jego potrzeby ścieżką nauki języka.

Intensywne, 90-minutowe zajęcia zapewniające całkowite zanurzenie w języku i kulturze

Metodologia szkoły NESE jest oparta na solidnych badaniach naukowych, które wyraźnie pokazują zalety dłuższych zajęć lekcyjnych. Dlatego też w przeciwieństwie do szkół, w których zajęcia trwają 45 lub 50 minut, w szkole NESE zajęcia celowo trwają 90 minut i są prowadzone bez przerw. Dzięki temu studenci NESE mogą uczyć się języka z niespotykaną intensywnością.

W szkole NESE uczniowie opanowują nie tylko język, ale poznają także amerykańską kulturę. Studenci są zobowiązani do przynoszenia podręczników na zajęcia i otrzymują prace domowe, ale nauka języka angielskiego w szkole NESE to o wiele więcej. W trakcie zajęć uczniowie czytają gazety i magazyny, oglądają filmy, odgrywają scenki, wykonują ćwiczenia w laboratoriach komputerowych i przeprowadzają wywiady z Amerykanami. Ponadto w NESE stosowana jest polityka posługiwania się wyłącznie angielskim na terenie szkoły, co zapewnia stałe zanurzenie w języku. Dzięki uczestnictwu w intensywnym kursie nauki języka angielskiego i poznawania amerykańskiej kultury, studenci zdobywają nową wiedzę w oparciu o najszybszą dostępną metodę nauki języka.

Aby uzyskać więcej informacji na temat metody nauki języka dostosowanej do indywidualnych potrzeb, kliknij tutaj.

Przypisy:

(1) Kursy fakultatywne – bezpłatne. (2) Ponadprogramowe kursy – za dodatkową opłatą.

Kursy dla studentów

W szkole NESE przykładamy wielką wagę do rozwoju umiejętności i zapewnienia naszym studentom wsparcia, którego potrzebują na drodze do osiągnięcia swych edukacyjnych celów. Dlatego też poza uczestnictwem w fakultatywnym kursie przygotowującym do egzaminu TOEFL® oraz ponadprogramowym kursie przygotowującym do studiowana na uniwersytecie, szkoła NESE oferuje także uczniom o zaawansowanej znajomości języka możliwość podejścia do egzaminu TOEFL® co miesiąc oraz zapewnia dodatkowe usługi i pomoc przyszłym studentom uniwersytetów.

Studenci mogą wybrać pomiędzy uczestnictwem w intensywnym (zajęcia codziennie od 9:00 do 15:15) lub półintensywnym kursie języka angielskiego (zajęcia codziennie od 9:00 do 12:00). Oba kursy obejmują 10 poziomów nauki języka i kultury, pełen dostęp do obiektów szkoły NESE oraz wybór pomiędzy zakwaterowaniem w akademiku lub na stancji.

Kursy dla specjalistów

Specjaliści mogą wybrać pomiędzy uczestnictwem w intensywnym (zajęcia codziennie od 9:00 do 15:15) lub półintensywnym kursie języka angielskiego (zajęcia codziennie od 9:00 do 12:30). Oba kursy obejmują 10 poziomów nauki języka i kultury.

Rozumiemy jakim wyzwaniem, z uwagi na kwestie lingwistyczne i czysto praktyczne, jest dla specjalistów nauka języka angielskiego. Dlatego też szkoła NESE dysponuje wyjątkową organizacją, która odpowiada potrzebom osób dorosłych. Dobór zajęć, kadry nauczycielskiej, sal komputerowych, miejsc zakwaterowania i odpoczynku odpowiada stylom uczenia się, ograniczeniom czasowym i praktycznym potrzebom specjalistów. Ponadto, specjaliści uczący się w szkole NESE mogą uczęszczać tylko na te zajęcia, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom.

Poza uczestnictwem w regularnym intensywnym lub półintensywnym kursie języka angielskiego, specjaliści mogą wziąć udział w kursach fakultatywnych, np. kursie biznesowego języka angielskiego dla specjalistów, oraz prywatnych korepetycjach.

Fakultatywne i ponadprogramowe kursy

Poza uczestnictwem w zajęciach programowych, studenci i specjaliści mogą także wziąć udział w fakultatywnych(1) i ponadprogramowych(2) kursach, w tym w kursie przygotowującym do egzaminu TOEFL®, kursie języka angielskiego biznesowego, prawniczego, medycznego, kursie poprawnej wymowy i kursie przygotowującym do studiowania na uniwersytecie. Studenci posługujący się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym mogą także wziąć udział w kursach odpowiadających ich zainteresowaniom prowadzonych na wydziale Harvard Extension School(2) i w innych lokalnych college'ach.

Kursy akademickiego języka angielskiego

 

Gramatyka i idiomy, konwersacje i rozumienie ze słuchu oraz czytanie i pisanie

Wszyscy studenci szkoły NESE mogą wziąć udział w kursach akademickiego języka angielskiego zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą. Każdy z kursów obejmuje 10 poziomów. Studenci zazwyczaj są w stanie ukończyć jeden poziom w ciągu miesiąca. A zatem student, który w momencie przybycia do szkoły NESE posługuje się językiem angielskim w niewielkim stopniu lub nie posługuje się nim wcale, może ukończyć cały, 10-poziomowy program NESE w ciągu 10 miesięcy. Studenci, którzy ukończyli 10 poziom opanowują język angielski w stopniu, który umożliwia pomyślne zastosowanie nabytych umiejętności podczas studiowania oraz pracy w wielu różnych dziedzinach.

Program nauczania w szkole NESE

Poziom

4

5

8

9

Kursy

1

2

3

6

7

10

 

 

 

 •  

Intensywny kurs przygotowujący do egzaminu TOEFL

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 •  
 •  

Kurs biznesowego języka angielskiego

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 •  
 •  

Kurs biznesowego języka angielskiego dla specjalistów

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 •  
 •  

Kurs prawniczego języka angielskiego

 

 

 

 

 

 •  

 

 

Medycznego

 

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  

 

 

Kurs przygotowujący do studiowania na uniwersytecie

 

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Egzamin TOEFL przeprowadzany w szkole

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  

Kurs wymowy

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nauczanie języka przy użyciu komputera

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurs słownictwa

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurs pisania i rozumienia tekstów

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurs konwersacji i rozumienia ze słuchu

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurs gramatyki i idiomów

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Niniejsza witryna wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak JavaScript, CSS, HTML5 i czcionki internetowe, dlatego zaleca się stosowanie nowoczesnych przeglądarek do przeglądania witryny.  Zalecane domyślne przeglądarki do przeglądania niniejszej witryny to Chrome firmy Google, Safari firmy Apple i Firefox.

Prawa autorskie © 2015 The New England School of English, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.