NESE Programs

Szukasz pierwszorzędnej szkoły języka angielskiego?

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SZKOŁĘ NESE?

Kursy NESE

MENU

W szkole NESE oprócz kursów można także wziąć udział w prywatnych korepetycjach

I W PEŁNI WYKORZYSTAĆ MOŻLIWOŚCI OBU TRYBÓW NAUKI

Nese - Private Instruction
Ile kosztują prywatne korepetycje?

Koszt prywatnych korepetycji to 90 $ za godzinę nauki.

 

Co się stanie, jeśli odwołam korepetycje?

Jeśli student odwoła korepetycje później niż siedem dni przed datą rozpoczęcia korepetycji, wówczas naliczona zostanie opłata będąca równowartością dwóch godzin korepetycji (180,00 $). Po rozpoczęciu korepetycji zgodnie z wymaganiami szkoły NESE o odwołaniu lub przełożeniu pojedynczej sesji należ poinformować minimum 24 godziny przed jej rozpoczęciem. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, zostanie naliczona dodatkowa opłata za opuszczoną sesję.

 

Kim są nauczyciele udzielający korepetycji?

Korepetytorzy to doświadczeni nauczyciele dobrani tak, aby pomóc uczniowi w osiągnięciu wyznaczonych celów. Niektórzy korepetytorzy zatrudnieni w szkole NESE prowadzą także grupowe zajęcia, a inni udzielają tylko korepetycji.

Czy powinienem także uczęszczać na zajęcia grupowe?

Zdecydowanie zalecamy łączenie zajęć grupowych z prywatnymi korepetycjami. Dzięki temu student może w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez oba tryby nauki i posługiwać się językiem angielskim w różnych sytuacjach.

 

Ile godzin dziennie należy przeznaczyć na prywatne korepetycje?

Zaleca się, aby studenci nie poświęcali więcej niż 6 godzin dziennie na korepetycje. Dłuższa nauka może być zbyt wyczerpująca dla ucznia i może spowolnić proces uczenia się.

 

Czy jest coś jeszcze, o czym należy wiedzieć?

Szkoła NESE zawsze zapewnia uczniom możliwość pracy z najlepszymi nauczycielami. Podczas wypełniania formularza zgłoszenia na korepetycje opowiedz nam jak najwięcej o sobie i swoich celach. Po przybyciu do szkoły należy przejść test kwalifikacyjny, aby korepetytor mógł poznać dokładny poziom wiedzy ucznia i odpowiednio zaplanować program prywatnych zajęć.

Jeśli chcesz wziąć udział w prywatnych zajęciach, pobierz i wypełnij zgłoszenie na korepetycje dostępne tutaj, a następnie prześlij je na adres: [email protected]

Czym są prywatne korepetycje?

Prywatne korepetycje to spotkania nauczyciela z jednym uczniem, które umożliwiają skupienie się na określonych celach, np. wprowadzeniu do terminologii biznesowego języka angielskiego, intensywnym przygotowaniu do egzaminu TOEFL lub poznaniu podstaw języka angielskiego. W ramach korepetycji uczeń otrzyma intensywny trening i praktyczne

ćwiczenia dotyczące wybranej dziedziny oraz informacje o postępach i błędach. Korepetycje są zawsze udzielane pojedynczym uczniom, dlatego też uwaga nauczyciela jest w 100% skupiona na uczniu. Dzięki lepszemu poznaniu ucznia nauczyciel może skuteczniej pomóc mu w jak najszybszym osiągnięciu zamierzonych celów.

Niniejsza witryna wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak JavaScript, CSS, HTML5 i czcionki internetowe, dlatego zaleca się stosowanie nowoczesnych przeglądarek do przeglądania witryny.  Zalecane domyślne przeglądarki do przeglądania niniejszej witryny to Chrome firmy Google, Safari firmy Apple i Firefox.

Prawa autorskie © 2015 The New England School of English, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.