Tin Tức

THỰC ĐƠN

NESE Tuyển Dụng Giám Đốc Học Vụ Mới: Ashim Shanker, Ed.M., Đại Học Harvard

Khi Giám Đốc Học Vụ hiện thời của NESE chuẩn bị nghỉ phép ở NESE để sinh con đầu tiên của bà, chúng tôi vui mừng thông báo rằng Ashim Shanker sẽ gia nhập với chúng tôi.

Ashim Shanker đã nhận được bằng Thạc Sĩ Giáo Dục của Đại Học Harvard, và bằng Cử Nhân của Đại Học Tiểu Bang Pennsylvania. Trọng tâm học tập của ông trong thời gian tại Harvard là giáo dục quốc tế, với điểm tập trung cụ thể về các chiến lược thực hành có hiệu quả trong lớp học xuyên văn hóa khác nhau. Hơn nữa, trong khi tại Harvard, ông đã được họn để trở thành một Trợ Giảng cho Howard Gardner, nhà tâm lý học phát triển nổi tiếng và gia đình John H. và Elisabeth A. Hobbs Giáo Sư về Nhận Thức và Giáo Dục.

Ông Shanker đã có kinh nghiệm giảng dạy trong nhiều cơ sở giáo dục khác nhau ở Nhật, nơi ông đã sống hai mươi năm (và đã học để nói Tiếng Nhật). Ông là một nhà văn đầy khao khát, và đã xuất bản cả báo và tiểu thuyết hư cấu về giáo dục. Ông đem đến cho NESE rất nhiều kinh nghiệm, và do đó ông phục vụ các giáo viên và học viên của NESE như là một người hỗ trợ mà không thua kém ai.

Trang web này sử dụng các công nghệ hiện đại chẳng hạn như JavaScript, CSS, HTML5 và WebFonts; bởi vì công nghệ này được xem là tốt nhất trong các trình duyệt hiện đại. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng Google Chrome, Apple Safari hoặc Firefox làm trình duyệt chính của bạn cho trang web này.

Bản Quyền © 2015 The New England School of English, Inc. Bảo lưu mọi quyền.