บริการให้คำปรึกษาเพื่อการ

เข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยของ NESE
NUPS

กำลังมองหาสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำอยู่หรือไม่?

เหตุใด NESE จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม!

เมนู

บริการ NUPS

ค่าธรรมเนียม NUPS

นักศึกษา NESE
ทุกคนสามารถใช้บริการได้

รวมอยู่ในการลงทะเบียน NUPS ($250)

ก่อนที่คุณมาถึงที่ NESE

การวิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษาอย่างละเอียด

การรับแนวทางการศึกษาในสหรัฐอเมริกาใน NUPS

การแนะนำโปรแกรมในมหาวิทยาลัยทั้งหมดสิบโปรแกรม

ลำดับเวลาและการรวบรวมข้อมูลการสมัครเรียน

การทบทวนใบสมัครแต่ละใบ

การส่งใบสมัครแต่ละใบ

การติดต่อประสานงานกับสำนักงานการรับนักศึกษาแต่ละแห่ง

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

หลังจากที่คุณมาถึงที่ NESE

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ห้องสมุดแหล่งข้อมูลมหาวิทยาลัย

การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

การเข้าชั้นเรียนของมหาวิทยาลัย*

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยไหนดี”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการสมัครเรียน”

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสอบ TOEFL® แบบเร่งรัดของ NESE**

หลักสูตรการอ่านและการเขียนทางวิชาการแบบเร่งรัดของ NESE**

การสอบ Institutional TOEFL® ของ NESE***

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ความสัมพันธ์พิเศษกับมหาวิทยาลัย

การรับเข้าศึกษาเมื่อสำเร็จระดับ 10 ของ NESE (ไม่ต้องมีคะแนน TOEFL® อย่างเป็นทางการ)

การรับเข้าศึกษาโดยสอบ Institutional TOEFL® ของ NESE (ไม่ต้องมีคะแนน TOEFL® อย่างเป็นทางการ)

หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข

 •  
 •  

 

 •  
 •  
 •  

*การอนุญาตและค่าธรรมเนียมการเข้าชั้นเรียนกำหนดโดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

**ต้องสำเร็จระดับ 7 หรือได้รับการจัดระดับครั้งแรกให้อยู่ในระดับ 8

***ฟรีสำหรับนักศึกษาเต็มเวลาทุกคน

เว็บไซต์นี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น JavaScript, CSS, HTML5 และ WebFonts ดังนั้น เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดในเบราว์เซอร์ที่ทันสมัย เราแนะนำให้คุณใช้ Google Chrome, Apple Safari หรือ Firefox เป็นเบราว์เซอร์หลักสำหรับเว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์ © 2015 The New England School of English, Inc. สงวนสิทธิทั้งหมด