ข่าวสาร

เมนู

NESE ได้รับคะแนนในระดับสมบูรณ์แบบหลังการตรวจเยี่ยมรับรอง!

NESE กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบรับรองโดย ACCET (Accrediting Council for Continuing Education and Training) บทบาทของ ACCET คือการประเมินคุณภาพขององค์กรการศึกษาและให้การรับรองเกี่ยวกับขอบเขตที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดทั้งหมด

NESE ได้รับการรับรองจาก ACCET อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1998 (ยกเว้นระหว่างปี 2008-2013 ซึ่งสถาบันเลือกที่จะรับการรับรองจาก CEA) ACCET ให้การยอมรับ NESE สำหรับชั้นเรียนคุณภาพสูง หลักสูตร และการให้บริการนักศึกษาของสถาบัน ทั้งในการรายงานด้วยวาจาหลังการประเมินในสถานที่และในเอกสารรายงานนอกพื้นที่

เว็บไซต์นี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น JavaScript, CSS, HTML5 และ WebFonts ดังนั้น เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดในเบราว์เซอร์ที่ทันสมัย เราแนะนำให้คุณใช้ Google Chrome, Apple Safari หรือ Firefox เป็นเบราว์เซอร์หลักสำหรับเว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์ © 2015 The New England School of English, Inc. สงวนสิทธิทั้งหมด